کپشن های مربوط به توست

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی توست

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

خدا
چیست؟
کیست؟
کجاست؟
خدا در دستیست که به یاری میگیری
درقلبیست که شاد میکنی
درلبخندیست که به لب مینشانی
خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی
درجشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی
آنجاست که عهد میبندی و عمل میکنی
خدا، در تو، با تو، و برای توست...

.سهراب سپهری

. .

تنها جایی که برای
ادامه زندگی به آن فکر میکنم
آغوش توست...

#محدثه_طباطبایی

اگر مرا دوست نداشته باشی
دراز می‌کشم و می‌میرم

مرگ نه سفری بی‌بازگشت است
و نه ناگهان محو شدن
مرگ دوست نداشتن توست
درست آن‌موقع که باید دوستم بداری


#رسول_یونان

دل هم دلای قدیم اونجا که سعدی میگه :
هر شاهدی که در نَظر آمد به دلبری
در دل نیافت راه که آنجا مکانِ توست..

"من بهشتم همه در دیدن خندیدن توست
تا تو باشی نشوم خیره به لب‌های کسی"
-مولانا


وقتی میخنده مثل‌ مولانا بهش بگید:
«من بهشتم همه در دیدن خندیدن توست
تا تو باشی نشومـ خیره به لب های کسی»

بعدش قشنگ‌تر میخنده :)

「♡」

.️
زندگی رقصِ دل انگیز
خطوطِ لب توست
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.️•❥•♡ ♡•❥•

تو از خیال آدم‌هایی که دوستت دارند فراموش نخواهی شد، حتی اگر سال‌ها دیداری نباشد...
و از یاد کسانی که هر روز خودت را به آن‌ها یادآوری میکنی خواهی رفت، آن‌هایی که دوستت ندارند و دلیل حضورشان، ماندن و بودن توست...
آن‌هایی که باید خودت را به یادشان بیاوری، زمان کمی نباشی به فراموشی می‌سپارنت...
برای آنکه از تو یادی باشد، نیاز به حضورت نیست کافیست که دوستت داشته باشند.

#فرزانه_صدهزاری

هر شب خیال می‌کنم دارمت کنار خودم
برایت چای می‌ریزم و شروع می‌کنم، از روزمرگی‌هایم سخن گفتن هر روز چشم باز می‌کنم چای یخ کرده‌ات را سر می‌کشم و با نداشتنت خیلی منطقی کنار می‌آیم، این زندگی من بعد از توست...!

#شبتون_درپناه_خداوند


. .

#دوست_دارم .
بسیاربیشتر از آنچه .
در باور توست .
بسیار بیشتر از آنچه .
در توان من است ....

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

چیست, کیست, کجاست, دستیست, یاری, میگیری, درقلبیست, میکنی, مینشانی, درعطر, نانیست, دیگری, میدهی, درجشن, سروریست, برای, دیگران, آنجاست, میبندی, توست, سهراب, سپهری, تنها, جایی, ادامه, زندگی, میکنم, آغوش, دوست, نداشته, باشی, دراز, میکشم, میمیرم, سفری, بیبازگشت, ناگهان, نداشتن, درست, آنموقع, باید, دوستم, بداری, رسولیونان, دلای, قدیم, اونجا, سعدی, میگه, شاهدی, نَظر, دلبری, نیافت, مکانِ, بهشتم, دیدن, خندیدن, نشوم, خیره, لبهای, مولانا, وقتی, میخنده, بگید, بعدش, قشنگتر, رقصِ, انگیز, خطوطِ, خیال, آدمهایی, دوستت, دارند, فراموش, نخواهی, سالها, دیداری, نباشد, کسانی, خودت, آنها, یادآوری, آنهایی, ندارند, دلیل, حضورشان, ماندن, بودن, یادشان, بیاوری, زمان, نباشی, فراموشی, میسپارنت, آنکه, یادی, نیاز, حضورت, کافیست, باشند, دارمت, کنار, خودم, برایت, میریزم, شروع, گفتن, کردهات, نداشتنت, خیلی, منطقی, میآیم, دوستدارم, آنچه, باور, بسیار, بیشتر, توان,