کپشن های مربوط به امروزه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی امروزه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

There are so many fake people nowadays, real people are becoming extinct.

امروزه افراد جعلی زیادی وجود دارند، افراد واقعی در حال انقراض هستند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

امروزه

رفاقت

پول میخاد

نه دل.


‍‍‍‍‍‍‍.. ..

Nowadays People
Know The Price Of
Everything And The
Value Of Nothing

امروزه مـردم
قیمـت هـمـه چـی رو میدونن
امـا ارزش هیچـی رو نمـیدونن

‌‌‌‌‌‌‌‌.࿐

Today people know the price of everything but do not know the value of anything…

امروزه مردم قیمت همه چیز را می‌دانند اما ارزش هیچ چیز را نمی‌دانند…

‌‌‌‌‌‌.࿐

ɪ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ʙᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ʏᴇsᴛᴇʀᴅᴀʏ, ɴᴏᴛ ғʀᴏᴍ ᴛᴏᴅᴀʏ

من میخوام از دیروز خودم بهتر باشم،
نه از امروزه تو :)

.࿐

..پیشگویی های پیرزن بلغاری درباره جهان که تابحال ۹ تاش به واقعیت رسید

.براساس پیشگویی او #ویروسی به نام کرونا . که ناشناخته بود اما امروزه باطغیان خود درجهان پخش شده وجان انسانهای ضعیف و ناتوان را میگیرد و جمعیت کره خاکی ......
همچنان او به زمان پایان کرونا نیز اشاره کرده است...

‏در تَوهُمِ فردای بهتر، تمامِ امروزهامون ‌رو میبازیم

بہ ڪسے خوبے نڪن
امروزه بہ هر ڪے خوبے ڪنے
میگہ مگہ من ازت خواستم؟
‍‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌

ب رفقای امروزه نگو ....

" ﻏﻼﻣﺘﻢ " ، " ﻧﻮﮐﺮﺗﻢ "

زود باورند.....سوارت میشن.....

ᵀᵃᵏᵉ ᶜʰᵃᶰᶜᵉᶳ ᵗᵒᵈᵃʸ ᴸᶤᵛᵉ ʸᵒᵘʳ ᵈʳᵉᵃᵐᶳ ᵗᵒᵈᵃʸ ᴸᶤᶠᵉ ᶤᶳ ʰᵃᵖᵖᵉᶰᶤᶰᵍ ʳᶤᵍʰᵗ ᶰᵒʷˑ

زندگی همین امروزه همین حالا همین دقیقه
ازش لذت ببر تا هنوز فرصت هست☺️