کپشن های مربوط به برایتان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی برایتان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

No relationship is ever a waste of time. If it didn’t bring you what you want, it taught you what you didn’t want

هیچ رابطه ای اتلاف وقت نیست.
اگرچه آن چیزی که می خواهید را برایتان نیاورد، اما آنچه را که نمی خواستید را به شما آموخت.

. .

Soul-mates are people who bring out the best in you. They are not perfect but are always perfect for you.

جفت روحتان افرادی هستند که بهترین ها را در شما به نمایش می گذارند.
آنها کامل نیستند اما همیشه برایتان عالی هستند.


. .

ɪғ ɪᴛ ᴍᴀᴛᴛᴇʀs ᴛᴏ ʏᴏᴜ ʏᴏᴜ’ʟʟ ғɪɴᴅ ᴀ ᴡᴀʏ!

اگر برایتان مهم باشد راهی پیدا خواهید کرد..️

「♡」

Begin to believe and expect that good things will happen to you, because you so deserve them.

باور کنید و انتظار داشته باشید تا چیزهای خوبی برایتان اتفاق بیفتد، چون شما لیاقتش را دارید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

زندگی خودش برایتان درد و رنج به همراه خواهد آورد؛
مسئولیت شما شادی آفریدن است.


. .

قدم به قدم به نابودی روح و روان خودتان نزدیک تر می شوید وقتی:

1-وقتی نمی‌بخشید
2-وقتی به کاری که دوست ندارید ادامه می‌دهید
3-وقتی وقتتان را تلف می‌کنید
4-وقتی از خودتان مراقبت نمی‌کنید
5-وقتی از همه چیز شکایت می‌کنید
6-وقتی با پشیمانی و افسوس زندگی می‌کنید
7-وقتی شریک نادرستی برای زندگی‌تان انتخاب می کنید
8-وقتی خودتان را با دیگران مقایسه می‌کنید
9-وقتی فکر می‌کنید پول برایتان خوشبختی می‌آورد
10-وقتی شکرگزار و قدرشناس نیستید
11-وقتی در روابط اشتباه می‌مانید
12-وقتی بدبین و منفی‌گرا هستید
13-وقتی با یک دروغ زندگی می‌کنید
14-وقتی درمورد همه چیز نگرانید.

سطحِ توقعتان را نسبت به آدم‌های اطرافتان،
بچسبانید کفِ زمین!
کنار بیایید با خودتان،
که آدم‌ها همین‌اند؛
قرار نیست همیشه مطابقِ میلِ تو رفتار کنند
یک روز با تو می‌خندند و
فردایش به زمین خوردنِ تو!
بگردید و آن‌هایی را که کنارشان
خود واقعیِ‌تان هستید پیدا کنید!
آن‌هایی که مجبور نیستید کنارشان
نقش بازی کنید
که مبادا فردا روزی
برایتان حرف دربیاورند...
لبخند بزنید
به تمامِ آن‌هایی که زندگیشان را گذاشته‌اند
برای آزار دادنتان
باور کنید هیچ چیز به اندازه‌ی لبخند شما،
معادلاتشان را بهم نمیریزد!
-علی قاضی نظام

لحظه‌های زندگیتان پُر از آدم حسابی‌هایی باشد
که تا وقتی اسمی از آنها می‌شنوید
کُلی حالِ خوب نصیب دلتان شود!
آنهایی ‌که آرام آرام در وجودت ریشه میکنند
و همه جوره پای دلت می‌نشینند
آنهایی که اگر هر روز هم به دیدنشان بروید
باز دلتان می خواهد چند ساعتی بیشتر کنارشان باشید...
آنهایی که اگر شاعری، شاعرترت می‌کنند!
آنهایی که بی محابا عشق می‌ورزند
و هرچقدر دور باشند امّا مراقبند کسی جایشان را نگیرد
زندگیتان پُر از آدم‌هایی باشد که
عشق را برایتان معجزه می‌کنند...

زیبایید ولی هنوز درگیر اکستون
‏نمیشود برایتان مرد

✿ کپشن خاص ✿
سطحِ توقعتان را نسبت به آدمهای اطرافتان،
بچسبانید کفِ زمین!
کنار بیایید با خودتان،که آدمها همین اند؛
قرار نیست همیشه مطابقِ میلِ تو رفتار کنند
یک روز با تو میخندند و
فردایش به زمین خوردنِ تو!
بگردید و آنهایی را که کنارشان
خود واقعیِ تان هستید پیدا کنید!
آنهایی که مجبور نیستید کنارشان نقش بازی کنید
که مبادا فردا روزی برایتان حرف دربیاورند...
لبخند بزنید
به تمامِ آنهایی که زندگیشان را گذاشته اند برای آزار دادنتان
باور کنید هیچ چیز به اندازه ی لبخند شما،
معادلاتشان را بهم نمیریزد!

#علی_قاضی_نظام

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

رابطه, اتلاف, نیست, اگرچه, چیزی, خواهید, برایتان, نیاورد, آنچه, خواستید, آموخت, روحتان, افرادی, هستند, بهترین, نمایش, گذارند, آنها, کامل, نیستند, همیشه, عالی, باشد, راهی, پیدا, باور, کنید, انتظار, داشته, باشید, چیزهای, خوبی, اتفاق, بیفتد, لیاقتش, دارید, زندگی, خودش, همراه, خواهد, آورد؛, مسئولیت, شادی, آفریدن, نابودی, روان, خودتان, نزدیک, شوید, وقتی, نمیبخشید, کاری, دوست, ندارید, ادامه, میدهید, وقتتان, میکنید, مراقبت, نمیکنید, شکایت, پشیمانی, افسوس, شریک, نادرستی, زندگیتان, انتخاب, دیگران, مقایسه, خوشبختی, میآورد, شکرگزار, قدرشناس, نیستید, روابط, اشتباه, میمانید, بدبین, منفیگرا, هستید, دروغ, درمورد, نگرانید, سطحِ, توقعتان, نسبت, آدمهای, اطرافتان, بچسبانید, زمین, کنار, بیایید, همیناند؛, قرار, مطابقِ, میلِ, رفتار, کنند, میخندند, فردایش, خوردنِ, بگردید, آنهایی, کنارشان, واقعیِتان, مجبور, بازی, مبادا, روزی, دربیاورند, لبخند, بزنید, تمامِ, زندگیشان, گذاشتهاند, آزار, دادنتان, اندازهی, نمیریزد, قاضی, نظام, لحظههای, حسابیهایی, اسمی, میشنوید, کُلی, حالِ, نصیب, دلتان, آرام, وجودت, ریشه, میکنند, جوره, مینشینند, دیدنشان, بروید, ساعتی, بیشتر, شاعری, شاعرترت, محابا, میورزند, هرچقدر, باشند, امّا, مراقبند, جایشان, نگیرد, آدمهایی, معجزه, زیبایید, هنوز, درگیر, اکستون, نمیشود, کپشن,