پست های مربوط به دقیقه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دقیقه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

خرداد، خرداد، خرداد
عجیب، عجیب، همه چیزشان عجیب است...
تعارف که نداریم که آقا، بگذار رک بگویم این جماعت خردادی بی اعصابند ولی موقع عصبانیت بسیار جذاب میشوند...
زود عصبی میشوند ولی خدا میداند هیچی در دلشان نیست...
از رفتارهای عجیبشان برایت بگویم که یک لحظه با تو خوبند چند دقیقه بعد بدون هیچ دلیلی رفتارشان عوض میشود دمدمی مزاجند ولی باز هم میگویم همین دمدمی مزاج بودنشان هم جذاب است...
برایت بگویم که کمی تنوع طلب و عجول هستند...
ولی امان از زبانشان که انقدر شیرین و پر حرف است و برعکس به وقتش با همان زبانش تو را با خاک یکسان میکند...
عجیب ولی در عین‌ حال جذابند این ته تغاری های بهار...

#امیرعلی_اسدی

آغاز حکومت خردادماهیای عزیز مبارک باشه ...

خرداد، خرداد، خرداد
عجیب، عجیب، همه چیزشان عجیب است...
تعارف که نداریم که آقا، بگذار رک بگویم این جماعت خردادی بی اعصابند ولی موقع عصبانیت بسیار جذاب میشوند...
زود عصبی میشوند ولی خدا میداند هیچی در دلشان نیست...
از رفتارهای عجیبشان برایت بگویم که یک لحظه با تو خوبند چند دقیقه بعد بدون هیچ دلیلی رفتارشان عوض میشود دمدمی مزاجند ولی باز هم میگویم همین دمدمی مزاج بودنشان هم جذاب است...
برایت بگویم که کمی تنوع طلب و عجول هستند...
ولی امان از زبانشان که انقدر شیرین و پر حرف است و برعکس به وقتش با همان زبانش تو را با خاک یکسان میکند...
عجیب ولی در عین‌ حال جذابند این ته تغاری های بهار...

آغاز حکومت خردادماهیای عزیز مبارک باشه ...

It sucks because,
For a minute I was happy,
For a minute I was getting better,
For a minute I had hope,
But in a minute I lost it all again.

واقعاً عذابم میده،
چون واسه‌ یه دقیقه خوشحال بودم،
واسه‌ یه دقیقه داشتم بهتر می‌شدم،
واسه‌ یه دقیقه امید داشتم،
اما تو یه دقیقه دوباره همه‌ش از دستم رفت و نیست و نابود شد!

. .

هیچ‌ نیمه‌یِ ‌گمشده‌ای وجود ندارد!!
تنها چیزی که وجود دارد تکه‌هایی از زمان است که در آن‌ها، ما با کسی حال خوشی داریم؛ حالا ممکن است سه دقیقه باشد، دو‌ روز، پنج سال یا همه‌ی عمر …


‏انقدر هر ٥دقیقه گوشیتو چک نکن کسی دوستت نداره

‏اون دقیقه‌هایے که دارے حاضر میشی، لباس قشنگات‌رو میپوشی،‌ چون میدونے «اون» هم قراره امشب اونجا باشه هزاران بار تقدیم تو باد!

‏اون دقیقه‌هایی که داری حاضر میشی، لباس قشنگات‌رو میپوشی،‌ چون میدونی «اون» هم قراره امشب اونجا باشه هزاران بار تقدیم تو باد!

Rule 5 by 5:
If something isn't going to matter in the next 5 years, don't worry for more than 5 minutes

قانون ۵ در ۵:
اگر یه مساله ای قرار نیست طی ۵ سال آینده اهمیتی داشته باشه بیشتر از ۵ دقیقه براش نگران نباشید

Always live

هیچ نیمه ی گمشده ای وجود ندارد!
تنها چیزی که وجود دارد، تکه هایی از زمان
است که در آن ها، ما با کسی حال خوشی
داریم؛ حالا ممکن است سه دقیقه باشد،
دو روز، پنج سال یا همه ی عمر...

وقتی وی پی انم وصل میشه اینقد اشک شوق تو چشمام جمع میشه تا ٥ دقیقه نمیتونم با گوشی کار کنم فقط بغلش میکنم بوسش میکنم

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

خرداد, عجیب, چیزشان, تعارف, نداریم, بگذار, بگویم, جماعت, خردادی, اعصابند, موقع, عصبانیت, بسیار, جذاب, میشوند, عصبی, میداند, هیچی, دلشان, نیست, رفتارهای, عجیبشان, برایت, لحظه, خوبند, دقیقه, بدون, دلیلی, رفتارشان, میشود, دمدمی, مزاجند, میگویم, همین, بودنشان, تنوع, عجول, هستند, امان, زبانشان, انقدر, شیرین, برعکس, وقتش, همان, یکسان, میکند, جذابند, تغاری, بهار, آغاز, حکومت, عزیز, مبارک, باشه, واقعاً, عذابم, میده, واسه, خوشحال, بودم, داشتم, بهتر, میشدم, امید, دوباره, همهش, دستم, نابود, نیمهیِ, گمشدهای, وجود, ندارد, تنها, چیزی, تکههایی, زمان, آنها, خوشی, داریم؛, حالا, ممکن, باشد, همهی, ٥دقیقه, گوشیتو, دوستت, نداره, دقیقههایے, دارے, حاضر, میشی, لباس, قشنگاترو, میپوشی, میدونے, قراره, امشب, اونجا, هزاران, تقدیم, دقیقههایی, میدونی, قانون, مساله, آینده, اهمیتی, داشته, بیشتر, براش, نگران, نباشید, وقتی, میشه, اینقد, چشمام, نمیتونم, بغلش, میکنم, بوسش,