کپشن های مربوط به ڪرده

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی ڪرده

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𖤐⃟.••𝐈𝐧𝐠𝐡𝐚𝐝 𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫𝐝 𝐝𝐨𝐧𝐛𝐚𝐥 𝐨𝐧𝐢 𝐤 𝐚𝐳 𝐠𝐡𝐚𝐬𝐝 𝐠𝐮𝐦𝐞𝐭 𝐤𝐚𝐫𝐝𝐞!

اینقدنگرددنبال اونے ڪه ازقصدگمت ڪرده!

‌‌‌‌‌‌.࿐

. یہ شبایـــــے تو زندگے هست ڪہ
وقتے دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنے به چیزایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے تقدیرت بوده یا تقصیرت...
به ادمایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے دردن یا همدرد...
به لحظہ هایـــــے میرسے ڪہ هضمش واسہ دل ڪوچیڪت سختہ و بہ دردایـــــے میرسے ڪہ براے سن و سالت بزرگہ...
به ارزوهایـــــے ڪہ توهم شد...
رویاهایـــــے ڪہ گذشت....
بہ چیزایـــــے ڪہ حقت بود اما شد توقع...
و زخمهایـــــے ڪہ با نمــــــــــــــــــــڪ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اغشتہ شد.....
و احساسے ڪہ دیگران اشتباه مے نامند...
و دست آخر دنیایـــــے ڪہ بهت پشت ڪرده......
وبازهم انتهاے دفتر خودت میمانے....
و زخمهــــــــــایـــــے ڪہ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــار پشت هم میزند...
و سڪوت هم دواے دردش نیست...
کــــــــــــــــــــاش دنیــــــــــــــــــــا مهربــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــودے...

.

ازم خــــواســــت :

حـــلالـــش ڪــنـــم...

ڪســے ڪہ بــهتریــن

روزهــاے عـمـرم را

حـرام ڪرده بــود ..... ..

من تمامت ڪرده‌ام
بیچاره ڪسے ڪہ
میخواد با تو شروع ڪند... ‌‌‌‌.. ..

حڪایت قشنگیه!
وقتی داغونے فقط یه نفر آرومت ڪنه،
اونم همونیه ک داغونت ڪرده...!... ..

عصر ڪه میشه
باید ڪنار ڪسی باشی ڪه
تموم حواستو پرت خودش ڪرده
یہ فنجون محبت دَم ڪنی
و از یاد ببری تمومِ ناملایمات رو..

#mim.

مـــــــــــــــن !
اعتــــــبار عشــــــــق رابابـــــــودن

ڪـنــار تــــــــــــوتاعمق جانم

حـس ڪرده ام ... .

صبحت زیبا عزیزم

حوصلہ‌ات ڪہ سر میرود با دلم
با دوست داشتنم بازے نڪن
من در بےحوصلگے‌هایم با تو زندگے ڪرده‌ام...
.. ..

براے درڪ ڪردن یڪے دیگہ، باید در همان آبے شنا ڪنید، ڪہ آن را غرق ڪرده است.
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌.. ..

دلمو شڪست ...

همونی ڪه مدام میگفت " غلط ڪرده ڪسے دل تو رو بشڪنه
.. ..