پست های مربوط به یکدفعه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی یکدفعه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

بعضی وقت ها کسی را دوست دارید ولی هرچقدر که با خودتان کلنجار می‌روید می‌بینید وصله‌ی شما نیست...
وسط شاد ترین و بهترین لحظاتتان یکدفعه کاری می‌کند که خشکتان می‌زند...
و هربار از خودتان میپرسید این همان آدمیست که ایییین همه برای بدست آوردنش تلاش می‌کنم؟!
با علاقه‌مند شدن به اینگونه آدمها در واقع برای هر لحظه‌ی زندگیتان باید انتظار یک زخم ناگهانی را داشته باشید...
خط زدنِ این آدمها و خب اصولا هر آدمی که دوستش داریم خیلی دردناک است اما
کنار گذاشتنشان یک خوبی بزرگ دارد
آن هم اینکه وقتی مدت زیادی گذشت و کم کم بر احساستان مسلط شدید
هربار که از دور همان رفتارها را از آنها میبینید برای تصمیم درستی که گرفته‌اید به خودتان می‌بالید...
#مسلم_علادی

✿ کپشن خاص ✿

بعضی وقت ها کسی را دوست دارید ولی هرچقدر که با خودتان کلنجار می‌روید می‌بینید وصله‌ی شما نیست...
وسط شاد ترین و بهترین لحظاتتان یکدفعه کاری می‌کند که خشکتان می‌زند...
و هربار از خودتان میپرسید این همان آدمیست که ایییین همه برای بدست آوردنش تلاش می‌کنم؟!
با علاقه‌مند شدن به اینگونه آدمها در واقع برای هر لحظه‌ی زندگیتان باید انتظار یک زخم ناگهانی را داشته باشید...
خط زدنِ این آدمها و خب اصولا هر آدمی که دوستش داریم خیلی دردناک است اما
کنار گذاشتنشان یک خوبی بزرگ دارد
آن هم اینکه وقتی مدت زیادی گذشت و کم کم بر احساستان مسلط شدید
هربار که از دور همان رفتارها را از آنها میبینید برای تصمیم درستی که گرفته‌اید به خودتان می‌بالید...

#مسلم_علادی

✿ کپشن خاص ✿

بعضی رابطه ها را باید بوسید و کنار گذاشت …
همان هایی که کم کم یواشکی ها می آید توی حریمشان
زنگ های یواشکی …
پیام های یواشکی…
عکس های یواشکی …
یکدفعه به خودت می آیی می بینی درست وسط یک رابطه ی چند نفره ایستاده ای …
سر یک دو راهی که بمانی …یا بروی
می دانی، من اصلا اعتقادی به اصلاح شدن ندارم
آدمی که یک بار پای رابطه اش نماند صلاحیت عشق ندارد که ،او را باید تنها گذاشت با معشوقه های رنگارنگش …
من اصلا اعتقادی به ماندن،به سوختن ،به ساختن ندارم
من اینجور رابطه ها را می بوسم و
خیلی زود
خیلی زود کنار می گذارم …!

#فرشته_رضایی

بعضی رابطه ها را باید بوسید و کنار گذاشت …
همان هایی که کم کم یواشکی ها می آید توی حریمشان
زنگ های یواشکی …
پیام های یواشکی…
عکس های یواشکی …
یکدفعه به خودت می آیی می بینی درست وسط یک رابطه ی چند نفره ایستاده ای …
سر یک دو راهی که بمانی …یا بروی
می دانی، من اصلا اعتقادی به اصلاح شدن ندارم
آدمی که یک بار پای رابطه اش نماند صلاحیت عشق ندارد که ،او را باید تنها گذاشت با معشوقه های رنگارنگش …
من اصلا اعتقادی به ماندن،به سوختن ،به ساختن ندارم
من اینجور رابطه ها را می بوسم و
خیلی زود
خیلی زود کنار می گذارم …!

#فرشته_رضایی

. .

بعضی رابطه ها را باید بوسید و کنار گذاشت…
همان هایی که کم کم یواشکی ها می‌آید توی حریمشان
زنگ های یواشکی …
پیام های یواشکی…
عکس های یواشکی …
یکدفعه به خودت می‌آیی میبینی درست وسط یک رابطه ی چند نفره ایستاده ای …
سر یک دو راهی که بمانی …یا بروی
میدانی، من اصلا اعتقادی به اصلاح شدن ندارم آدمی که یکبار پای رابطه اش نماند صلاحیت عشق ندارد، او را باید تنها گذاشت با معشوقه‌های رنگارنگش …
من اصلا اعتقادی به ماندن، به سوختن، به ساختن ندارم
من اینجور رابطه ها را می بوسم و
خیلی زود
خیلی زود کنار میگذارم …!

#فرشته_رضایی

مشکل آدمایے که

خیلے دوسشون داری

اینه که فکر میکنن...

هیچوقت نمے تونی

ولشون کنے...

نمیدونن یکدفعه میری ‌‌

غرورم را بیا یاری کن ای اشک!

فقط یکدفعه همکاری کن ای اشک

خودت را وقت بدرودش نگه دار

برایم آبروداری کن ای اشک !❤️

امروز روزعجیبی بود تا حالا براتون پیش اومده که همه با هم یکدفعه با هات تماس میگرن یا با هم به یادت می افتن عجیبه ؟!!!!!!!!!!

در ساحل امن عقل بودم که جنون

یکدفعه مرا به داخل آب انداخت

فریاد زدم کمک! که یک مرتبه عشق

چون ماهی کوچکم به قلاب انداخت

عقلم نرسید و زود نفرین کردم

بر آنکه در آب و آنکه قلاب انداخت ...


در شهر عشق قدم میزدم

گذرم افتاد به قبرستان قلب ها

خیلی تعجب کردم!!

تا چشم کار میکرد قبر بود!

پیش خود گفتم یعنی اینقدر قلب شکسته وجود دارد؟!

یکدفعه متوجه قلبی شدم که تازه خاک شده بود

جلو رفتم برگ های روی قبر را کنار زدم تا برایش دعا کنم.......

واااااااااای چه میدیدم؟؟؟!!!!!

باورم نمیشد........

ان قلب همان کسی هست که چند وقت پیش

قلب مرا شکسته بود

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

بعضی, دوست, دارید, هرچقدر, خودتان, کلنجار, میروید, میبینید, وصلهی, نیست, ترین, بهترین, لحظاتتان, یکدفعه, کاری, میکند, خشکتان, میزند, هربار, میپرسید, همان, آدمیست, ایییین, برای, بدست, آوردنش, تلاش, میکنم, علاقهمند, اینگونه, آدمها, واقع, لحظهی, زندگیتان, باید, انتظار, ناگهانی, داشته, باشید, زدنِ, اصولا, دوستش, داریم, خیلی, دردناک, کنار, گذاشتنشان, خوبی, بزرگ, دارد, اینکه, وقتی, زیادی, گذشت, احساستان, مسلط, شدید, رفتارها, آنها, تصمیم, درستی, گرفتهاید, میبالید, مسلمعلادی, کپشن, رابطه, بوسید, هایی, یواشکی, حریمشان, پیام, نفره, ایستاده, راهی, بمانی, بروی, دانی, اصلا, اعتقادی, اصلاح, ندارم, نماند, صلاحیت, ندارد, تنها, معشوقه, رنگارنگش, ماندن, سوختن, ساختن, اینجور, بوسم, گذارم, میآید, میآیی, میدانی, یکبار, معشوقههای, میگذارم, مشکل, آدمایے, خیلے, دوسشون, اینه, میکنن, هیچوقت, تونی, ولشون, نمیدونن, میری, غرورم, یاری, همکاری, بدرودش, برایم, آبروداری, امروز, روزعجیبی, حالا, براتون, اومده, تماس, میگرن, یادت, افتن, عجیبه, ساحل, بودم, جنون, داخل, انداخت, فریاد, مرتبه, ماهی, کوچکم, قلاب, عقلم, نرسید, نفرین, کردم, آنکه, میزدم, گذرم, افتاد, قبرستان, تعجب, میکرد, گفتم, یعنی, اینقدر, شکسته, وجود, متوجه, قلبی, تازه, رفتم, برایش, میدیدم, باورم, نمیشد,