کپشن های مربوط به متنفر

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی متنفر

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

🤍don't hate me, becuase I'm better than you

بخاطر اینکه ازت بهترم، ازم متنفر نباش

.࿐

love me or hate me
but don’t play with my feelings.

یا دوستم داشته‌باش‌ یا از من متنفرباش
ولی با احساساتم بازی نکن.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Before you ask why someone hates you , ask yourself why you even care?

قبل از اینکه بپرسی چرا فلانی ازت متنفره ، از خودت بپرس اصلا چرا برات مهمه؟

‌‌‌‌‌‌.࿐

In order to love who you are, you cannot hate the experiences that shaped you.

برای اینکه کسی که هستید را دوست داشته باشید، نمی توانید از تجربیاتی که شما را شکل داده اند متنفر باشید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

🤍Y'all hate me but y'all still watching

همتون از من متنفر هستین اما هنوز هم تماشام میکنین

.࿐

𝖜𝖊 𝖆𝖑𝖑 𝖋𝖊𝖑𝖑 𝖎𝖓 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌𝖘,
𝖙𝖍𝖆𝖙 𝖔𝖓𝖊 𝖉𝖆𝖞 𝖜𝖊 𝖍𝖆𝖙𝖊𝖉 𝖙𝖍𝖊𝖒

هممون عاشقه چیزایی شدیم،
که یه روزی ازشون متنفر بودیم ...

.࿐

𝖆𝖘 𝖆 𝖘𝖊𝖗𝖎𝖊𝖘 𝖇𝖊𝖈𝖔𝖒𝖊𝖘 𝖒𝖔𝖗𝖊 𝖕𝖔𝖕𝖚𝖑𝖆𝖗 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖞𝖔𝖚, 𝖘𝖔𝖒𝖊 𝖕𝖊𝖔𝖕𝖑𝖊 𝖍𝖆𝖙𝖊 𝖞𝖔𝖚

همینجور که علاقه یسریا بهت بیشتر میشه،
بعضیا هم ازت متنفر میشن🥲

.࿐

𝙸 𝙷𝙾??𝙴 𝚃𝙾 𝙻𝙾𝚅𝙴 𝚂𝙾𝙼𝙴𝙾𝙽𝙴,
𝙳𝙾 𝙽𝙾𝚃 𝙷𝙰𝚃𝙴 ...

امیدوارم از دوست داشتن کسی،
متنفر نشید ...

.࿐

𝓘𝓽'𝓼 𝓬𝓻𝓪𝔃𝔂 𝓱𝓸𝔀 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮 𝓪𝓻𝓮 𝓫𝓮𝓲𝓷𝓰 𝓗𝓪𝓽𝓮𝓭 𝓯𝓸𝓻 𝓫𝓮𝓲𝓷𝓰 𝓡𝓮𝓪𝓵 & 𝓛𝓸𝓿𝓮𝓭 𝓯𝓸𝓻 𝓫𝓮𝓲𝓷𝓰 𝓕𝓪𝓴𝓮.◱✥

این دیوانه کنندس که چقدر افراد از واقعی بودن، متنفر و عاشقِ جعلی بودن هستند.𖡼𖤹

𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓶𝓮 ...
𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓾 𝓱𝓪𝓽𝓮 𝓶𝓮 ...

یجوری دوسم داشته باش
که انگاری ازم متنفری :)

.࿐