کپشن های مربوط به عذرخواهی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی عذرخواهی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

متنفرم از آدم هایی که در حقم بدی میکنن و بعدش میان بار ها عذرخواهی میکنن تا ببخشمشون و همه چیز عین قبل بشه؛ شاید به زبون بیارم که بخشیدمت ولی دیگه از چشمم افتادی و هیچ ارزشی برام نداری.

.۫  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ   ˑ    ּ   𓄼   ࣪⠀  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ  
.۫  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ   ˑ    ּ   𓄼   ࣪⠀۫  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ  
ּ  𖥔 𓄼   ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ    ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ    ּ   ִ  ۫  
Dont apologize anyone for being yourself
برای خودت بودن از کسی عذرخواهی نکن
ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ   ˑ    ּ  𖥔 𓄼   ࣪⠀  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ  
۫  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ   ˑ    ּ  𖥔 𓄼   ࣪⠀  ּ   ִ  ۫   ˑ ֗  ִ  

بی احترامیت خیلی بلند بود، اما عذرخواهیت‌ کوچکترین صدای هم نداشت ...

اشتباهی که تکراری بشه، عذرخواهی رو بی‌ارزش میکنه.
عذرخواهی‌ای که تکراری بشه، بخشیدن رو بی‌ارزش میکنه.
بخشیدنی هم که تکراری بشه، رابطه رو بی‌ارزش میکنه.
یه سری چیزا ارزششون به عادی نشدنشونه؛ مراقبشون باشیم!

‏اشتباهی که تکرار بشه،
عذرخواهی رو بی ارزش میکنه.
عذرخواهی که تکراری بشه،
بخشیدن رو بی ارزش میکنه،
بخشیدنی هم که تکراری بشه،
رابطه رو بی ارزش میکنه.
یه سری چیزا ارزششون به عادی نشدنشونه؛
مراقبشون باشیم!

کمی آرام‌تر از قبلم. انگار خشمی دیرینه را برون‌ریزی کرده باشم! انگار فریادم را به گوش همانی رسانده‌ام که باید، خشمم را بدون پرده به همانی ابراز کرده‌ام که باید. دیگر با همه دعوا ندارم، دیگر بی‌دلیل خشمگین نیستم و فارغ از نتیجه، آرام‌ترم.
کدخدا آب روستائیان را فروخته بود و من روستاییِ غمگین و خشمگینی بودم که جسورانه توی چشم‌های بی‌شرم کدخدا نگاه کرده بود و یک سیلی محکم به او زده بود.
نه آب بازگشت، نه کدخدا عذرخواهی کرد، اما روستائی، آرام‌تر از همیشه به خانه‌‌اش بازگشت


. .


𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙢𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙬𝙝𝙤 𝙞 𝙖𝙢, 𝙖𝙣𝙙 𝙡𝙞𝙠𝙚
𝙞𝙩 𝙤𝙧 𝙣𝙤𝙩 𝙞 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙖𝙥𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙯𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙨𝙩𝙖𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙪𝙚 𝙩𝙤 𝙢𝙮 𝙨𝙚𝙡𝙛

این منم همینی امـ که هستم چه دوستش داشته باشی چه نداشته‌ باشی هرگز برای حقیقی موندن واسه خودمـ عذرخواهی نخواهم کرد»

Grudges are a waste of perfect happiness. Laugh when you can, apologize when you should and let go of what you can't change."

کینه ها هدر دادن خوشبختی کامل است.
تا زمانی که می توانید بخندید، زمانی که باید عذرخواهی کنید و آنچه را که نمی توانید تغییر دهید رها کنید."

‌‌‌‌‌‌.࿐

Never apologize for protecting your heart from people who never cared to respect it.

هرگز برای محافظت از قلب خود در برابر افرادی که هرگز به آن احترام نمی گذارند عذرخواهی نکنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

i will never expect an apology. i just hope that one day you realize how badly you really treated me.

من هرگز انتظار عذرخواهی نخواهم داشت فقط امیدوارم روزی بفهمی که واقعا چقدر با من بد رفتار کردی.


. .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

متنفرم, هایی, میکنن, بعدش, میان, عذرخواهی, ببخشمشون, بشه؛, شاید, زبون, بیارم, بخشیدمت, دیگه, چشمم, افتادی, ارزشی, برام, نداری, برای, خودت, بودن, احترامیت, خیلی, بلند, عذرخواهیت, کوچکترین, صدای, نداشت, اشتباهی, تکراری, بیارزش, میکنه, بخشیدن, بخشیدنی, رابطه, چیزا, ارزششون, عادی, نشدنشونه؛, مراقبشون, باشیم, آرامتر, قبلم, انگار, خشمی, دیرینه, برونریزی, کرده, باشم, فریادم, همانی, رساندهام, باید, خشمم, بدون, پرده, ابراز, کردهام, دیگر, دعوا, ندارم, بیدلیل, خشمگین, نیستم, فارغ, نتیجه, آرامترم, کدخدا, روستائیان, فروخته, روستاییِ, غمگین, خشمگینی, بودم, جسورانه, چشمهای, بیشرم, نگاه, سیلی, محکم, بازگشت, همیشه, خانهاش, همینی, هستم, دوستش, داشته, نداشته, هرگز, حقیقی, موندن, واسه, خودم, نخواهم, کینه, دادن, خوشبختی, کامل, زمانی, توانید, بخندید, کنید, آنچه, تغییر, دهید, محافظت, برابر, افرادی, گذارند, نکنید, انتظار, امیدوارم, روزی, بفهمی, واقعا, چقدر, رفتار, کردی,