کپشن های مربوط به بخندید

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بخندید

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

قشنگیه صورتت به خنده هاشه
الهی همیشه بخندید.

"Friends are the people in life that make you laugh a little louder, smile a little brighter, and live a little better."

"دوستان افرادی در زندگی هستند که باعث می شوند شما کمی بلندتر بخندید، کمی درخشان تر لبخند بزنید و کمی بهتر زندگی کنید."


.࿐

تولد عید شما مبارک ..️🫵🏼.
امیدوارم بهترین سال زندگیتون باشه حداقل کمتر ناراحت بشید و یادتون بره هرچی که بهتون بدگذشت و نگذشت آرامش داشته باشید خودتونو امسال بیشتر دوست داشته باشید قدرخودتونو بیشتر بدونید آخرین و اولین کسی هستید که برای خودتون میمونید حال دلتون خوب باشه جیباتون پره پول باشه کامتون شیرین باشه سیر بخندید ندونید غم چیه..!

Grudges are a waste of perfect happiness. Laugh when you can, apologize when you should and let go of what you can't change."

کینه ها هدر دادن خوشبختی کامل است.
تا زمانی که می توانید بخندید، زمانی که باید عذرخواهی کنید و آنچه را که نمی توانید تغییر دهید رها کنید."

‌‌‌‌‌‌.࿐

"Make today as beautiful as you can. Let no one take away your happiness. Smile and laugh at the negativity."

"امروز را تا می توانید زیبا کنید.
اجازه ندهید کسی شادی را از شما بگیرد.
به چیزهای منفی لبخند بزنید و بخندید."

‌‌‌‌‌‌.࿐

ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﺩما ﺑﺎﻋﺚ میشن ﮐﻪ شما
بلندتر بخندید
قشنگ‌تر ببینید
ﻭ ﺯﻧﺪگی براتون ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ بشه...
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ خودتون هم ﯾﮑﯽ ﺍﺯ همین ﺁﺩما ﺑﺎﺷﯿﺪ


. .

همه چی درست میشه،
شاید امروز نه ولی در نهایت میشه
تا دندون دارید بخندید
تا چشم دارید ببینید
تا گوش دارید گوش کنید
تا سالمید زندگی کنید
اگر جایی رو که هستید دوست ندارید
تلاش کنید تا موقعیتتون رو عوض کنید
زمینِ خدا بزرگه ...

دوستان گلم ؛
صبح آدینه تون به خیر و شادی
امیدوارم که امروز ،
لحظه های بسیار زیبایی داشته باشید .
الهی که همیشه
سلامت باشید و بخندید و غم نبینید .

سرانجــام روزے
به حکمت همه اتفاقات
زندگیتان پی خواهید برد.
پس
فعلابه سردرگمی هابخندید
ازمیان اشکهــا
لبخند بزنید
و
همواره
به خودتان یادآوری کنید
پشت هر حادثه ای دلیلــے
نهفته است ....

سرانجام روزی به حکمت همه
اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد
پس فعلا به سردرگمی ها بخندید
از میان اشکها لبخند بزنید
و همواره به خودتان یادآوری کنید
که پشت هرحادثه ای دلیلی نهفته است

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

قشنگیه, صورتت, خنده, هاشه, الهی, همیشه, بخندید, دوستان, افرادی, زندگی, هستند, باعث, شوند, بلندتر, درخشان, لبخند, بزنید, بهتر, کنید, تولد, مبارک, امیدوارم, بهترین, زندگیتون, باشه, حداقل, کمتر, ناراحت, بشید, یادتون, هرچی, بهتون, بدگذشت, نگذشت, آرامش, داشته, باشید, خودتونو, امسال, بیشتر, بدونید, آخرین, اولین, هستید, برای, میمونید, دلتون, جیباتون, کامتون, شیرین, ندونید, کینه, دادن, خوشبختی, کامل, زمانی, توانید, باید, عذرخواهی, آنچه, تغییر, دهید, امروز, زیبا, اجازه, ندهید, شادی, بگیرد, چیزهای, منفی, میشن, قشنگتر, ببینید, براتون, همین, درست, شاید, نهایت, دندون, دارید, سالمید, جایی, ندارید, تلاش, موقعیتتون, زمینِ, بزرگه, آدینه, لحظه, بسیار, زیبایی, سلامت, نبینید, سرانجام, روزے, حکمت, اتفاقات, زندگیتان, خواهید, فعلابه, سردرگمی, هابخندید, ازمیان, اشکها, همواره, خودتان, یادآوری, حادثه, دلیلے, نهفته, روزی, هرحادثه, دلیلی,