پست های مربوط به بغلش

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بغلش

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

من با کسی ازدواج میکنم که شب خواستگاری وقتی اومد توی اتاقم بغلش کنم و باهاش سلفی بگیرم،نه کسی که تازه اون شب بهش بگم خوب هستین؟ از خودتون بگین لطفا.

فکت:
‏اولین بار و آخرین باری که بغلش کردی رو هیچوقت نمیتونی فراموش کنی

‏یه اصطلاح من درآوردی دارم که بهش میگم « بغل درد »، اگه از آخرین باری که بغلش کردی خیلی وقت که گذشته و دلت میخواد یه بار دیگه با تمام وجود محکم بغلش کنی، شما بغل درد داری.

‏کسایی که تو خیابون از بغلشون رد میشی بوی عطر میدن >>>>

‏اولین بار و آخرین باری که بغلش کردی رو هیچوقت نمیتونی فراموش کنی:)

‏۱۳ساله صبح ها که میخوام از خونه بزنم بیرون، خواب باشه یا بیدار، قهر باشیم یا نباشیم میبوسمش.. شب هم که میام خونه و میاد درو برام باز میکنه بغلش میکنم و میبوسمش.. و حقیقتا اینکار روز و شبمو میسازه..

وقتی وی پی انم وصل میشه اینقد اشک شوق تو چشمام جمع میشه تا ٥ دقیقه نمیتونم با گوشی کار کنم فقط بغلش میکنم بوسش میکنم

چقدر خوبه بین این همه آدم یه نفر رو پیدا کنی که شبیه هیچکدوم از کسایی که میشناختی برات نباشه، دقیقا یه نسخه ی بهتر از خودت رو به روت قرار بگیره..
نیاز نباشه خودتو تعریف کنی واسش و با یه نگاه بفهمه چی میخوایی بگی!
وقتی بهش تیکه کنی مطمئن باشی هر اتفاقی هم بیفته باز تو توان مقابله باهاشو داری..
هر وقت که بغلش میکنی آنقدر احساس امنیت میکنی که انگار خودتو بغل کردی..
یه نفر که وقتی بهش نگاه کنی احساس خوشبخت کنی از داشتنش...

چقدر خوبه بین این همه آدم یه نفر رو پیدا کنی که شبیه هیچکدوم از کسایی که میشناختی برات نباشه، دقیقا یه نسخه ی بهتر از خودت رو به روت قرار بگیره..
نیاز نباشه خودتو تعریف کنی واسش و با یه نگاه بفهمه چی میخوایی بگی!
وقتی بهش تکیه کنی مطمئن باشی هر اتفاقی هم بیفته باز تو توان مقابله باهاشو داری..
هر وقت که بغلش میکنی آنقدر احساس امنیت میکنی که انگار خودتو بغل کردی..
یه نفر که وقتی بهش نگاه کنی احساس خوشبخت کنی از داشتنش...

‏ازدواج اینجوریه که سال اول هر موقعی از شب بپری رو تخت بغلش، از خواب بیدار میشه و یه لبخند بهت میزنه و میگه شیرینم بیا بغلم،
‏سال دهم ازدواج آروم آروم میری تو تخت و اشتباهی انگشتت میخوره بهش، شاکی پا میشه میگه چرا خودتو میکوبونی به من؟!؟ داشتم بهترین خواب زندگیمو میدیدم !!!

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

ازدواج, میکنم, خواستگاری, وقتی, اومد, اتاقم, بغلش, باهاش, سلفی, بگیرم, تازه, هستین, خودتون, بگین, لطفا, اولین, آخرین, باری, کردی, هیچوقت, نمیتونی, فراموش, اصطلاح, درآوردی, دارم, میگم, خیلی, گذشته, میخواد, دیگه, تمام, وجود, محکم, داری, کسایی, خیابون, بغلشون, میشی, میدن, ۱۳ساله, میخوام, خونه, بزنم, بیرون, خواب, باشه, بیدار, باشیم, نباشیم, میبوسمش, میام, میاد, برام, میکنه, حقیقتا, اینکار, شبمو, میسازه, میشه, اینقد, چشمام, دقیقه, نمیتونم, گوشی, بوسش, چقدر, خوبه, پیدا, شبیه, هیچکدوم, میشناختی, برات, نباشه, دقیقا, نسخه, بهتر, قرار, بگیره, نیاز, تعریف, واسش, نگاه, بفهمه, میخوایی, تیکه, مطمئن, اتفاقی, بیفته, توان, مقابله, باهاشو, میکنی, آنقدر, احساس, امنیت, انگار, خوشبخت, داشتنش, تکیه, اینجوریه, موقعی, بپری, لبخند, میزنه, میگه, شیرینم, بغلم, آروم, میری, اشتباهی, انگشتت, میخوره, شاکی, میکوبونی, داشتم, بهترین, زندگیمو, میدیدم,