پست های مربوط به دیروز

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دیروز

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

‏دیروز یکی از رفقا میگفت:
در تمام مدتی که عاشق بودم وقتی با مشکلات کاری مواجه میشدم قدرت مبارزه ام دو چندان بود....


چه کسی حالش را می فهمد؟
کسی که تا دیروز دنیایش پُر بوده از یک نفر
و امروز خالی از هزاران نفر

- زهرا سرکارراه

ᴅᴏɴ'ᴛ ᴛʀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴘᴇʀғᴇᴄᴛ
ᴊᴜsᴛ ᴛʀʏ ʙᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ
ʏᴏᴜ ᴡᴀʀᴇ ʏᴇsᴛᴇʀᴅᴀʏ

سعی نکن بی نقص باشی
فقط سعی کن از دیروزت بهتر باشی..

ɪ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ʙᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ʏᴇsᴛᴇʀᴅᴀʏ, ɴᴏᴛ ғʀᴏᴍ ᴛᴏᴅᴀʏ

من میخوام از دیروز خودم بهتر باشم،
نه از امروزه تو :)

.࿐

Learn from yesterday, live today, and hope for tomorrow.

از دیروز بیاموز، امروز زندگی کن، و به فردا امید داشته باش.

.࿐

‏منو دوستم داشته باش بیشتر از دیروز کمتر از فردا

.

به شوق آمدن صبح
شب را بیدار ماندم،
تا زودتر از آفتاب
به چشم های #تُ وارد شوم.
و بی تابانه بگویم؛
امروز بیشتر از دیروز
"دوستت دارم ".
. .

دیروز تعطیل بود فردا هم تعطیله امروز روز عجیبیه هم شنبه بود هم پنج شنبه.

این که دیروز
روز خوبی بوده یا نه...
اهمیتی نداره!
امروز یه روز تازه است
امروزتون فوق العاده

همان‌هایی‌ که‌ تا دیروز
دیوانه‌وار برایِ‌ ماندن‌ میجنگیدند
سکوت‌ میکنند..
بی‌تفاوت‌ میشوند
و جوری‌ میروند
که هیچ‌ پلی‌ برایِ‌ بازگشتشان‌ باقی نمانده‌ باشد.