پست های مربوط به بیدار

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بیدار

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

‏هم هستی هم نیستی. این بی فکری و بی وزنیه تو خواب که چیزی از دورو وَرت نمیفهمی رو با هیچی تو دنیا عوض نمی‌کنم. ولی کاریش نمیشه کرد. باید بیدار شیم... وقتی چشامو باز می‌کنم، وقتی متوجه میشم هنوز زندم... دوباره تنهام.. .

‏پسری که وسط چت خوابش میبره چون کل روز سرکار بوده و خسته‌س>>>>>>>>>>>پسری که تا صب بیداره و باهات چت میکنه

..
پاییز یهو می‌آد، توو یه‌روز، مثل بهار و بقیه. صب زود بیدار می‌شی می‌بینی حیاط شده طوفان رنگ و رنگ که برپا در دیده میکند.

#چهرازی


فقط تصور اینکه صبح اینجا بیدار بشی حال آدمو خوب میکنه اگه واقعا بری که دیگه واویلا .️.


صبحی رو تصور کن که روی این تراس چوبی با صدای نم بارون بیدار شی..

کِی میشه صبح یه همچین جایی بیدار شیم؟.️

Arise awake and stop not till the goal is reached

برخیز بیدار شو و تا زمانی‌ که هدفت رو به دست نیاورده‌ای متوقف نشو..


بیدار شو و رویایی‌ هایی که بافتی رو عملی کن.️.

Set an alarm for your conscience;
Maybe it woke up.

‏واسه وجدانتونم آلارم بذارید؛
شاید بیدار شد :)

‌‌‌‌‌‌.࿐

تو آخرین بازمانده‌ی دلخوشی‌های منی،
"برایم بمان لطفا!"
هرچیز که
و هرکس که دوست داشته‌ام،
آدم‌ِ من نبوده.
یاد گرفته‌ام چشم‌پوشی کنم،
از چیزها و آدم‌ها و دلخوشی‌ها... .
یاد گرفته‌ام بپذیرم که خیلی چیزها قابل تغییر نیست،
خیلی چیزها و آدم‌ها را نمی‌شود داشت
و من دست برداشته‌ام از خواستن‌های بیهوده.
اما تو فرق داری،
تو را نیاز دارم.
تو را نیاز دارم برای اینکه خوب باشم،
برای اینکه شب‌ها زودتر بخوابم
و روزها زودتر بیدار شوم،
برای اینکه بیشتر حواسم به خودم باشد،
بیشتر تلاش کنم و بیشتر موفق باشم.
عشق، مطمئن‌ترین آرایش دنیاست
و من می‌خواهم از همیشه زیباتر باشم.
تو را نیاز دارم "ای‌آخرین بازمانده!"
"برایم بمان لطفا...

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

هستی, نیستی, فکری, وزنیه, خواب, چیزی, دورو, وَرت, نمیفهمی, هیچی, دنیا, نمیکنم, کاریش, نمیشه, باید, بیدار, وقتی, چشامو, متوجه, میشم, هنوز, زندم, دوباره, تنهام, پسری, خوابش, میبره, سرکار, بوده, خستهسپسری, بیداره, باهات, میکنه, پاییز, میآد, یهروز, بهار, بقیه, میشی, میبینی, حیاط, طوفان, برپا, دیده, میکند, چهرازی, تصور, اینکه, اینجا, آدمو, واقعا, دیگه, واویلا, صبحی, تراس, چوبی, صدای, بارون, همچین, جایی, برخیز, زمانی, هدفت, نیاوردهای, متوقف, رویایی, هایی, بافتی, عملی, واسه, وجدانتونم, آلارم, بذارید؛, شاید, آخرین, بازماندهی, دلخوشیهای, برایم, بمان, لطفا, هرچیز, هرکس, دوست, داشتهام, آدمِ, نبوده, گرفتهام, چشمپوشی, چیزها, آدمها, بپذیرم, خیلی, قابل, تغییر, نمیشود, برداشتهام, خواستنهای, بیهوده, داری, نیاز, دارم, باشم, شبها, زودتر, بخوابم, روزها, بیشتر, حواسم, خودم, باشد, تلاش, موفق, مطمئنترین, آرایش, دنیاست, میخواهم, همیشه, زیباتر, ایآخرین,