کپشن های مربوط به براے

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی براے

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

To get rid of your loneliness, don't discount yourself!

براے خلاص شدن از تنهاییتون،رو خودتون تخفیف نذارین!

.࿐

آقاے خرچنگ بہ پاتریڪ : تو اخراجے پاتریڪ
پاتریڪ : اما اقاے خرچنگ من براے شما
ڪار نمیڪنم ڪہ
اقاے خرچنگ : خوب از الان استخدامے
_ واقعا ؟؟
_ حالا اخراجے.‍..

‌‌‌‌‌‌‌‌‌
من امروز ایستاده ام و براے ایستادنم بارها زمین خورده ام...

‌‌‌‌‌‌‌‌
•❥•♡ ♡•❥•

Wᴇ ᴀʟʟ ᴡᴀsᴛᴇᴅ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴠᴇʀsɪᴏɴ ᴏғ ᴏᴜʀsᴇʟᴠᴇs ᴏɴ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ᴡʜᴏ ʜᴀs ɴᴏ ᴠᴀʟᴜᴇ...

همه ما بهترین نسخه خود را براے شخصے ڪه هیچ ارزشے ندارد، هدر دادیم

.࿐

𖤐⃟.••ᴅᴏɴ'ᴛ ᴡᴀsᴛᴇ ʏᴏᴜʀ ᴡᴏʀᴅs ᴏɴ ᴛʜᴏsᴇ ᴡʜᴏ ᴅᴇsᴇʀᴠᴇ ʏᴏᴜʀ sɪʟᴇɴᴄᴇ...

حرف هایت را براے ڪسانے ڪه لیاقتشان سڪوت است هدر نده...

.࿐

Sтop wαιтιɴɢ ғor тнe perғecт тιмe,
тιмe ιѕɴ'т wαιтιɴɢ ғor yoυ.

اینقدر منتظر زمان مناسب نباش،
زمان براے تو صبر نمیڪنه. ˘◡˘

.࿐

I ᴅᴏɴ’ᴛ ᴇᴠᴇɴ ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴡʜʏ I’ᴍ ᴡᴀsᴛɪɴɢ ᴀʟʟ ᴛʜᴇsᴇ ᴛᴇᴀʀs ᴏɴ ʏᴏᴜ

حتے یادم نمے آید ڪه چرا همه اشک هایم را براے تو هدر دادم


.࿐

. ایده بیو برا آدمای دپ :

ᵃᵗᵗᵉᶰᵗᶤᵒᶰ ᶰᵉᵉᵈᵉᵈ
نیازمند توجه..!
‌‌‌
I ʜᴀᴠᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴛᴏ sᴀʏ ʙᴜᴛ ɴᴏ ᴡᴀʏ ᴛᴏ sᴀʏ ɪᴛ...
خیلے چیزا براے گفتن هست، اما نمیدونم چطور باید‌گفت...

Alone in this strange world...
تک و تنها تو این دنیای غریب...

‌‌‌‌‌‌.࿐


Tʜᴇʀᴇ ᴡɪʟʟ ʙᴇ sᴜɴɴʏ ᴅᴀʏs; Tᴏ ᴍᴀᴋᴇ ᴜᴘ ғᴏʀ ᴀʟʟ ʏᴏᴜʀ ᴅᴀʀᴋ ᴏɴᴇs

روز‌هاے آفتابے هم پیش رو هستن‌
براے جبران تمومـ روز‌هاے تیره و تاریڪت

.࿐


‌‌‌ ‌‌ 𝗟𝗜𝗙𝗘 𝗜𝗦 𝗔 𝗟𝗜𝗘
ᴡᴇ ᴀʀᴇ ʙᴏʀɴ ᴛᴏ ᴅɪᴇ

«زندگے دروغ است؛ ما براے مرگ به دنیا آمده‌ایم»
‌‌‌‌
.࿐