کپشن های مربوط به روحت

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی روحت

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Soul-mates are people who bring out the best in you. They are not perfect but are always perfect for you.

جفت روحتان افرادی هستند که بهترین ها را در شما به نمایش می گذارند.
آنها کامل نیستند اما همیشه برایتان عالی هستند.


. .

So you plant your own garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.

تو باغ خودتو می کاری و روحتو تزئین می کنی، به جای اینکه منتظر باشی کسی برات گل بیاره.

‌‌‌‌‌‌.࿐

‌‌‌
‌Nothing lasts until the end, even your
‌ ‌ soul for your body!
‌ •• هیچی تا تهش موندگار نیست
حتی روحت برای جسمت ••

‌Always live

𝓑𝓮 𝓯𝓪𝓻𝓪𝔀𝓪𝔂 𝓯𝓻𝓸𝓶 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮 𝔀𝓱𝓸 𝓽𝓻𝓮𝓪𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓯𝓮𝓮𝓵𝓲𝓷𝓰𝓼 𝓪𝓻𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓽𝓱𝓵𝓮𝓼𝓼, 𝓸𝓻 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓼𝓸𝓾𝓵 𝓲𝓼 𝓻𝓮𝓹𝓵𝓪𝓬𝓮𝓪𝓫𝓵𝓮.𖡽

از مردمی که جوری برخورد میکنن که انگار احساساتت هیچ ارزشی نداره یا روحت قابل جایگزین شدنه، دور باش.𖡖𖡦

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝐒𝐭𝐚𝐲 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐨𝐮𝐥 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐬 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲

همون جایی باشید که روحتون احساس خوشبختی میکنه.️.

「♡」

𝑺𝒕𝒂𝒚 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒐𝒖𝒍 𝒇𝒆𝒆𝒍𝒔 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚 🤍

همونجایی که روحتون احساس خوشبختی میکنه بمونید

‏بعضی وقتا قلبت میشکنه تا روحت نجات پیدا کنه.

Your soft heart deserves a love that will cherish and caress your soul, love that is deep that understands what your soul is saying.

قلب لطیفت سزاوار عشقیه که روحت رو گرامی و نوازش میده و عشقی عمیق که حرف روحتو میفهمه.

‌‌‌‌‌‌.࿐

.
اینجا ازین غذاها یادمیده که با روحت بازی میکنن..

. . قول میدم تک تکشو درست کنی .

take me to the deepest, darkest depths of your soul and let me love you there

مرا به عمیق ترین و تاریک ترین اعماق روحت ببر و بگذار در آنجا دوستت داشته باشم


. .