کپشن های مربوط به میدی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی میدی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

صبرِ تلخم گر بر و باری نداد
هرگزم اندوه ِ نومیدی مباد.....
{ #هوشنگ_ابتهاج }


. .

اعتماد، وفاداری، احترام،
یکیش از دست بره بقیه رو هم از دست میدی.

مسئله حتی نتیجه کار نیست...
مسئله اینه که آدم حسابش
با وجدان خودش پاکه،
و میتونه فردا تو آینه
به خودش نگاه کنه یا نه!!!!!


#فهمیدی؟؟؟؟

𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘣𝘦 𝘵𝘰𝘰 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭𝘢𝘣𝘭𝘦
𝘧𝘰𝘳 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳𝘸𝘪𝘴𝘦 𝘺𝘰𝘶
𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦...

هیچ وقت برای هیچ‌کس اونقدر در
دسترس نباش وگرنه اهمیتتو از دست میدی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

🦩Focus on what you care about.everthing else is a distraction

تمرکز کن روی چیزی که بهش اهمیت میدی بقیه چیزا فقط باعث حواس پرتی ان

. ⃟.

𝖘𝖔𝖒𝖊𝖙𝖎𝖒𝖊𝖘 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖙𝖍𝖊 𝖜𝖔𝖗𝖉𝖘 𝖙𝖍𝖆𝖙 𝖗𝖆𝖏𝖆𝖇 𝖘𝖆𝖞𝖘 𝖙𝖔 𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗𝖘,
𝖙𝖍𝖊𝖞 𝖘𝖍𝖆𝖕𝖊 𝖙𝖍𝖊𝖎𝖗 𝖈𝖍𝖆𝖗𝖆𝖈𝖙𝖊𝖗...

بعضی وقتا با حرفایی که راجب بقیه میزنی،
شخصیت اونارو شکل میدی.

.࿐

𝕎𝕙𝕖𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕔𝕒𝕣𝕖 𝕗𝕠𝕣 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕠𝕟𝕖 𝕞𝕠𝕣𝕖 𝕥𝕙𝕒𝕟 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕕𝕖𝕤𝕖𝕣𝕧𝕖 , 𝕪𝕠𝕦 𝕘𝕖𝕥 𝕙𝕦𝕣𝕥 𝕞𝕠𝕣𝕖 𝕥𝕙𝕒𝕟 𝕪𝕠𝕦 𝕕𝕖𝕤𝕖𝕣𝕧𝕖 .◒✣

وقتی به کسی بیشتر از لیاقتش اهمیت میدی ، بیشتر از اونچه که حقت باشه ضربه میخوری .⸙❋

‌‌‌‌‌‌.࿐

• 𝘺𝘰𝘶 𝘴𝘢𝘷𝘦 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘣𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘥 𝘣𝘶𝘵 𝘯𝘰 𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘢𝘷𝘦𝘴 𝘺𝘰𝘶

• تو دیگرانُ از غمگین شدن نجات میدی
اما هیچکس تورو نجات نمی ده

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐢𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞 ..

جهان به همون اندازه که بهش مجال میدی جادویی و شگفت‌ انگیزه

「♡」

𝐍𝐨𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮

هر کسی که بهش اهمیت میدی بهت اهمیت نمیده

「♡」