پست های مربوط به بگذارد

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بگذارد

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

برای قلبم چه طرحی بریزم
تا عاشقت نباشد؟
لبانم را چه بیاموزم
که تو را نبوسد
و طاقتم را
که دندان بر جگر بگذارد؟
به شعرم چه بگویم
که منتظرم باشد تا بعد؟
و حال آنکه روزی که تو را نبینم
بی نهایت است.....

وَ من به یکباره یاد گرفتم دیگر کسی رو دوست نداشته باشَم؛
باری رویِ شانه هایَش نباشم؛
که نداند با من چه کند؟
و کجایِ دلش بگذارد که نه من بشکنَم؛
و هم او ثابت بماند؛
وَ من به یکباره یاد گرفتم همه یِ اعتمادَم را در کوله پُشتی ام پنهان کنم تا دستِ هیچ احَد الناسی بهش نرسد؛
تا بشوَد اسباب بازیِ کودکی هایِ نداشته اش؛
و مَن به یکباره اینچنین قَد کشیدم و بزرگ شدم.
.
#فرگل_مشتاقییک نفر پیش فَلک ریش گرو بگذارد
بلکه دست از سر آزردنِ ما بردارد...

#علی_انصاریان #مهرداد_میناوند

یک نفر
پیش ِ فلک
ریش گرو بگذارد ..
بلکه دست از سرِ آزردن ما بردارد...

یک نفر پیش فَلک ریش گرو بگذارد
بلکه دست از سر آزردنِ ما بردارد...

#علی_انصاریان #مهرداد_میناوند

✿ کپشن خاص ✿

برای تو و خویش چشمانی آرزو می کنم
که چراغ ها و نشانه ها را در ظلماتمان ببیند
گوشی که صداها و شناسه ها را در بیهوشی مان بشنود
برای تو و خویش روحی که این همه را در خود گیرد و بپذیرد
و زبانی که در صداقت خود ما را از خاموشی خویش بیرون کشد
و بگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است
سخن بگوییم

#مارگوت_بیکل

هیچکس نمی‌تواند مدت درازی ماسکی که بر چهره دارد به نمایش بگذارد.
سرشت آدمی هر آن چه را که به طور تصنعی کسب شده است، در هم می شکند.

#آرتور_شوپنهاور

باید یک نفر بنشیند
دست بگذارد روی شانه‌ات‌
از ته دل بگوید
چه مرگت است دیوانه جان؟
بعد سفت بغلش کنی و
تمامِ خوب نبودن هایت از
چشم هایت بیرون بزند ...

.

کاش ایندفه نامم از خاطرت برود.
حادثه ما را سر چهار راه بگذارد.
اتفاقی مرا ببینی،
گوشه‌ای کِز کنی و بگویی چقدر آشنا بود...

لااقل کمی ذهنت را مشغول کرده باشم،
مگر چه می‌شود؟

#مهران_رمضانیان

دنیا قانون عجیبی دارد
هفت میلیارد آدم
و فقط با یکی از آنها
احساس تنهایی نمی‌کنی
و خدا نکند که آن یک نفر
تنهایت بگذارد
آن وقت حتی با خودت هم
غریبه می شوی...!

•حسین پناهی

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

برای, قلبم, طرحی, بریزم, عاشقت, نباشد, لبانم, بیاموزم, نبوسد, طاقتم, دندان, بگذارد, شعرم, بگویم, منتظرم, آنکه, روزی, نبینم, نهایت, یکباره, گرفتم, دیگر, دوست, نداشته, باشَم؛, باری, رویِ, شانه, هایَش, نباشم؛, نداند, کجایِ, بشکنَم؛, ثابت, بماند؛, اعتمادَم, کوله, پُشتی, پنهان, دستِ, احَد, الناسی, نرسد؛, بشوَد, اسباب, بازیِ, کودکی, هایِ, اینچنین, کشیدم, بزرگ, یکنفر, فَلک, بلکه, آزردنِ, بردارد, کپشن, خویش, چشمانی, آرزو, چراغ, نشانه, ظلماتمان, ببیند, گوشی, صداها, شناسه, بیهوشی, بشنود, روحی, گیرد, بپذیرد, زبانی, صداقت, خاموشی, بیرون, چیزها, بندمان, کشیده, بگوییم, هیچکس, نمیتواند, درازی, ماسکی, چهره, نمایش, سرشت, آدمی, تصنعی, شکند, باید, بنشیند, شانهات, بگوید, مرگت, دیوانه, بغلش, تمامِ, نبودن, هایتاز, بزند, ایندفه, نامم, خاطرت, برود, حادثه, چهار, اتفاقی, ببینی, گوشهای, چقدر, آشنا, لااقل, ذهنت, مشغول, کرده, میشود, دنیا, قانون, عجیبی, میلیارد, آنها, احساس, تنهایی, نمیکنی, نکند, تنهایت, خودت, غریبه, حسین, پناهی,