کپشن های مربوط به زمانیکه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی زمانیکه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

ᴡᵒʳᵏ ᵘⁿᵗⁱˡ ʸᵒᵘ ⁿᵒ ˡᵒⁿᵍᵉʳ ʰᵃᵛᵉ ᵗᵒ ⁱⁿᵗʳᵒᵈᵘᶜᵉ ʸᵒᵘʳˢᵉˡᶠ

کار کن تا زمانیکه نیازی نباشه خودت رو معرفی کنی

.࿐

ᴛʜᴇʀᴇ ɪꜱ ʜᴏᴘᴇ ᴡʜᴇɴ ʏᴏᴜ ʙʀᴇᴀᴛʜᴇ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ꜰᴇᴇʟ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ ʙᴇᴀᴛɪɴɢ

تا زمانیکه نفس میکشی و میتونی تپش قلبتو حس میکنی امیدی هست

تمام زنان خراسان شاعر زاده میشوند...
حتی پیش از آنکه خواندن و نوشتن بلد باشند
قافیه میشوند
چشمانشان ترانه میبارد...
چه هنگام دوشیدن گوسفندان،چه زمان تکان دادن گهواره و حتی نیمه شب ها زمانیکه آهسته غصه هایشان را غزل میبافند...
تمام زنان خراسان آغشته به شعرند...


#مهسا_گلدی_پور


از یه جای به بعد میفهمی کسی که بخواد خیانت کنه،اگه دائم هم کنترلش کنی باز این کارو میکنه!
کسی که بخواد عیب های آدما رو ببینه اگه براش بهترین هم باشی،باز واسش کافی نیستی!
کسی که موندی نباشه،اگه خیلی هم بهش محبت کنی باز میره!
کسی که با همه مشکل داره و عصبیه اگه براش مهربون ترین هم باشی، باز بحث و دعوا راه میندازه!
کسی که نخواد تغییر کنه اگه کلی بهش انگیزه بدی، باز همونطور که هست ادامه میده!
از یه جایی به بعد میفهمی بعضی مشکلات بخاطر خود شخصیت یه نفره و تا زمانیکه خودش نخواد تو نمیتونی چیزیو عوض کنی:))

ᴀ ғᴇᴍᴀʟᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ғᴏʀɢᴇᴛs ʜᴏᴡ ᴀ ᴍᴀɴ ᴛʀᴇᴀᴛs ʜᴇʀ ᴅᴜʀɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴛɪᴍᴇ sʜᴇ ɴᴇᴇᴅs ʜɪs sᴜᴘᴘᴏʀᴛ ᴍᴏsᴛ

یک زن هیچوقت فراموش نمیکنه که یک مرد چگونه با او رفتار کرد زمانیکه بیشتر از هر چیز به حمایتش نیاز داشت.

what makes a perfect relationship is if you still want to be together when things go wrong.

چیزی که یک رابطه رو عالی میکنه اینه که هنوز بخواین باهم باشین زمانیکه هیچ چیز بر وفق مراد پیش نمیره.

. ⃟.

زمانیکه قـد بُلندی کردی
برای انجــام آن اَمـر شیرین
فهمیدم که فاصله داشتن از #تُ
زیاد هم چیز بدی نیست


. .

دوست داشته شدن از سمت کسی تا زمانیکه خودتو دوست نداشته باشی لذت بخش نیست.

زمانیکه روح یه نفرو لمس کردی و شیفتش شدی ، عطشت واسه لمس جسم اون بیش از حد تصورت میشه..

‏تا زمانیکه اهمیتم حفظ شه میمونم
‏هرجا حس کنم دارم برا طرف عادی و تکراری میشم کم کم راهمو میکشم و میرم

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

زمانیکه, نیازی, نباشه, خودت, معرفی, میکشی, میتونی, قلبتو, میکنی, امیدی, تمام, زنان, خراسان, شاعر, زاده, میشوند, آنکه, خواندن, نوشتن, باشند, قافیه, چشمانشان, ترانه, میبارد, هنگام, دوشیدن, گوسفندان, تکان, دادن, گهواره, نیمه, آهسته, هایشان, میبافند, آغشته, شعرند, میفهمی, بخواد, خیانت, دائم, کنترلش, کارو, میکنه, آدما, ببینه, براش, بهترین, باشی, واسش, کافی, نیستی, موندی, خیلی, محبت, میره, مشکل, داره, عصبیه, مهربون, دعوا, میندازه, نخواد, تغییر, انگیزه, همونطور, ادامه, میده, جایی, بعضی, مشکلات, بخاطر, شخصیت, نفره, خودش, نمیتونی, چیزیو, هیچوقت, فراموش, نمیکنه, چگونه, رفتار, بیشتر, حمایتش, داشت, رابطه, عالی, اینه, هنوز, بخواین, باهم, باشین, مراد, نمیره, بُلندی, کردی, برای, انجام, اَمر, شیرین, فهمیدم, فاصله, داشتن, زیاد, دوست, داشته, خودتو, نداشته, نفرو, شیفتش, عطشت, واسه, تصورت, میشه, اهمیتم, میمونم, هرجا, دارم, عادی, تکراری, میشم, راهمو, میکشم, میرم,