کپشن های مربوط به کافی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی کافی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

‏شما کافیه اینجا از یه نفر خوشت بیاد، قشنگ دور ترین نقطه کره ی زمین زندگی میکنه....برای وصف جوانی مان
این مصرع از حامد عسکری کافیست :
« هنگام ثمر دادن مان بود خزان شد »


. .

sometimes, even midnight isn’t dark enough for me to hide my broken pieces.

گاهی نیمه های شب هم برای چسباندن تیکه های خورد شدم کافی نیس...

‌‌‌‌‌‌.࿐

‏"بغل" کنید ،بغل کنید که"حرف زدن" کافی نیست.

﮼دوسش‌داری؟پس‌یادت‌باشه‌فقط‌دوست‌داشتن‌کافی‌نیست‌عشق‌مراقبت‌میخواد..

𝖎 𝖒𝖆𝖞 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖊𝖓𝖔𝖚𝖌𝖍 𝖙𝖎𝖒𝖊, 𝖇𝖚𝖙 𝖓𝖔𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖑𝖆𝖘𝖙𝖘 𝖑𝖔𝖓𝖌 ...

شاید وقت کافی داشته باشم،
ولی هیچی برام طولانی نیست ...

.࿐

🤍Be yourself, others are enough bastards.

خودت باش دیگران به اندازه کافی؛ هستن حروم زاده

.࿐

‌‌‌‌‌
𝐓𝐇𝐀𝐓𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆
𝐈𝐕𝐄 𝐆𝐎𝐓

هَمین که تا آخرِش مالِ مَن باشی کافیِه.️
‌‌‌‌‌‌

𝙷𝙰𝚅𝙴 𝚆𝙴 𝚂𝙴𝙴𝙽 𝙴𝙽𝙾𝚄𝙶𝙷 𝙷𝙴𝙻𝙻,
𝙽𝙾 𝙾𝙽𝙴 𝙺𝙽𝙾𝚆𝚂 𝙰𝙱𝙾𝚄𝚃 𝙷𝙴𝙰𝚅𝙴𝙽 ?!

به قدر کافی جهنم دیدیم،
کسی از بهشت خبر نداره ؟؟ .

. ⃟.

𝐴 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑜𝑣𝑒𝑑 𝐺𝑖𝑟𝑙 𝐼𝑠 𝐸𝑛𝑜𝑢𝑔𝒉 𝐹𝑜𝑟 𝑌𝑜𝑢
𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝐿𝑒𝑡 𝐵𝑖𝑡𝑐𝒉𝑒𝑠 𝐴𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑌𝑜𝑢

یه گل تو گلدونت باشه کافیه
دورو برتو پر علف هرز نکن...!.

‌‌‌‌‌‌.࿐