کپشن های مربوط به تواند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی تواند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Sometimes the smallest of gestures can hold the greatest intimacy.

گاهی اوقات کوچکترین حرکات می تواند بیشترین صمیمیت را در خود جای دهد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Once you've accepted your flaws, no one can use them against you.

وقتی عیب های خود را پذیرفتید، هیچکس نمی تواند از آنها علیه شما استفاده کند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Sometimes having someone with a deep heart and deep thoughts can change your life and save you from yourself.

گاهی اوقات داشتن فردی با قلب عمیق و افکار عمیق می تواند زندگی شما را تغییر دهد و شما را از دست خودتان نجات دهد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Stop worrying about what can go wrong, and get excited about what can go right.

از نگرانی در مورد آنچه که ممکن است اشتباه باشد دست بردارید و در مورد آنچه می تواند درست پیش برود هیجان زده شوید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

برای من باش
بهانه‌ی زنده ماندنم که #تُ باشی
هیچ چیز نمی‌تواند
مرا از روی زمین بردارد ...#ندانم

Neither distance nor silence can separate us, my heart embraces you even in your absence.

نه دوری و نه سکوت نمی تواند ما را از هم جدا کند، حتی در نبودت قلبم تو را در آغوش می کشد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Discipline will take you to places where motivation can’t

نظم و انضباط شما را به جاهایی می برد که انگیزه نمی تواند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Life doesn't have any hands, but it can sure give you a slap sometimes.

زندگی دست ندارد، اما مطمئناً گاهی اوقات می تواند به شما سیلی بزند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐯𝐞𝐝 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐮𝐬 𝐰𝐡𝐨 𝐜𝐚𝐧 𝐧𝐨𝐭 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐮𝐬.

چه غنایی به ما می‌بخشد آن محبوب که بی ما نمی‌تواند به سر بَرَد.

.࿐

اشک ها کلماتی هستند که قلب نمی تواند آنها را بگوید.

Tears are words the heart can't say.

‌‌‌‌‌‌.࿐