کپشن های مربوط به بدانید

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بدانید

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید آن شخص را احمق فرض نکنید بلکه بدانید که او خیلی بیشتر از آنچه لیاقت داشته اید به شما اعتماد کرده است !

.باب‌مارلی

Know when to be persistent and when to be patient and you will hold formidable power.

بدانید چه زمانی باید پایدار و چه زمانی صبور باشید و اینچنین چه قدرت فوق العاده ای خواهید داشت.

‌‌‌‌‌‌.࿐

اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید آن شخص را احمق فرض نکنید بلکه بدانید که او خیلی بیشتر از آنچه لیاقت داشته اید به شما اعتماد کرده است !

.باب‌مارلی

Know your position in someone’s life and act accordingly.

موقعیت خود را در زندگی یک نفر بدانید و بر اساس آن عمل کنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

برای رفع فشارهای عصبی
باید دو گام بر داشت
گام نخست اینکه برای مسائل جزئی، خود را ناراحت نکنید،
گام دوم اینکه بدانید همه‌ی مسائل جزئی هستند ..!


"آنتونی رابینز"

The size of your dreams must always exceed your current capacity to achieve them. If your dreams do not scare you, they are not big enough.

اندازه رویاهایتان باید همیشه از ظرفیت فعلیتان بیشتر باشد.
اگر رویاهایتان شما را نمی ترساند،
بدانید که به اندازه کافی بزرگ نیستند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

تجربه‌ی عشق، هیچ‌گاه اشتباه نیست و هر آدمی که شما با او عشق را تجربه کردید، یکی‌ از مهم‌ترین، باارزش‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین انسان‌هایی‌ست که وارد زندگی‌تان شده است؛ حتی اگر نتیجه‌ی عشق، آن چیزی نیست که‌ می‌خواستید، فقط بدانید، شما «عشق» را با آن‌ فرد تجربه کردید، پس شما با قلب و تمام ناهشیارتان و تمام وجود درونی‌تان دوستش دارید.
حتی اگر از دستش داده باشید.
«عشق» باارزش‌ترین و دردناک‌ترین اتفاقی‌ست که یک انسان می‌تواند با تمام وجودش تجربه کند.

.#پونه_مقیمی

برای انسان نابینا
شیشه و الماس فرقی ندارد
اگر کسی قدرتان را ندانست
فکر نکنید شیشه اید ! یقین بدانید که او نابیناست. ‌ .

برای انسان نابینا
شیشه و الماس فرقی ندارد
اگر کسی قدرتان را ندانست
فکر نکنید شیشه اید ! یقین بدانید که او نابیناست. ‌ .

اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید، آن شخص را احمق فرض نکنید!
بلکه بدانید که او خیلی بیشتر از آنچه لیاقت داشته‌اید به شما اعتماد کرده است