کپشن های مربوط به بعضیا

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بعضیا

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

میگن دوری و دوستی ولی بعضیا از همون دور هم ارزش رفاقت ندارن :)

‌‌‌‌‌‌.࿐

بعضیا انقدر خوبن که چاره‌ ای جز دوست داشتن برای آدمـ باقی نمیذارن

𝖆𝖘 𝖆 𝖘𝖊𝖗𝖎𝖊𝖘 𝖇𝖊𝖈𝖔𝖒𝖊𝖘 𝖒𝖔𝖗𝖊 𝖕𝖔𝖕𝖚𝖑𝖆𝖗 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖞𝖔𝖚, 𝖘𝖔𝖒𝖊 𝖕𝖊𝖔𝖕𝖑𝖊 𝖍𝖆𝖙𝖊 𝖞𝖔𝖚

همینجور که علاقه یسریا بهت بیشتر میشه،
بعضیا هم ازت متنفر میشن🥲

.࿐

𝖘𝖔𝖒𝖊 𝖔𝖋 𝖞𝖔𝖚 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖙𝖔 𝖘𝖆𝖞 𝖙𝖍𝖆𝖓𝖐 𝖞𝖔𝖚 𝖋𝖔𝖗 𝖇𝖊𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓 𝖋𝖔𝖗 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖊𝖆𝖚𝖙𝖞 𝖔𝖋 𝖒𝖞 𝖜𝖔𝖗𝖑𝖉...

به بعضیام باید گفت..،
مرسی که هستی دلیل زیبایی دنیای من..️

.࿐

𝖘𝖔𝖒𝖊 𝖔𝖋 𝖙𝖍𝖊𝖒 𝖈𝖗𝖞 𝖎𝖓 𝖆 𝖜𝖆𝖞 𝖙𝖍𝖆𝖙 𝖎 𝖉𝖔 𝖓𝖔𝖙 𝖊𝖛𝖊𝖓 𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗𝖘𝖙𝖆𝖓𝖉 𝖎𝖓 𝖙𝖍𝖊𝖎𝖗 𝖆𝖗𝖒𝖘...

بعضیام یجور گریه میکنن که حتی بغل دستشون هم نمیفهمن.

.࿐

𖤐⃟۞••𝑌𝑂𝑢 𝑠𝒉𝑜𝑢𝐿𝑑 𝑤𝐴𝑆𝐻 𝑆𝑜𝑚𝑒 𝐻𝐸𝐴𝑅𝑡𝑠 𝑏𝐸𝐶𝐴𝑢𝑆𝐸 𝑇𝒉𝑒𝑌'𝑟𝐸 𝐷𝑖𝑟𝑇𝑌

‏دلِ بعضیام باید بسپری دست دَلّاک‌هایِ حموم
از بس ک کثیفه !!
𖤐⃟.••𝑌𝑂𝑢 𝑠𝒉𝑜𝑢𝐿𝑑 𝑤𝐴𝑆𝐻 𝑆𝑜𝑚𝑒 𝐻𝐸𝐴𝑅𝑡𝑠 𝑏𝐸𝐶𝐴𝑢𝑆𝐸 𝑇𝒉𝑒𝑌'𝑟𝐸 𝐷𝑖𝑟𝑇𝑌

‏دلِ بعضیام باید بسپری دست دَلّاک‌هایِ حموم
از بس ک ڪثیفه !!

‌‌‌‌‌‌.࿐

✿ کپشن خاص ✿

𖤐⃟•• Some People Just Pretend To Be Silly

بعضیا سادگیشونم از سیاستشونه :))

𝓣𝓱𝓮 𝓫𝓪𝓽𝓽𝓮𝓻𝔂 𝓸𝓯 𝓹𝓱𝓸𝓷𝓮 𝓵𝓮𝓪𝓿𝓮𝓼 𝓶𝓸𝓻𝓮
𝓽𝓱𝓪𝓷 𝓼𝓸𝓶𝓮 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮

باتری موبایل موندگاریش از بعضیا بیشتره .

𝐸𝑣𝑒𝑛 𝑇𝒉𝑒 𝑇𝑜𝑜𝑡𝒉 𝐵𝑟𝑢𝑠𝒉 𝐾𝑛𝑜𝑤𝑠 𝑇𝒉𝑎𝑡 𝐼𝑡 𝑆𝒉𝑜𝑢𝑙𝑑 𝐵𝑒 𝑂𝑛𝑙𝑦 𝐹𝑜𝑟 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝐵𝑢𝑡 𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝐾𝑛𝑜𝑤 𝐼𝑡 𝑌𝑒𝑡
یاد گرفته مال یه نفر باشه ولی بعضیا نه!