کپشن های مربوط به میکنند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی میکنند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

There is a big difference between human being and being human. only a few really understand it

بین انسان و انسان بودن تفاوت زیادی وجود دارد. فقط تعداد کمی واقعا آن را درک میکنند

.࿐

Tranquility comes when you stop caring what they say. freedom comes when you stop caring what they think

صلح و آرامش وقتی می‌آید که تو دیگر اهمیتی نمیدهی آنها چه میگویند. آزادی وقتی می‌آید که تو دیگر اهمیتی نمیدهی آنها چه فکری میکنند

.࿐

𝑺𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒇𝒖𝒍 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎𝒔

افراد موفق با رویاهایشان زندگی میکنند‌

.࿐

یکی‌‌ازکارکترهای مشترک ⁧شخصیت‌های اضطرابی‌⁩ این هست که؛《همزمان خودشونو درگیر چندین کار میکنند. به عبارتی به همه چی بدون توجه به محدویت ظرفیت‌شان، چنگ میندازند》.

Everybody dies
but not everybody lived

در نهایت همه میمیرند
اما همه زندگی نمیکنند

.࿐

The ones who love you will never leave you. even if there are a hundred reasons to give up, they will find one reason to hold on

آنهایی که دوستت دارند هرگز رهایت نمیکنند؛ حتی اگر صدها دلیل برای جا زدن و رفتن باشد، یک دلیل برای ماندن و ادامه دادن پیدا میکنند

.࿐

𝙒𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧𝙨 𝙖𝙡𝙬𝙖𝙮𝙨 𝙛𝙞𝙣𝙙 𝙖 𝙬𝙖𝙮 𝙩𝙤 𝙬𝙞𝙣.

برنده‌ها همیشه یه راهی برای
برنده شدن پیدا میکنند...

.࿐

‏شاید تقصیر آدم ها نیست که نمیتوانند روی حرفشان بمانند آنها بر روی زمینی زندگی میکنند،‌ که روزی یکبار خودش را دور میزند ...!


. .

Things which you're most afraid to do are the things that will set you free

کارهایی که از انجام آنها بیشتر میترسید، چیزهایی هستند که شما را آزاد میکنند

.࿐

Nobody was born ugly, the problem is we live in a judgemental society

هیچکس زشت متولد نشده، مشکل اینجاست که توی جامعه ای زندگی میکنیم که قضاوت میکنند

.࿐