پست های مربوط به آزادی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی آزادی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

A no might make them mad, but it will set you free. Your freedom is a lot more important than their anger.

یک نه ممکن است آنها را عصبانی کند، اما شما را آزاد می کند.
آزادی شما خیلی مهمتر از عصبانیت آنهاست.

. .

.تصاویر هوایی عظمت حضور بیش از صدهزار نفری مردم در اجتماع بزرگ خانوادگی «سلام فرمانده» در ورزشگاه آزادی

هیچوقت نمیشه به یه پرنده تو قفس..،
آزادی رو بیان کرد!

‌‌‌‌‌‌.࿐

سرو آزادیم، ما را حاجت پیوند نیست
هرکه از ما بگذرد چون آب، ممنونیم ما


. .

‏کسی که در اوج آزادی بهت پایبنده قشنگه وگرنه هار ترین سگم توی قلاده قابل اعتماده

مگر چه می‌خواهم از وطن؟
جز لقمه‌ای نان و خیالی آسوده.

چه می‌‌خواهم؟
جز تکه‌ای آ‌فتاب و
بارانی که آهسته ببارد.
جز پنجره‌ای که رو به عشق و آزادی گشوده شود؟!
مگر چه خواستم از وطن که از من دریغش کرد؟

#شیرکو_بیکس

─═इई ...ईइ═─

برای اینکه زندگی را بهتر بفهمیم باید به سه مکان برویم:

1. بیمارستان
2. زندان
3. قبرستان

.در بیمارستان می‌فهمید که هیچ چیز زیباتر از تندرستی نیست.

.در زندان می‌بینید که آزادی گرانبهاترین دارایی شماست.

.در قبرستان درمی‌یابید که زندگی هیچ ارزشی ندارد.

زمینی که امروز روی آن قدم می‌زنیم فردا سقف‌مان خواهد بود.
پس بیایید برای همه چیز فروتن و سپاسگزار باشیم....

Life is too short to devote your time to someone that holds you back in any ways, you shouldn't feel trapped in a place or tied down to a person, you should be with someone who makes you feel free, someone who makes you feel like you're yours, before anyone else's.

زندگی‌ خیلی کوتاهتر از اینه که‌ وقتتو برای کسی اختصاص بدی که همیشه عقب نگهت میداره، تو نباید حس کنی جایی به دام افتادی یا به کسی گره زده شدی، تو باید با کسی باشی که باعث میشه حس آزادی کنی، کسیکه حس کنی مال خودتی،‌ قبل از اینکه مال هرکس دیگه باشی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

به تو فکر می‌کنم؛
به همه‌‌ی‌ این روزها که نتوانستم در آغوشت آرام بگیرم.
به همه‌ی‌سفرهایی‌ که سَبک‌ترم نکرد.
به همه‌ی آدم‌هایی که به ناعادلانه‌ترین حکم‌ها زنجیر شده‌اند.
به این که غمگین‌ترین تَرانه‌ها را، تشنه‌ترین آدم‌ها به شادی، سروده‌اند.
عاشقانه‌ترین قصه‌ها را تنهاترین‌ها نوشته‌اند.
تلخ‌ترین اِسارت‌ها را، آزادی‌خواه‌ترین انسان‌ها کشیده‌اند.
عمیق‌ترین دَخمه‌ها را برای بلندپروازترین مبارزان کنده‌اند
و زشت‌ترین دنیا را برای زیباترین چشم‌ها ساخته‌اند.
هزار جای کارِ این دنیا می‌لنگد.
دوباره باید ویرانش کرد و به آتشش کشید.


#عزالدین_ماهرویان


مرا از حبس آغوشت
چه اصراری به آزادی ؟

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

ممکن, آنها, عصبانی, آزاد, آزادی, خیلی, مهمتر, عصبانیت, آنهاست, تصاویر, هوایی, عظمت, حضور, صدهزار, نفری, مردم, اجتماع, بزرگ, خانوادگی, سلام, فرمانده, ورزشگاه, هیچوقت, نمیشه, پرنده, بیان, آزادیم, حاجت, پیوند, نیست, هرکه, بگذرد, ممنونیم, پایبنده, قشنگه, وگرنه, ترین, قلاده, قابل, اعتماده, میخواهم, لقمهای, خیالی, آسوده, تکهای, آفتاب, بارانی, آهسته, ببارد, پنجرهای, گشوده, خواستم, دریغش, شیرکوبیکس, برای, اینکه, زندگی, بهتر, بفهمیم, باید, مکان, برویم, بیمارستان, زندان, قبرستان, میفهمید, زیباتر, تندرستی, میبینید, دارایی, شماست, درمییابید, ارزشی, ندارد, زمینی, امروز, میزنیم, فردا, سقفمان, خواهد, بیایید, فروتن, سپاسگزار, باشیم, کوتاهتر, اینه, وقتتو, اختصاص, همیشه, نگهت, میداره, نباید, جایی, افتادی, باعث, کسیکه, خودتی, هرکس, دیگه, میکنم؛, همهی, روزها, نتوانستم, آغوشت, آرام, بگیرم, سَبکترم, نکرد, آدمهایی, حکمها, زنجیر, شدهاند, غمگینترین, تَرانهها, تشنهترین, شادی, سرودهاند, قصهها, نوشتهاند, تلخترین, اِسارتها, انسانها, کشیدهاند, عمیقترین, دَخمهها, مبارزان, کندهاند, زشتترین, دنیا, زیباترین, چشمها, ساختهاند, کارِ, میلنگد, دوباره, ویرانش, آتشش, اصراری,