کپشن های مربوط به میکنند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی میکنند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝑫𝒐𝒏𝒕 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒚𝒐𝒖

اهمیت ندهید دیگران درباره شما چه فکری میکنند‌‌

.࿐

غم هایی که چشم هارو خیس نمیکنند،
زودتر به استخوان میرسند…

.࿐

هیچوقت کسی رو در زندگیت مقصر ندون
آدم های خوب، خوشبختت میکنند
آدمهای بد درس بهت میدن
بهترینِ آدم ها، بهت خاطره میدن...

.࿐

رسم آدمهای
دنیـــــــــــا شبیه
رســــــــــــم دریاست
وقتی احساس میکنند
غرقشون شدی
پــــس میزننتـ


آنها که از «خودشان» خسته اند،
کجا خستگی در میکنند ...!

برای فریب دادن
عده ای را شیر میکنند و عده ای را خر ؛
مواظب باشید حیوان صفت نشوید
بازنده ، بازنده است چه درنده چه چرنده!!!

.࿐

زن ها تمام دردهایشان را در آغوش مرد دلخواهشان ، فراموش میکنند.


آدم ها تا حد مردن
از خود خسته ات می کنند
ترکت نمی کنند
اما مجبورت میکنند ترکشان کنی
آنگاه تو میشوی بنده ی سر تا پا خطا کار...

There is a big difference between human being and being human. only a few really understand it

بین انسان و انسان بودن تفاوت زیادی وجود دارد. فقط تعداد کمی واقعا آن را درک میکنند

.࿐

Tranquility comes when you stop caring what they say. freedom comes when you stop caring what they think

صلح و آرامش وقتی می‌آید که تو دیگر اهمیتی نمیدهی آنها چه میگویند. آزادی وقتی می‌آید که تو دیگر اهمیتی نمیدهی آنها چه فکری میکنند

.࿐