کپشن های مربوط به سڪوت

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی سڪوت

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𖤐⃟.••God is the best listener. He hears you even when you're silent!

خداوند بهترین شنونده است. او حتے سڪوت تو را نیز می‌شنود.

.࿐

. یہ شبایـــــے تو زندگے هست ڪہ
وقتے دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنے به چیزایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے تقدیرت بوده یا تقصیرت...
به ادمایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے دردن یا همدرد...
به لحظہ هایـــــے میرسے ڪہ هضمش واسہ دل ڪوچیڪت سختہ و بہ دردایـــــے میرسے ڪہ براے سن و سالت بزرگہ...
به ارزوهایـــــے ڪہ توهم شد...
رویاهایـــــے ڪہ گذشت....
بہ چیزایـــــے ڪہ حقت بود اما شد توقع...
و زخمهایـــــے ڪہ با نمــــــــــــــــــــڪ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اغشتہ شد.....
و احساسے ڪہ دیگران اشتباه مے نامند...
و دست آخر دنیایـــــے ڪہ بهت پشت ڪرده......
وبازهم انتهاے دفتر خودت میمانے....
و زخمهــــــــــایـــــے ڪہ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــار پشت هم میزند...
و سڪوت هم دواے دردش نیست...
کــــــــــــــــــــاش دنیــــــــــــــــــــا مهربــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــودے...

.

‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌
همیشہ نباید حرف زد..!
گاه باید

سڪوت ڪرد،
حرف دل ڪہ گفتنی نیست!

باید آدمش باشد..
ڪسے ڪــــہ

با یڪ نگاه ڪردن
بہ چشمت،
تا تہ بغضت را بفهمد...

‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

.شب را
سڪوت اعتبار مےبخشدو
انسان را متانت وصبر…

.الهے
یاریمان ڪن معتبر باشیم و
مهربان…
تا مقبول درگاهت باشیم…
.آمین…

.شبتون سرشار از آرامش.

..شب را
سڪوت اعتبار مےبخشدو
انسان را متانت وصبر…

..الهے
یاریمان ڪن معتبر باشیم و
مهربان
تا مقبول درگاهت باشیم
.آمین…
دوست داشتنے هاے من
.شـــ.️ـــــبتون سرشار از آرامش

خداوندا...

آنان ڪه به من بدی ڪردند،
سڪوت را به من آموختند.

آنان ڪه از من انتقاد ڪردند،
راه درست زیستن را به من آموختند

آنان ڪه مرا تحقیر ڪردند،
صبر و تحمل را به من آموختند

آنان ڪه به من خوبی ڪردند،
انسانیت را به من آموختند

پس ای مهربانم....

به همه آنهایی ڪه در رشد من سهمی داشتند،

"خیر دنیا و آخرت عطا فرما"....

Sometimes i must keep silent , god would respond , no dopt

گاهے وقتا باید سڪوت ڪرد ، خدا پاسخگو خواهد بود

‌‌‌‌‌‌.࿐

بعضی وقتها سڪوت میکنی

چون واقعا ...

حرفی واسه گفتن نداری...

ولی بیشتر وقتها

سڪوت واسه اینه ڪه

هیچ ڪلمه ای نمیتونه

غمےروڪه تو وجودت ‌دارے

توصیف کنه..

.. ..

Sus! Zira susmakta binlerce dil, binlerce beyan vardır.

سڪوت ڪن!چون در سڪوت هزاران زبان و بیان هس..️

. ⃟.

گذشت مےڪنم تا آسایش داشتہ باشم
بہ فراموشے مےسپارم تا لبخند بزنم
سڪوت مےڪنم تا با ڪسے بحث و جدل نڪنم
چشم پوشے میڪنم چون هیچ چیزے ارزش ناراحت شدن ندارد...
.. ..

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

خداوند, بهترین, شنونده, سڪوت, میشنود, شبایے, زندگے, وقتے, دفتر, خاطرات, زندگیتو, میزنے, چیزایے, میرسے, نمیدونے, تقدیرت, بوده, تقصیرت, ادمایے, دردن, همدرد, لحظہ, هایے, هضمش, واسہ, ڪوچیڪت, سختہ, دردایے, براے, سالت, بزرگہ, ارزوهایے, توهم, رویاهایے, گذشت, توقع, زخمهایے, روزگار, اغشتہ, احساسے, دیگران, اشتباه, نامند, دنیایے, ڪرده, وبازهم, انتهاے, خودت, میمانے, میزند, دواے, دردش, نیست, مهربان, بودے, همیشہ, نباید, گفتنی, آدمش, باشد, نگاه, ڪردن, چشمت, بغضت, بفهمد, اعتبار, مےبخشدو, انسان, متانت, وصبر, الهے, یاریمان, معتبر, باشیم, مقبول, درگاهت, آمین, شبتون, سرشار, آرامش, دوست, داشتنے, خداوندا, آنان, ڪردند, آموختند, انتقاد, درست, زیستن, تحقیر, تحمل, خوبی, انسانیت, مهربانم, آنهایی, سهمی, داشتند, آخرت, فرما, گاهے, وقتا, پاسخگو, خواهد, بعضی, وقتها, میکنی, واقعا, حرفی, واسه, نداری, بیشتر, اینه, ڪلمه, نمیتونه, غمےروڪه, وجودت, دارے, توصیف, هزاران, زبان, بیان, مےڪنم, آسایش, داشتہ, باشم, فراموشے, مےسپارم, لبخند, بزنم, نڪنم, پوشے, میڪنم, چیزے, ارزش, ناراحت, ندارد,