کپشن های مربوط به شماست

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی شماست

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

ᴛɪᴍᴇ ᴡɪʟʟ sʜᴏᴡ ʏᴏᴜ ᴡʜᴏ ᴅᴇsᴇʀᴠᴇs ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ

زمان به شما نشان خواهد داد ڪه چه ڪسے سزاوارِ قلب شماست

‌‌‌‌‌‌.࿐

.
یک نفر باشد
کـه تمامش فقط سهم مـن باشد
و تمامـِ مـن فقط سهمِ او
تنها توقع‌ امـ از زندگی همین بود
بله حق بـا شماست
چه توقع زیـادی..

#علی_سید_صالحی

‏صادق هدایت تو اثر "حاجی آقا" نوشته {حق با شماست که به این ملت
‏فحش میدهید، تحقیرش میکنید
‏و مخصوصاً لختش میکنید، اگر
‏ملت غیرت داشت، امثال شما را
‏سر به نیست کرده بود.}
‏حتی یک جمله ش هم اشتباه نیس. حتی یکیش.

sani naz

It’s your life; you don’t need someone’s permission to live the life you want. Be brave enough to live from your heart.

این زندگی شماست؛ برای اینکه زندگی دلخواه خود را داشته باشید به اجازه کسی نیاز ندارید. آنقدر شجاع باش که از ته دل زندگی کنی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

اعتراف فقط ابی اونجا که میگه :
میمیرم از حسادت دلی که دلدار شماست
کاش میدونستم اون کیه
که این روزا یار شماست. .

It’s your life; you don’t need someone’s permission to live the life you want. Be brave enough to live from your heart.

این زندگی شماست؛ برای اینکه زندگی دلخواه خود را داشته باشید به اجازه کسی نیاز ندارید. آنقدر شجاع باش که از ته دل زندگی کنی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

کلماتی که از دهانتان بیرون می آید
ویترین فروشگاه شعور شماست !


•❥•♡ ♡•❥•

"You don't have to defend or explain your decisions to anyone. It's your life. Live it without apologies."

"شما مجبور نیستید از تصمیمات خود دفاع کنید یا برای کسی توضیح دهید.
این زندگی شماست. بدون عذرخواهی زندگی کنید."

‌‌‌‌‌‌.࿐

being honest with yourself is the best starting point for others to trust you.

صادق بودن با خود بهترین نقطه شروع برای اعتماد دیگران به شماست.

‌‌‌‌‌‌.࿐

People too often forget that it is your own choice how you want to spend the rest of your life.

مردم اغلب فراموش می کنند که این انتخاب شماست که می خواهید بقیه عمر خود را چگونه بگذرانید.

‌‌‌‌‌‌.࿐