کپشن های مربوط به واقعاً

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی واقعاً

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

از لحاظ روحی به این گفته‌ی آقای سهراب سپهری واقعاً محتاجم:
« ‏ای کاش کسی می‌آمد و
غم‌ها را از قلب اهالی زمین برمی‌داشت ...»

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

"Don’t be intimidated by other people’s opinions. Take risks and do what you really want to do."

"از نظرات دیگران نترسید.
ریسک کنید و کاری را که واقعاً می خواهید انجام دهید."

‌‌‌‌‌‌.࿐

Real communication happens when two souls are truly connected.

رابطه واقعی زمانی اتفاق میوفته که دو روح واقعاً به هم متصل بشوند.


. .

You will never be truly happy if you continuously hold onto things that make you sad."

اگر به طور مداوم به چیزهایی که شما را غمگین می کند بچسبید، هرگز واقعاً خوشحال نخواهید شد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Sometimes the only comfort you really need is just a little time spent with your favorite someone

گاهی اوقات تنها آرامشی که واقعاً به آن نیاز دارید، صرف وقت کمی با شخص مورد علاقه تان است.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Before you start to judge me, step into my shoes and walk the life I’m living and if you get as far as I am, just maybe you will see how strong I really am

قبل از شروع به قضاوت درباره من، پایت را در کفشهای من بگذار و زندگی که میگذرانم را طی کن و اگر به شرایط من رسیدی، شاید ببینی که من واقعاً چقدر قدرت دارم

‌‌‌‌‌‌.࿐

Some people are not really your friend, you are just their friend.
واقعاً دوست تو نیستن، تو فقط دوستشون به حساب میای :)

Save your feelings for someone who actually cares about you.

احساسات خودتو برای کسی که واقعاً بهت اهمیت میده ذخیره کن.


. .

Only invest in relationships that are truly worth your energy.

فقط روی روابطی سرمایه گذاری کنید که واقعاً ارزش انرژی شما را دارند.

‌‌‌‌‌‌.࿐


هر‌ وقت‌ حس‌ کردی‌‌ واقعا‌ همه‌ تنهات‌ گذاشتن‌ و‌ کسی‌ نبود‌ به‌ همین‌ جمله‌ فکر‌ کُن:
ما وَدَّعَکَ رِبُّکَ
که‌ پَرورگارات تو‌ را‌ رَها‌ نَکرده.️