کپشن های مربوط به خیلے

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی خیلے

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

یه یهویے هایے هست
ڪه خیلے قشنگن
مثل یهویے خندیدن
یهویے عاشق شدن
یهویے سرشار از ذوق شدن
یهویے ڪادو گرفتن
یهویے خبر خوب شنیدن
یهویے خوشبخت بودن

سلام هر لحظه و ثانیتون
پر از این یهویی‌هاے قشنگ.𝗠𝗔𝗡𝗬 𝗧𝗛𝗜𝗡𝗚𝗦
ʙʀᴏᴋᴇ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ; ʙᴜᴛ ᴏᴘᴇɴᴇᴅ
ᴍʏ ᴇʏᴇs ɪɴsᴛᴇᴀᴅ
خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!

بہ نبودنت نیست...
اما من حتئ با اینڪہ از دلم
خیلے خیلے دوری
و از نگاهم فرسنگها فاصلہ داری...
هر شب ستارہ هاے
دنبالہ دارِ دوست داشتنت را
تا خود خدا
بے شمار.... عاشقانہ
مے شمارم...‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

. ایده بیو برا آدمای دپ :

ᵃᵗᵗᵉᶰᵗᶤᵒᶰ ᶰᵉᵉᵈᵉᵈ
نیازمند توجه..!
‌‌‌
I ʜᴀᴠᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴛᴏ sᴀʏ ʙᴜᴛ ɴᴏ ᴡᴀʏ ᴛᴏ sᴀʏ ɪᴛ...
خیلے چیزا براے گفتن هست، اما نمیدونم چطور باید‌گفت...

Alone in this strange world...
تک و تنها تو این دنیای غریب...

‌‌‌‌‌‌.࿐


پاتریڪ :  باب اسفنجی
باب اسفنجی : بلہ پاتریڪ
پاتریڪ : چرا یڪ شنبہ بہ دوشنبہ اینقدر
نزدیڪہ و ما نمیتونیم ڪارے بڪنیم
ولے دوشنبہ تا یڪ شنبہ خیلے دوره
و من از بیڪاری حوصلم سر میرہ..

「♡」

‏من از اون ادماییم کے خیلے دیر میکشم بیرون،از اونا که تا لحظه اخر پاره شدن ریسمان فرصت میده،به کارش،به ادما،به دوستش،به رابطش،به همسایش،به مسائل،به اون ادمه...شما ولے مثل من نباشین.هرجا دیدین داره سختتون میشه فقط بکشین بیرون از موضوع و خلاص.رمزش همینه.ʙᴇɪɴɢ ᴋɪɴᴅ ɪs ᴠᴇʀʏ ɴɪᴄᴇ, ʙᴜᴛ ғᴏʀ sᴏᴍᴇ ɪᴛ's sᴛᴜᴘɪᴅ

مهربون بودن خیلے قشنگه،البته واسه بعضیا حماقته :)

.࿐

ببخش قلبم
قاتل تورو خیلے دوست داشتم...
.. ..

خیلے تضاد قشنگے داره
وقتے چشات داره اشڪاتو فریاد میزنہ و لبت میخنده!
.. ..

خیلے حرفا توے دلم هست
اما بیخیال...

‍‍‍‍‍‍‍.. ..