پست های مربوط به ستوه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی ستوه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

من دوست دارم در سفر باشم
دائم، همیشه، خارج از منطق
می‌خواهم از زنجیرِ تکرار و
از واقعیت، بر حذر باشم
من دوست دارم در سفر باشم
پرواز، قانونِ پرستوهاست
ماندن به من آسیب خواهد زد
در جا زدن، تحقیرِ آهوهاست.....

. .

Je sais que tu veilles sur moi là haut, mais j’en ai marre de ce monde cruel

میدونم که از اون بالا حواست بهم هست، اما از این دنیای بی‌ رحم به ستوه اومدم

‌‌‌‌‌‌.࿐

‏هربار که از مرور اشتباهات گذشتت به ستوه ا‌ومدی به خودت یاداوری کن که تو اون موقع همونقدر می فهمیدی، هر تصمیمی گرفتی با فهم اون موقع بود

هرباری که از مرور اشتباهات گذشتت به ستوه اومدی به خودت یاد آوری کن که تو اون موقع همونقدر می فهمیدی هر تصمیمی گرفتی با فهم اون موقع بوده...


. .

خنده کن هر صبح ،
بر رخسارهٔ نیکوی عشق
خانه ی دل را گلستان کن
به عطر و بوی عشق
خوشه ای از نور برچین
صبحگاهان با طرب
چون پرستوهای عاشق
پرگشا تا کوی عشق

#محسن_خانچی

صبحتان به شادمانی پرواز پرستوهای مهاجر

وجودتان مالامال از آرزوهایی برآورده شده

امیدوارم چشمانتون سرشار از برق شادی باشه

امیدوارم دلتون لبریز از ارزوهای زیبا باشه


∆ وَ مَـن تنـهآ در سکـوت مـثل کوچیـدن پرستوها از شهـر و تنهآیـی یک درخت بعـد از بآد پآییزی مـثل سکـوت مَـرگبار ایستگاه‍ بعـد از سوت قطار سـآده‍ ولـی سخت تـو را از دسـت دادمـ‌... ∆


زندگی فرصت بس کوتاهیست

تا بدانیم که مرگ

آخرین نقطه پرواز پرستوها نیست

مرگ هم حادثه است

مثل افتادن برگ

که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک

نفس سبز بهاری جاریست

زندگی فرصتی بس کوتاهیستتا بدانیم که مرگ …آخرین نقطه ی پرواز پرستوها نیست ؛مرگ هم حادثه استمثل افتادن برگکه بدانیم پس از خواب زمستانی خاکنفس سبز بهاری جاریست !

زندگی فرصت بس کوتاهیست

تا بدانیم که مرگ

آخرین نقطه پرواز پرستوها نیست

مرگ هم حادثه است

مثل افتادن برگ

که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک

نفس سبز بهاری جاریست