کپشن های مربوط به میزند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی میزند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

متاسفانه باید پذیرفت که سرنوشت آدمی را جغرافیا رقم میزند

9 نشانه ‌ی پسران عاشق :

آسیب نرساندن به شما
هدف او این است که شما را خوشحال کند
ارزشمند بودن نظر شما برای او
به اشتباه خود اعتراف میکند
از شما مثل یک قهرمان محافظت میکند
در مورد شما قضاوت نمی کند
همیشه به شما خاص نگاه میکند
شما را با احساس صدا میزند
به عشق‌ورزی پسران غریبه حسادت میکند.🩵


. .

‏شاید تقصیر آدم ها نیست که نمیتوانند روی حرفشان بمانند آنها بر روی زمینی زندگی میکنند،‌ که روزی یکبار خودش را دور میزند ...!


. .

𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒆 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚, 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒔𝒎𝒊𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖

وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند میزند‌‌

سکوت میکنم
اما دلم
بی وقفه فریاد میزند
چقدر جای #تُ ،
اینجا خالیست ...


#مانی


𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑒 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦

وقتی خوشحالید دنیا به شما لبخند میزند .️.

「♡」

. یہ شبایـــــے تو زندگے هست ڪہ
وقتے دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنے به چیزایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے تقدیرت بوده یا تقصیرت...
به ادمایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے دردن یا همدرد...
به لحظہ هایـــــے میرسے ڪہ هضمش واسہ دل ڪوچیڪت سختہ و بہ دردایـــــے میرسے ڪہ براے سن و سالت بزرگہ...
به ارزوهایـــــے ڪہ توهم شد...
رویاهایـــــے ڪہ گذشت....
بہ چیزایـــــے ڪہ حقت بود اما شد توقع...
و زخمهایـــــے ڪہ با نمــــــــــــــــــــڪ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اغشتہ شد.....
و احساسے ڪہ دیگران اشتباه مے نامند...
و دست آخر دنیایـــــے ڪہ بهت پشت ڪرده......
وبازهم انتهاے دفتر خودت میمانے....
و زخمهــــــــــایـــــے ڪہ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــار پشت هم میزند...
و سڪوت هم دواے دردش نیست...
کــــــــــــــــــــاش دنیــــــــــــــــــــا مهربــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــودے...

.

زمانی که غمگین هستیم؛
کنار پنجره میرویم و
خیره میشویم به فضای روبرویمان
و فقط فکر می کنیم،
به آنچه بر سرمان آمده است....
جسممان در کنار پنجره است؛
اما روحمان خدا میداند در کجا و
به یاد چه کسی پرسه میزند....
چه دردهای ناگفته ای که
در کنار پنجره با سکوت گفته ایم
و کسی از آن ها آگاه نیست...
.
هر چقدر هم که بگوی
تنهایی خوب است
گاهی جای خالی اش
عجیب توی ذوق میزند
عشق ..

#شیما_سهرابی

سکوت میکنم
اما دلم
بی وقفه فریاد میزند
چقدر جای #تُ،
اینجا خالیست ...


#مانی_دانته

.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

متاسفانه, باید, پذیرفت, سرنوشت, آدمی, جغرافیا, میزند, نشانه, پسران, عاشق, آسیب, نرساندن, خوشحال, ارزشمند, بودن, برای, اشتباه, اعتراف, میکند, قهرمان, محافظت, مورد, قضاوت, همیشه, نگاه, احساس, عشقورزی, غریبه, حسادت, شاید, تقصیر, نیست, نمیتوانند, حرفشان, بمانند, آنها, زمینی, زندگی, میکنند, روزی, یکبار, خودش, وقتی, خوشحالید, دنیا, لبخند, سکوت, میکنم, وقفه, فریاد, چقدر, اینجا, خالیست, مانی, شبایے, زندگے, وقتے, دفتر, خاطرات, زندگیتو, میزنے, چیزایے, میرسے, نمیدونے, تقدیرت, بوده, تقصیرت, ادمایے, دردن, همدرد, لحظہ, هایے, هضمش, واسہ, ڪوچیڪت, سختہ, دردایے, براے, سالت, بزرگہ, ارزوهایے, توهم, رویاهایے, گذشت, توقع, زخمهایے, روزگار, اغشتہ, احساسے, دیگران, نامند, دنیایے, ڪرده, وبازهم, انتهاے, خودت, میمانے, سڪوت, دواے, دردش, مهربان, بودے, زمانی, غمگین, هستیم؛, کنار, پنجره, میرویم, خیره, میشویم, فضای, روبرویمان, کنیم, آنچه, سرمان, آمده, جسممان, است؛, روحمان, میداند, پرسه, دردهای, ناگفته, آگاه, بگوی, تنهایی, گاهی, عجیب, مانیدانته,