کپشن های مربوط به اندازه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی اندازه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

‏این ” مراقب خودت باش “ هایی که الان میشنویم هیچوقت به اندازه الان تلخ نبوده.

ولی یه‌روز همتون میفهمید دوست‌داشتنِ آدما فقط به این بستگی داره که تا چه اندازه از ناراحت‌شدنتون، ناراحت میشن و تا چه اندازه واسه اینکه ازشون دلخور نباشید، تلاش میکنن :))

🤍Be yourself, others are enough bastards.

خودت باش دیگران به اندازه کافی؛ هستن حروم زاده

.࿐

ولی یه روز همتون میفهمید دوست‌ داشتن آدما فقط به این بستگی داره که تا چه اندازه از ناراحت شدنتون ناراحت میشن و تا چه اندازه واسه اینکه ازشون دلخور نباشید تلاش میکنن :))
-کنجد

‏خیلی گاوی؛ اگه به کسی که دوسش داری نگی اندازه‌ی ماه امشب خوشگله.

ɪ'ᴠᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇᴇɴ ᴛʜɪs ʜᴀᴘᴘʏ ʙᴇғᴏʀᴇ ɪɴ ᴍʏ ʟɪғᴇ
- ᴡʜᴀᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʏᴏᴜ sᴏ ʜᴀᴘᴘʏ ?
ʏᴏᴜ

تا حالا هیچوقت به این اندازه توی زندگیم خوشحال نبودمـ
- چی اینقدر خوشحالت کرده؟
تو

𝒀𝒐𝒖 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇, 𝒂𝒔 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒂𝒔 𝒂𝒏𝒚𝒃𝒐𝒅𝒚 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒓𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏

تـو به اندازه هر کس دیگه در جهان لایق عشق و محبت هستی🤍

「♡」

𝙈𝙮 𝙤𝙣𝙡𝙮 𝙜𝙤𝙖𝙡 𝙞𝙣 𝙡𝙞𝙛𝙚 𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩
𝙣𝙤𝙬 𝙞𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙝𝙖𝙥𝙥𝙮.𝙂𝙚𝙣𝙪𝙞𝙣𝙚𝙡𝙮 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙣𝙨𝙚𝙡𝙮 𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙩𝙡𝙮 𝙝𝙖𝙥𝙥𝙮,𝙧𝙚𝙜𝙖𝙧𝙙𝙡𝙚𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙬𝙝𝙖𝙩 𝙩𝙝𝙖𝙩
𝙡𝙤𝙤𝙠𝙨 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙩𝙤 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧𝙨 🤍

تنها هدف من الان توی زندگی اینه که خوشحال باشم
خالصانه بی اندازه و بی وقفه شاد باشم
صرف نظر از اینکه برای بقیه چجوری به نظر برسه.‍..️

𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐢𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞 ..

جهان به همون اندازه که بهش مجال میدی جادویی و شگفت‌ انگیزه

「♡」

شاید همه چیز ایده آل نبود
اما من دلم به بودنت خوش بود ....
شاید شرایط طبق میلمون
پیش نمیرفت ؛ولی بودنت برام
قوت قلب بود....
شاید اونقد که من دوست داشتم
تو دوسم نداشتی ؛
ولی من به اندازه جفتمون
دوست داشتم و همه جا
تو هر شرایط کنارت بودم....
شاید مسیرمون یکی نبود
اما ازت ممنونم که بخشی
از داستان من بودی ،
اثر انگشتت از روی قلبم پاک نمیشه...