کپشن های مربوط به عذرخواهی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی عذرخواهی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

کمی آرام‌تر از قبلم. انگار خشمی دیرینه را برون‌ریزی کرده باشم! انگار فریادم را به گوش همانی رسانده‌ام که باید، خشمم را بدون پرده به همانی ابراز کرده‌ام که باید. دیگر با همه دعوا ندارم، دیگر بی‌دلیل خشمگین نیستم و فارغ از نتیجه، آرام‌ترم.
کدخدا آب روستائیان را فروخته بود و من روستاییِ غمگین و خشمگینی بودم که جسورانه توی چشم‌های بی‌شرم کدخدا نگاه کرده بود و یک سیلی محکم به او زده بود.
نه آب بازگشت، نه کدخدا عذرخواهی کرد، اما روستائی، آرام‌تر از همیشه به خانه‌‌اش بازگشت


. .


𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙢𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙬𝙝𝙤 𝙞 𝙖𝙢, 𝙖𝙣𝙙 𝙡𝙞𝙠𝙚
𝙞𝙩 𝙤𝙧 𝙣𝙤𝙩 𝙞 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙖𝙥𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙯𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙨𝙩𝙖𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙪𝙚 𝙩𝙤 𝙢𝙮 𝙨𝙚𝙡𝙛

این منم همینی امـ که هستم چه دوستش داشته باشی چه نداشته‌ باشی هرگز برای حقیقی موندن واسه خودمـ عذرخواهی نخواهم کرد»

Grudges are a waste of perfect happiness. Laugh when you can, apologize when you should and let go of what you can't change."

کینه ها هدر دادن خوشبختی کامل است.
تا زمانی که می توانید بخندید، زمانی که باید عذرخواهی کنید و آنچه را که نمی توانید تغییر دهید رها کنید."

‌‌‌‌‌‌.࿐

Never apologize for protecting your heart from people who never cared to respect it.

هرگز برای محافظت از قلب خود در برابر افرادی که هرگز به آن احترام نمی گذارند عذرخواهی نکنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

i will never expect an apology. i just hope that one day you realize how badly you really treated me.

من هرگز انتظار عذرخواهی نخواهم داشت فقط امیدوارم روزی بفهمی که واقعا چقدر با من بد رفتار کردی.


. .

Forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry and an even stronger person to forgive.

بخشش بهترین شکل عشق است.
برای عذرخواهی یک شخص قوی و برای بخشیدن به شخص قوی تر نیاز است.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Never apologize for protecting your heart from people who never cared to respect it.

هرگز برای محافظت از قلب خود در برابر افرادی که هرگز به آن احترام نمی گذارند عذرخواهی نکنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

i will never expect an apology. i just hope that one day you realize how badly you really treated me.

من هرگز انتظار عذرخواهی نخواهم داشت فقط امیدوارم روزی بفهمی که واقعا چقدر با من بد رفتار کردی.


. .

Forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry and an even stronger person to forgive.

بخشش بهترین شکل عشق است.
برای عذرخواهی یک شخص قوی و برای بخشیدن به شخص قوی تر نیاز است.

‌‌‌‌‌‌.࿐

"You don't have to defend or explain your decisions to anyone. It's your life. Live it without apologies."

"شما مجبور نیستید از تصمیمات خود دفاع کنید یا برای کسی توضیح دهید.
این زندگی شماست. بدون عذرخواهی زندگی کنید."

‌‌‌‌‌‌.࿐