کپشن های مربوط به جاری

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی جاری

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

اسم قاجاریتو بساز …


بنده اختر الدوله نظام هستم.


Speak positive words so that positive results happen to you‌‌

کلمات مثبت بر زبان جاری کنید تا نتایج مثبت هم برایتان اتفاق بیفتد‌‌

.࿐

از قدیم میگفتند
ستاره ی دنباله دار و هر جا دیدی همون موقع آرزو کن
قاصدک و هر جا دیدی همون موقع ارزو کن
آخه ستاره رد میشه
آرزوت و با خودش میبره به زمان
قاصدک توی باد رها میشه و آرزوت و میبره به آسمون
قدیمیا چقدر درست می گفتن
نباید آرزو به دل موند
آرزو رو باید رها کرد
باید جاری شه تا براورده شه
نباید راکد باشه
آب رو هم راکد بزاری می گنده
رفیقم آرزوهات و رها کن
امیدوارم که امروز روز اجابت ارزوهات باشه


‏اگ حرفی توی دلتونه بهش بگید تا اونجا ک آقای #معین میگ «حرفایی بود توی قلبم، من نگفتم، نتونستم» اشکاتون جاری نشه...


دلم هوای تو دارد، هوای زمزمه‌ات
بخوان که جاری آواز جویبار تویی

.࿐

Today, I choose to be grateful for everything I have. To be kind and gentle with myself and others, to be present, peaceful and flowing with love.

امروز انتخاب می‌کنم برای همه چیزهایی که دارم شکرگزار باشم.
با خودم و دیگران مهربان و ملایم باشم، حضور داشته باشم و آرام و با عشق جاری باشم.

-𝑇𝘩𝑒 𝑙𝑜𝑢𝑑𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑟𝑦 𝑖𝑛 𝑡𝘩𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑡𝘩𝑎𝑡 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑡𝑙𝑦 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡𝘩𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝘩𝑒 𝑒𝑦𝑒𝑠.

بلندترین فریاد دنیا اشکیه که بی صدا از گوشه ی چشمها جاری میشه.

.࿐


شما اون گوشه رو ببین اونجا زندگی جاریه .️

「♡」


بهترین توصیف از وصال هم میرسه به فروغ فرخزاد که میگه:
نمی‌دانم رسیدن چیست
اما بی‌گُمان مقصدی هست که همه وجودم به سوی آن جاری می‌شود .️

「♡」

𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐠𝐨𝐨𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐟𝐥𝐨𝐰 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐨 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬, 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐠𝐨𝐨𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞𝐬.

درست زندگی کن و ایمان داشته باش که نیکی از تو به دیگران جاری خواهد شد حتی اگر خود از آن نیکی‌ها آگاه نباشی.

.࿐