کپشن های مربوط به مانند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی مانند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

حالم مانند زنی‌ست عکاس
در آلمان غربی
خیره به دیوار باران خورده
برلین
که آخرین لبخند معشوقه‌اش را
پشت آخرین صف از بتون‌ها  ثبت کرد
و سربازها دوربینش را
شکستند ...

#بهاره_رجبی

There is no plesure better than
Meeting someone
Who sees the world just like you do

هیچ لذتی بالاتر از آن نیست
که با کسی آشنا شوی
که دنیا را مانند تو می بیند.


تو برایم مانند موسیقی بودی
روحم را نوازش میکردی .

𝑰 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒍𝒊𝒗𝒆 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒚 𝑰 𝒅𝒐𝒏’𝒕 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒂 𝒍𝒐𝒕 𝒐𝒇 𝒔𝒕𝒖𝒇𝒇.  𝑰𝒕’𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆, 𝒐𝒍𝒅 𝒇𝒂𝒔𝒉𝒊𝒐𝒏𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝑰 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒂 𝒇𝒓𝒆𝒔𝒉 𝒓𝒂𝒊𝒏,  𝒂 𝒈𝒐𝒐𝒅 𝒃𝒐𝒐𝒌, 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔, 𝒂𝒏𝒅 𝒒𝒖𝒊𝒆𝒕 𝒕𝒊𝒎𝒆

من می‌خواهم ساده زندگی کنم من چیزهای زیادی نمی‌خواهم مثلا چیزهای‌ قدیمی
مانند باران یه کتاب خوب دوستان نزدیک و اوقات آرامش را دوست دارم ..

بگذار هر ثانیه حالِ تو خوب باشد
بگذار رفتنی‌ها بروند و ماندنی‌ها بمانند
تو لبخندت را بزن انگار نه انگار
حالِ خوب خودت را به هیچ اتفاق
و شرایط و شخصی گره نزن
بی‌واسطه خوب باش...

. .

The simplest things in life such as a smile, a hug, a kiss, holding hands, are priceless treasures. Enjoy the simple things.

ساده ترین چیزها در زندگی مانند لبخند، در آغوش کشیدن ، بوسه، دست کسی را گرفتن، گنجینه های با ارزشی هستند.
از چیزهای ساده لذت ببرید.

.࿐

Life is like a roller coaster. It has its ups and downs. But it's your choice to scream or enjoy the ride.

زندگی مانند یک غلتک است. فراز و نشیب های خود را دارد. اما این یک انتخاب است. که فریاد بزنید یا از آن لذت ببرید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

فرحه لقایا بیک بتبقی زی العید

«خوشحالی دیدارم با تو همیشه مانند خوشحالی عید است».️.

Falling in love with a beautiful mind is like drowning in something that leaves you breathless, but full of life.

عاشق یک ذهن زیبا شدن، مانند غرق شدن در چیزی است که شما را بی نفس، اما پر از زندگی رها می کند.

.࿐

◍⃟.•••𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐞. 𝐈'𝐦 𝐧𝐨𝐭 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐚𝐧 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝. 𝐈 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐦𝐲 𝐦𝐚𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬:)

مرا بفهم. من همانند دنیای عادی نیستم، من دیوانگی های خودم را دارم:)

.࿐