پست های مربوط به زدنِ

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی زدنِ

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

بعضی وقت ها کسی را دوست دارید ولی هرچقدر که با خودتان کلنجار می‌روید می‌بینید وصله‌ی شما نیست...
وسط شاد ترین و بهترین لحظاتتان یکدفعه کاری می‌کند که خشکتان می‌زند...
و هربار از خودتان میپرسید این همان آدمیست که ایییین همه برای بدست آوردنش تلاش می‌کنم؟!
با علاقه‌مند شدن به اینگونه آدمها در واقع برای هر لحظه‌ی زندگیتان باید انتظار یک زخم ناگهانی را داشته باشید...
خط زدنِ این آدمها و خب اصولا هر آدمی که دوستش داریم خیلی دردناک است اما
کنار گذاشتنشان یک خوبی بزرگ دارد
آن هم اینکه وقتی مدت زیادی گذشت و کم کم بر احساستان مسلط شدید
هربار که از دور همان رفتارها را از آنها میبینید برای تصمیم درستی که گرفته‌اید به خودتان می‌بالید...
#مسلم_علادی

✿ کپشن خاص ✿

بعضی وقت ها کسی را دوست دارید ولی هرچقدر که با خودتان کلنجار می‌روید می‌بینید وصله‌ی شما نیست...
وسط شاد ترین و بهترین لحظاتتان یکدفعه کاری می‌کند که خشکتان می‌زند...
و هربار از خودتان میپرسید این همان آدمیست که ایییین همه برای بدست آوردنش تلاش می‌کنم؟!
با علاقه‌مند شدن به اینگونه آدمها در واقع برای هر لحظه‌ی زندگیتان باید انتظار یک زخم ناگهانی را داشته باشید...
خط زدنِ این آدمها و خب اصولا هر آدمی که دوستش داریم خیلی دردناک است اما
کنار گذاشتنشان یک خوبی بزرگ دارد
آن هم اینکه وقتی مدت زیادی گذشت و کم کم بر احساستان مسلط شدید
هربار که از دور همان رفتارها را از آنها میبینید برای تصمیم درستی که گرفته‌اید به خودتان می‌بالید...

#مسلم_علادی

✿ کپشن خاص ✿

 فکرِ صدا زدنِ تو
با نام خانوادگی من
دل ضعفه‌ای ست
که خدا کند خوب نشود!

#علی_سلطانی

فکرِ صدا زدنِ تو
با نام خانوادگی من
دل ضعفه ای ست
که خدا کند خوب نشود!

#علی_سلطانی

توقشنگترین دلیل،واسه تند زدنِ قلب منی..
تو خوده قلب منی..

✿ کپشن خاص ✿


- چند وَرَق مِه
می پیچم لایِ روزنامه
و به پستخانه می روم..
می خواهم این وقتِ صُبح را،
به نشانی ات پُست کنم..
نَفس نَفس زدنِ آسمان را
که پایین آمده تا رویِ صورتِ زمین،
برایِ تو که فکر می کنی
فاصله ها را نمی شود برداشت..!!!

#رضا_جمالی_حاجیانی

✿ کپشن خاص ✿

- موسیقیِ نابی ست...
صدایِ هم زدنِ قاشقت در فنجان،
صدایِ قدم زدن هایت،
صدای شستن سر و صورتت هر صبح،
این ها
سمفونیِ بتهوون نیست،
قطعه یِ عاشقانه یِ موریه هم نیست،
شاید عشق..
شاید عشق.....

#میثم_اسفندیار

.کپشن خاص.

صبح اگر چشم باز کردید و
دیدید به جای پیغام،
برایتان "نقطه" آمده،
بدانید تمامِ شب را
برای زدنِ حرفهایش جان کَنده!
در علمِ جدید،
"نقطه"ها
پُرِ حرفَند!
#علی_قاضی_نظام

صبح اگر چشم باز کردید و
دیدید به جای پیغام،
برایتان "نقطه" آمده،
بدانید تمامِ شب را
برای زدنِ حرفهایش جان کَنده!
در علمِ جدید،
"نقطه"ها
پُرِ حرفَند!
#علی_قاضی_نظام

.کپشنِ خاص.

- پِلک زدنِ یک زنِ زیبا
میانِ جمعیت
به اندازه یِ انفجارِ یک بُمب ساعتی
کُشته می دهد!
همه یِ زن هایِ زیبا
مثلِ تروریست ها
خطرناکند!!
.
#سهند_حسینی_نسب

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

بعضی, دوست, دارید, هرچقدر, خودتان, کلنجار, میروید, میبینید, وصلهی, نیست, ترین, بهترین, لحظاتتان, یکدفعه, کاری, میکند, خشکتان, میزند, هربار, میپرسید, همان, آدمیست, ایییین, برای, بدست, آوردنش, تلاش, میکنم, علاقهمند, اینگونه, آدمها, واقع, لحظهی, زندگیتان, باید, انتظار, ناگهانی, داشته, باشید, زدنِ, اصولا, دوستش, داریم, خیلی, دردناک, کنار, گذاشتنشان, خوبی, بزرگ, دارد, اینکه, وقتی, زیادی, گذشت, احساستان, مسلط, شدید, رفتارها, آنها, تصمیم, درستی, گرفتهاید, میبالید, مسلمعلادی, کپشن, فکرِ, خانوادگی, ضعفهای, نشود, علیسلطانی, دلیل, واسه, خوده, وَرَق, پیچم, لایِ, روزنامه, پستخانه, خواهم, وقتِ, صُبح, نشانی, پُست, نَفس, آسمان, پایین, آمده, رویِ, صورتِ, زمین, برایِ, فاصله, برداشت, موسیقیِ, نابی, صدایِ, قاشقت, فنجان, هایت, شستن, صورتت, سمفونیِ, بتهوون, قطعه, عاشقانه, موریه, شاید, کردید, دیدید, پیغام, برایتان, نقطه, بدانید, تمامِ, حرفهایش, کَنده, علمِ, جدید, نقطهها, پُرِ, حرفَند, کپشنِ, پِلک, زیبا, میانِ, جمعیت, اندازه, انفجارِ, بُمب, ساعتی, کُشته, هایِ, مثلِ, تروریست, خطرناکند,