کپشن های مربوط به میزند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی میزند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑒 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦

وقتی خوشحالید دنیا به شما لبخند میزند .️.

「♡」

. یہ شبایـــــے تو زندگے هست ڪہ
وقتے دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنے به چیزایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے تقدیرت بوده یا تقصیرت...
به ادمایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے دردن یا همدرد...
به لحظہ هایـــــے میرسے ڪہ هضمش واسہ دل ڪوچیڪت سختہ و بہ دردایـــــے میرسے ڪہ براے سن و سالت بزرگہ...
به ارزوهایـــــے ڪہ توهم شد...
رویاهایـــــے ڪہ گذشت....
بہ چیزایـــــے ڪہ حقت بود اما شد توقع...
و زخمهایـــــے ڪہ با نمــــــــــــــــــــڪ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اغشتہ شد.....
و احساسے ڪہ دیگران اشتباه مے نامند...
و دست آخر دنیایـــــے ڪہ بهت پشت ڪرده......
وبازهم انتهاے دفتر خودت میمانے....
و زخمهــــــــــایـــــے ڪہ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــار پشت هم میزند...
و سڪوت هم دواے دردش نیست...
کــــــــــــــــــــاش دنیــــــــــــــــــــا مهربــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــودے...

.

زمانی که غمگین هستیم؛
کنار پنجره میرویم و
خیره میشویم به فضای روبرویمان
و فقط فکر می کنیم،
به آنچه بر سرمان آمده است....
جسممان در کنار پنجره است؛
اما روحمان خدا میداند در کجا و
به یاد چه کسی پرسه میزند....
چه دردهای ناگفته ای که
در کنار پنجره با سکوت گفته ایم
و کسی از آن ها آگاه نیست...
.
هر چقدر هم که بگوی
تنهایی خوب است
گاهی جای خالی اش
عجیب توی ذوق میزند
عشق ..

#شیما_سهرابی

سکوت میکنم
اما دلم
بی وقفه فریاد میزند
چقدر جای #تُ،
اینجا خالیست ...


#مانی_دانته

.

زمانی که غمگین هستیم؛
کنار پنجره میرویم و
خیره میشویم به فضای روبرویمان
و فقط فکر می کنیم،
به آنچه بر سرمان آمده است....
جسممان در کنار پنجره است؛
اما روحمان خدا میداند در کجا و
به یاد چه کسی پرسه میزند....
چه دردهای ناگفته ای که
در کنار پنجره با سکوت گفته ایم
و کسی از آن ها آگاه نیست...
اشکانی در‌چشمانم حلقه میزند وقتی از ته قلبم به تو می گویم دوستت دارم:)

‌‌‌‌‌‌.࿐

آنکه زخمم میزند....
خود نیز درمان من است...

#حسین_زحمتکشفرودین تویی..!
وقتی می‌آیی
شکوفه میزند، تار و پودم..

#حمیدرضا_عبداللهی


. .

گاهے شیرینے یک خاطره از ڪسے ڪخ دیگر نیست دلت را در حد مرگ میزند ...