کپشن های مربوط به داشتند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی داشتند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

سلام
‏بر کسانی که با عیب‌هایمان دوستمان
‏داشتند، پیش از آنکه با خوبی‌هایمان‌...

آدمی چه عجیب و بیچاره است. افرادی دوستت داشتند، دارند و خواهند داشت، اما تو از این‌که یک نفر دوستت نداشت رنج می‌کشی.

. .

"سلام بر کسانی که مارا دوست داشتند، حتی وقتی دوست داشتنی نبودیم."

"اگر میلیون ها نفر دوستت داشتند؛
من، یکی از آن ها بودم...
اگر یک نفر دوستت داشت؛
من ، او بودم...
و اگر هیچکس دوستت نداشت؛
من مرده ام... "


. .

‏از قشنگ ترین متن هایی که خوندم این نامه فرانتس کافکا به مجبوبش ملینا بود که میگفت:
"اگر میلیون ها نفر دوستت داشتند؛
من، یکی از آن ها بودم...
اگر یک نفر دوستت داشت؛
من ، او بودم...
و اگر هیچکس دوستت نداشت؛
من مرده ام... "

. .

آدم‌هایی که شانس اینو نداشتند مورد محبت کسی قرار بگیرند؛
شبیه عروسکی که هیچوقت فروش نرفت، مواد غذایی که قبل از مصرف تاریخشون گذشت و کتابی که هیچوقت ورق نخورد، غمگینن

کافکا تو کتاب نامه‌هایی به میلنا دربا‌ره‌ی نامه‌ی میلنا که یه زمانی رابطه‌ی عاشقانه‌ای باهم داشتند نوشته: « اون نگفت دوستت دارم. اما نامه‌اش را اینگونه تمام کرد؛ “بالِ تو را می‌ بوسم پرنده ی قلبم».

بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم کاش آدم‌هایی که دوستشون دارم و نگرانشونم هیچ‌وقت وجود نداشتند که قرار باشه هم دوستشون داشته باشم، هم نگرانشون باشم، هم از نبودن یا رفتنشون بترسم.

Normalize not feeling bad for removing yourself from people who didn't feel bad for hurting you.

عادی سازی کن که حس بدی نداشته باشی با حذف خودت از جمع افرادی که به خاطر صدمه زدن بهت هیچ احساس بدی نداشتند.

.࿐

به تاریخ تولدمان نگاه نکنید، به اینکه متولد شصت و پنجیم یا هفتاد و سه! به زخم‌هایمان نگاه کنید، به دلهامان، به خاطراتمان نگاه کنید.
سن‌مان را از انتظاری که چشمهامان کشیده‌اند، از روزهایی که از شب شدنش ترسیده‌ایم، از شبهایی که هیچگاه به صبح نرسیده‌اند، سن مان را از آنهایی بپرسید که از رویاهامان خبر داشتند و با این حال تنهامان گذاشتند...
ما بزرگ شدیم زودتر از آنچه باید، ما عاشق شدیم بیشتر از آنچه باید. ما پیر شدیم، مردیم بسیار زودتر از آنچه باید...

.مسلم علادی


اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

سلام, کسانی, عیبهایمان, دوستمان, داشتند, آنکه, آدمی, عجیب, بیچاره, افرادی, دوستت, دارند, خواهند, اینکه, نداشت, میکشی, مارا, وقتی, داشتنی, نبودیم, میلیون, داشتند؛, بودم, داشت؛, هیچکس, نداشت؛, مرده, قشنگ, ترین, هایی, خوندم, نامه, فرانتس, کافکا, مجبوبش, ملینا, میگفت, آدمهایی, شانس, اینو, نداشتند, مورد, محبت, قرار, بگیرند؛, شبیه, عروسکی, هیچوقت, فروش, نرفت, مواد, غذایی, مصرف, تاریخشون, گذشت, کتابی, نخورد, غمگینن, نامههایی, میلنا, دربارهی, نامهی, زمانی, رابطهی, عاشقانهای, باهم, نوشته, نگفت, دارم, نامهاش, اینگونه, تمام, کرد؛, بالِ, بوسم, پرنده, قلبم, بعضی, وقتها, میکنم, دوستشون, نگرانشونم, وجود, باشه, داشته, باشم, نبودن, رفتنشون, بترسم, عادی, سازی, نداشته, باشی, خودت, خاطر, صدمه, احساس, تولدمان, نگاه, نکنید, متولد, پنجیم, هفتاد, زخمهایمان, دلهامان, خاطراتمان, سنمان, انتظاری, چشمهامان, کشیدهاند, روزهایی, شدنش, ترسیدهایم, شبهایی, هیچگاه, نرسیدهاند, آنهایی, بپرسید, رویاهامان, تنهامان, گذاشتند, بزرگ, شدیم, زودتر, آنچه, باید, بیشتر, مردیم, بسیار, مسلم, علادی,