کپشن های مربوط به پتانسیل

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی پتانسیل

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

آدما هرچی با همدیگه صمیمی‌تر میشن، به همون نسبت پتانسیل شبیه به هم شدن‌شون بیشتر میشه. مثلا یه دفعه به خودت میای و میبینی خندیدنتون مثل همه، نظرات و افکارتون مثل همه، سلیقه‌هاتون مثل همه، و یه دفعه می‌بینی یه نفر شبیه خودت کنارت داری! همونقدر عزیز، همونقدر دوست‌داشتنی، همونقدر نزدیک ...

پتانسیل اینو دارم ک بتونم کسی ک چندین سال کنارم بوده رو در عرض چند ساعت پاک کنم خیلی راحت

Investing in your personal growth is not selfish, it is a necessity. It allows you to step into your full potential and show up powerfully for the people in your life.

سرمایه گذاری روی رشد شخصی خودخواهانه نیست، بلکه یه ضرورته.
بهت این امکان رو میده تا به پتانسیل کامل خودت قدم بذاری و خیلی قدرتمندانه برای افراد تو زندگیت ظاهر بشی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Difficulties in your life don't come
to destroy you, But to help you
realize your hidden potential.

مشکلات زندگی نمیان که نابودت کنن،
میان که بهت کمک کنن تا پتانسیل های
نهفته ات رو بشناسی.

. ⃟.

پتانسیل اینو دارم ک بتونم کسی ک چندین سال کنارم بوده رو در عرض چند ساعت پاک کنم خیلی راحت

سارینا

اون دو نفری که باهم جنگِ روانی دارن،
پتانسیلِ اینم دارن که همدیگه رو دیوانه وار دوست داشته باشن...

هفت سین رشتـہ هاے مختلف:
بچـہ هاے #فیزیڪ :
ستارہ / سیارہ / سفینـہ / سرعت / سدپتانسیل / سقوط آزاد / سطح شیبدار
بچـہ هاے #مدیریت :
سرمایـہ گذارے / سیمپلڪس / سطوح مدیریت / سازمان / سلسلـہ مراتب / سوبسید / سیستم مدیریت
بچـہ هاے #مڪانیڪ :
سیلندر / سوپاپ / سلونوئید / سیڪل استرلینگ/ سنسور / سوپر شارژ/ سرسیلندر
بچـہ هاے #حقوق :
سفتـہ / سوء قصد / سرقت / سوگند / سیاست / سند / سبب اقوا از مباشر‏‏ اینم
بچـہ هاے #زبان :
smiling , soft heart , seemly , stunning , so lovely , sonsy , success
بچـہ هاے #عمران :
سفال / سیمان / سقف ڪاذب / سنگ / سایت پلان / سڪشن / ستون
بچـہ هاے #تربیت_بدنے :
سلامتے / سوارڪارے / سروتونین / سازگارے / سازماندهے / سوت / سیڪس پڪ
بچـہ هاے #ریاضے :
سرے / سینوس / سڪانت / ساین / سهمے / ساروس / سیگما
بچـہ هاے #ڪشاورزے :
سیڪاس / سیڪلامن / سرخس / سرو ناز / سیب / ساگوارو / سدوم
بچـہ هاے #برق :
سیم / سون سگمنت / سنسور / سوڪت / سیگنال / سے پے یو / سیم پیچ
بچـہ هاے #شیمے :
سدیم / سلنیوم / سرب / سیلیسیم / سزیم / ساماریم / سولفر
بچـہ هاے #ڪامپیوتر :
ساتا / سے دے / ساب / سے پے یو / سوُت بریج / سورس / سوئیچر
بچـہ هاے #حسابدارے :
سند / سپردہ / سرمايـہ / سود / سهام / سفتـہ / سرقفلي
بچـہ هاے #معمارے :
ساختمان / سیمان / سنگ / سایت / سقف ڪاذب / سڪشن / سایـہ روشن
بچـہ هاے #میڪروبیولوژی:
سلول / سیتوپلاسم / سیستولیت / سانتروزوم / سیلیسے / سے رن ژیڪ / سوبریفیڪاسیون
بچـہ هاے #مهندسی_پزشڪے :
سے تے اسڪن / سوند ادرارے / ست سرم / سوزن گیر / سونوگرافے / ساڪشن (اسم دستگاه) / سیگنال زیستے
بچـہ هاے #بیهوشے :
سرنگ / سر ساڪشن / سدیم تیوپنال / ساڪسینیل ڪولین / ست سرم / سرم / سیمپل ماسڪ
بچـہ هاے #پرستار ے :
سرنگ / سرم / سوند فولے / سیلاڪس / سبد دارو / سوند رڪتال / سوند نلاتون
بچـہ هاے #اقتصاد :
سوبسید / سیاست هاے انبساطے / سود و زیان / سهمیـہ بندے / سطح قیمت ها / سیرے و اشباع / سرمایـہ
بچـہ هاے #صنایع :
سوا ڪردن غیر ضرورے از ضرورے / سامان دادن و مرتب چیدن / سپیدے و پاڪیزگے / سعے در حفظ وضع مطلوب
سازمان یافتگے و انضباط ڪارے / سخت ڪوشے و با تمام نیرو ڪارڪردن/ سماجت در ڪارهاے خوب تا سر حد عادت

ســـــــال نـــو بـہ هــمــہ ے دوســتاے گـلــم مـــــبـارڪ

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

آدما, هرچی, همدیگه, صمیمیتر, میشن, همون, نسبت, پتانسیل, شبیه, شدنشون, بیشتر, میشه, مثلا, دفعه, خودت, میای, میبینی, خندیدنتون, نظرات, افکارتون, کنارت, داری, همونقدر, عزیز, نزدیک, اینو, دارم, بتونم, چندین, کنارم, بوده, ساعت, خیلی, راحت, سرمایه, گذاری, شخصی, نیست, بلکه, ضرورته, امکان, میده, کامل, بذاری, برای, افراد, زندگیت, ظاهر, مشکلات, نمیان, نابودت, نهفته, بشناسی, سارینا, نفری, باهم, جنگِ, روانی, دارن, پتانسیلِ, اینم, دیوانه, دوست, داشته, باشن, رشتہ, مختلف, فیزیڪ, ستارہ, سیارہ, سفینہ, سرعت, سدپتانسیل, سقوط, آزاد, شیبدار, مدیریت, سرمایہ, گذارے, سیمپلڪس, سطوح, سازمان, سلسلہ, مراتب, سوبسید, سیستم, مڪانیڪ, سیلندر, سوپاپ, سلونوئید, سیڪل, استرلینگ, سنسور, سوپر, شارژ, سرسیلندر, حقوق, سفتہ, سرقت, سوگند, سیاست, اقوا, مباشر, زبان, عمران, سفال, سیمان, ڪاذب, سایت, پلان, سڪشن, ستون, تربیتبدنے, سلامتے, سوارڪارے, سروتونین, سازگارے, سازماندهے, سیڪس, ریاضے, سینوس, سڪانت, ساین, سهمے, ساروس, سیگما, ڪشاورزے, سیڪاس, سیڪلامن, سرخس, ساگوارو, سدوم, سگمنت, سوڪت, سیگنال, شیمے, سدیم, سلنیوم, سیلیسیم, سزیم, ساماریم, سولفر, ڪامپیوتر, ساتا, سوُت, بریج, سورس, سوئیچر, حسابدارے, سپردہ, سرمايہ, سهام, سرقفلي, معمارے, ساختمان, سایہ, روشن, سلول, سیتوپلاسم, سیستولیت, سانتروزوم, سیلیسے, اسڪن, سوند, ادرارے, سوزن, سونوگرافے, ساڪشن, دستگاه, زیستے, بیهوشے, سرنگ, تیوپنال, ساڪسینیل, ڪولین, ماسڪ, پرستار, فولے, سیلاڪس, دارو, رڪتال, نلاتون, اقتصاد, انبساطے, زیان, سهمیہ, بندے, قیمت, سیرے, اشباع, صنایع, ڪردن, ضرورے, سامان, دادن, مرتب, چیدن, سپیدے, پاڪیزگے, مطلوب, یافتگے, انضباط, ڪوشے, تمام, نیرو, ڪارڪردن, سماجت, ڪارهاے, عادت, دوستاے, مبارڪ,