پست های مربوط به بگویند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بگویند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

- نخند جانم
نخند...
آدم دست و پایِ دلش میانِ چالِ گونه ات میشکند
تو نخند
میترسم نقاش ها لبخندت را نقاشی کنند
عکاس ها لبخندت را ثبت کنند
شاعرها از لبخندت غزل بگویند
نویسنده ها کتابت کنند...
بعد منِ دست و پا شکسته
چطور با یک شهر رو به رو شوم...؟!
رحم کن...
یواشکی بخند ،فقط برای من

#ستایش_قاسمی


. .

روزی بودا از کنار مردی می‌گذشت و دید که او گردویی در مشت دارد؛
بودا به او گفت:
اگر تمام مردم به تو بگویند که این گردو نیست، دُر و گوهر یا مروارید است، آیا خوشحال می‌شوی؟
فرد جواب می‌دهد: نه!
سپس بودا می‌گوید اگر از آن طرف، گوهری در دست داشته باشی و تمام مردم بگویند این گردو است آیا بد‌حال می‌شوی؟ فرد دوباره پاسخ می‌دهد: نه!
بودا می‌گوید چرا؟
می‌گوید چون می‌دانم این چیزی که در دست من است چیزی نیست که مردم می‌گویند؛
بعد بودا می‌گوید پس چرا در مورد خودت اینگونه نیستی.
اگر خودت می‌دانی که چگونه هستی اگر دیگران تصوری فوق تصور خودت داشتند نباید خوشحال شوی و اگر تصوری دون تصور تو داشتند نباید ناراحت شوی....


تو مهربان باش بگذار بگویند ساده است!

- |♡

- نخند جانم
نخند...
آدم دست و پایِ دلش میانِ چالِ گونه ات میشکند
تو نخند
میترسم نقاش ها لبخندت را نقاشی کنند
عکاس ها لبخندت را ثبت کنند
شاعرها از لبخندت غزل بگویند
نویسنده ها کتابت کنند...
بعد منِ دست و پا شکسته
چطور با یک شهر رو به رو شوم...؟!
رحم کن...
یواشکی بخند ،فقط برای من

#ستایش_قاسمی


. .

همه‌جا تو را می‌خواهم، تمامت را، تمامِ تمامت را، تو را برای همیشه می‌خواهم. بله، همیشه، و نه که بگویند اگر... یا شاید... یا به شرط اینکه... تو را می‌خواهم و میدانم که این نیاز است و من تمام قلبم را، تمام روحم را، تمام خواست و اراده‌ام را و حتی اگر لازم شود تمام بی‌رحمی‌ام را در راه داشتنت خواهم گذاشت.

#آلبر_کامو


. .

نعمتی‌ست بودنت، داشتنت
ادبیات چه کهنه می‌شود
در وصف تو

کلمه‌ها بلد نیستند تو را بگویند
اما خیالی‌ نیست..
من بی‌سواد می‌شوم
وقتی حرف توست..!

#صابر_ابر


عاشقم باش . . .️
هرچند همه بگویند
ڪه رسیدنمان بهم
محال‌ترین اتفاق تاریخ است!
عاشقم باش . .
و بگذار ڪه به همه ثابت شود
ما همان ممڪن‌ترین
محال دنیا خواهیم بود.....•


‌ ‌

. .

اگر تمام عالم هم بگویند تواشتباهی هزاران بار دیگر تکرارت میکنم...

مارا بی آنکه بلد باشی قضاوت کردی
حس تلخیست
که خوب باشی بگویند خیانت کردی

#وحیدعیسوی

تو مرا گرم بخوان
گرم بگیرم در بر
مردمان هر چه بگویند، گناهش با من
#منزوی#mim.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

نخند, جانم, پایِ, میانِ, چالِ, گونه, میشکند, میترسم, نقاش, لبخندت, نقاشی, کنند, عکاس, شاعرها, بگویند, نویسنده, کتابت, شکسته, چطور, یواشکی, برای, روزی, بودا, کنار, مردی, میگذشت, گردویی, دارد؛, تمام, مردم, نیست, گوهر, مروارید, خوشحال, میشوی, جواب, میدهد, میگوید, گوهری, داشته, باشی, بدحال, دوباره, پاسخ, میدانم, چیزی, میگویند؛, مورد, خودت, اینگونه, نیستی, میدانی, چگونه, هستی, دیگران, تصوری, داشتند, نباید, ناراحت, مهربان, بگذار, ساده, همهجا, میخواهم, تمامت, تمامِ, همیشه, شاید, اینکه, نیاز, قلبم, روحم, خواست, ارادهام, لازم, بیرحمیام, داشتنت, گذاشت, آلبرکامو, نعمتیست, بودنت, ادبیات, کهنه, میشود, کلمهها, نیستند, خیالی, بیسواد, میشوم, وقتی, توست, صابرابر, عاشقم, هرچند, رسیدنمان, محالترین, اتفاق, تاریخ, ثابت, همان, ممڪنترین, دنیا, خواهیم, عالم, تواشتباهی, هزاران, تکرارت, میکنم, مارا, آنکه, قضاوت, کردی, تلخیست, خیانت, وحیدعیسوی, بخوان, بگیرم, مردمان, گناهش, منزوی,