کپشن های مربوط به چیست

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی چیست

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)


دلم بهانه ی تو را دارد
تو می دانی بهانه چیست؟!
بهانه همان است که
شب ها
خواب از چشم من می دزدد...

#عباس_معروفی

- دلم بهانه یِ تو را دارد ..
تو می دانی بهانه چیست .. ؟!
بهانه همان است که شب ها ،
خواب از چشمِ من می دزدد!

#عباس_معروفی

خدا
چیست؟
کیست؟
کجاست؟
خدا در دستیست که به یاری میگیری
درقلبیست که شاد میکنی
درلبخندیست که به لب مینشانی
خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی
درجشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی
آنجاست که عهد میبندی و عمل میکنی
خدا، در تو، با تو، و برای توست...

.سهراب سپهری

. .

دل که برفت ؛
دلبر رفت و امدش چندان منافات
با حال ما ندارد..
دانی که دل رفتن چیست...
دانی که هر مرگ مُردن نیست...
دانی که هر روز مردن درد بدیست...

دلبرا یک بوسه دادی ، انقدر نازت ز چیست؟
گر پشیمان گشته ای ، بگذار بر جایش نهم...
-صائب


. .


زندگی چیست جز
لحظه بوییدن بابونه؟.

مردی نزد حلاج آمد و پرسید:
رهایی چیست؟
او در مسجدی نشسته بود که دور تا دور آن ستون‌های زیبایی بود، حلاج بی‌درنگ به سمت یکی از ستونها دوید و آن را با هر دو دست گرفت و فریاد زد:
به من کمک کن، این ستون به من چسبیده است و به من اجازه آزاد شدن نمی‌دهد.
مرد گفت:
تو دیوانه هستی،
این تویی که به ستون چسبیده‌ای...، ستون تو را نگرفته است.
منصور گفت:
"من پاسخت را دادم، حالا از اینجا برو،
هیچکس تو را مقید نکرده است.
قید و بند تو
کاذب است.
تو در بند خویشی ..."به عکسات میخوره شیطون باشی" چیست؟

وقتی یک پسر میخواهد پروژه "چی تنته" رو استارت بزنه
ازین جمله استفاده میکنه!

هیچ روزی تکرار نمی‌شود.
هیچ شبی دقیقاً مثل شب پیش نیست.
هیچ بوسه‌ای مثل بوسه‌ی قبل نیست.
و نگاهِ قبلی مثل نگاه بعدی نیست.
روزها، همه زودگذرند
چرا ترس؟
این همه اندوهِ بی‌دلیل برای چیست؟
هیچ‌چیزی همیشگی نیست.
فردا که بیاید، امروز فراموش شده است.


. .

نزدیکت می شوم
بوی دریا می‌‌آید..
دور که می شوم
صدای باران
بگو تکلیف‌ام با چشم‌هایت چیست
لنگر بیاندازم عاشقی کنم
یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟!

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

بهانه, دارد, دانی, چیست, همان, خواب, دزدد, چشمِ, کیست, کجاست, دستیست, یاری, میگیری, درقلبیست, میکنی, مینشانی, درعطر, نانیست, دیگری, میدهی, درجشن, سروریست, برای, دیگران, آنجاست, میبندی, توست, سهراب, سپهری, برفت, دلبر, امدش, چندان, منافات, ندارد, رفتن, مُردن, مردن, بدیست, دلبرا, بوسه, دادی, انقدر, نازت, پشیمان, گشته, بگذار, جایش, صائب, زندگی, لحظه, بوییدن, بابونه, مردی, حلاج, پرسید, رهایی, مسجدی, نشسته, ستونهای, زیبایی, بیدرنگ, دوید, گرفت, فریاد, چسبیده, اجازه, آزاد, نمیدهد, دیوانه, هستی, تویی, چسبیدهای, نگرفته, منصور, پاسخت, دادم, حالا, اینجا, هیچکس, مقید, نکرده, کاذب, خویشی, عکسات, میخوره, شیطون, باشی, وقتی, میخواهد, پروژه, تنته, استارت, بزنه, ازین, جمله, استفاده, میکنه, روزی, تکرار, نمیشود, دقیقاً, بوسهای, بوسهی, نگاهِ, قبلی, بعدی, روزها, زودگذرند, اندوهِ, بیدلیل, هیچچیزی, همیشگی, فردا, بیاید, امروز, فراموش, نزدیکت, دریا, میآید, صدای, باران, تکلیفام, چشمهایت, لنگر, بیاندازم, عاشقی, بردارم, دلبری,