کپشن های مربوط به کدوم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی کدوم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

امسال کدوم پایه هستی جانم.️؟
نهم. دهم.‍. یازدهم.‍. دوازدهم.

𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒕𝒐 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒊𝒔𝒐𝒏 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒔𝒉𝒊𝒏𝒆 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒊𝒕'𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒕𝒊𝒎𝒆

زندگی خودتو با بقیه مقایسه نکن هیچ مقایسه‌ای بین خورشید و ماه وجود نداره هرکدوم به‌ وقتش می‌درخشن ..

「♡」

𝑰 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒎𝒂𝒏𝒚 𝒃𝒖𝒕 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒕𝒓𝒖𝒔𝒕𝒃𝒂𝒏𝒚.

با خیلیا میخندم ولی به هیچ کدومشون اعتماد نمیکنم.

‌‌‌‌‌‌.࿐

کدوم رشته ای گلم؟؟..

.⥂ تجربی‌ام

God, have no idea where you are taking me but I trust you.

خدایا من نمی دونم داری به کدوم سو منو میبری ولی بهت اعتماد دارم :)

‌‌‌‌‌‌.࿐


یه مشت "اون با همه فرق داره" دور هم جمع شدیم که "اونِ" هرکدوممون جزءِ "همه" ی بقیَست.


نمیدونم جواب کدوم کار خوبمی!
ولی خیلی خوشحالم که
کنارم دارمت... ...•. .

رو تن من جای صدتا زخمه
از کدوموشون بگم برات ....


کدومش رو انتخاب می‌کنید؟
به نظرم جنگل یه چیز دیگست.️

「♡」

کدوم رشته ای گلم؟؟..
.⥂ تجربی‌ام