پست های مربوط به اندوه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی اندوه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

آخرش یک نفر از راه می رسد که بودنش؛ جبران تمام نبودن هاست،
جبران تمامِ بی انصافی ها و شکستن ها...
یکی که با جادوی حضورش، دنیای تو را متحول می کند.
جوری تو را می بیند، که هیچ کس ندیده،
جوری تو را می شنود، که هیچ کس نشنیده،
و جوری روح خسته ی تو را از عشق و محبت، اشباع می کند؛ که با وجود او، دیگر نه آرزویی می ماند، برای نرسیدن و نه حسرت و اندوهی برای خوردن...
بعضی آدم ها، خود معجزه اند.
انگار آمده اند تا تو مزه ی خوشبختی را بچشی،
آمده اند تا دلیل آرامش و لبخند تو باشند،
آمده اند که زندگی کنی...


#نرگس_صرافیان_طوفان


فکرِ جان
نیست مرا،
تاخورم اندوه جهان
آنکه را نیست غـمِ سر، چه غـم سامانش ...

"وصال_شیرازی"

عزیزدلم! نه اندوه، نه بیماری و نه گرفتاری، پایانِ راهِ تو نیستند! پایان راه تو درست همان‌جایی‌ست که کنار می‌کشی و خودت را تسلیم گردباد چموش شرایط می‌کنی.
وقتی می‌شود جسورانه از همان ابتدا مقابل اولین مهره‌‌های ناخلف ایستاد و مابقیِ مهره‌ها را نجات داد، چرا ناامید می‌شوی؟
تو قوی‌تر از چیزی هستی که فکر می‌کنی، بسیار قوی‌تر، بسیار جسورتر و بسیار تسلیم‌ناپذیرتر...
. .

لبخند منی
دور نباش
از منِ
غمگین!
اندوه مرا
دادرسی نیست به جز تو...

#طاهره_اباذری_هریس


مسئله این نیست که زمان همه زخم‌ها را تسکین میدهد، بلکه گذشت سال‌های عمر به ما اجازه میدهد به روش خاص خود با اندوهمان آشتی کنیم.... .

من به تو می‌گویم که قوی باشی و می‌دانم که گاهی کلمات، واقعا معجزه می‌کنند.
من روزهای سخت زیادی دیده‌ام، رنج‌های زیادی کشیده‌ام و اندوه زیادی را به جانم، خریده‌ام. من تا انتهای دردهای زیادی رفته‌ام، زخم‌های زیادی را به جان لمس کرده و پایان اندوه‌های زیادی را به چشم، دیده‌ام.
من به تو می‌گویم که قوی باشی چون دیده‌ام که تمام مسیرهای درد، به مقصدهای خوبی می‌رسند و هیچ مسیری خالی از امّید نیست. که هیچ شبی بدون ماه و هیچ ماهی، بدون خورشید نیست.
من به تو می‌گویم که قوی باش و ایمان دارم که گاهی کلمات، واقعا معجزه می‌کنند...

#نرگس_صرافیان_طوفان

《قوی باش》

من به تو می‌گویم که قوی باشی و می‌دانم که گاهی کلمات، واقعا معجزه می‌کنند.
من روزهای سخت زیادی دیده‌ام، رنج‌های زیادی کشیده‌ام و اندوه زیادی را به جانم، خریده‌ام. من تا انتهای دردهای زیادی رفته‌ام، زخم‌های زیادی را به جان لمس کرده و پایان اندوه‌های زیادی را به چشم، دیده‌ام.
من به تو می‌گویم که قوی باشی چون دیده‌ام که تمام مسیرهای درد، به مقصدهای خوبی می‌رسند و هیچ مسیری خالی از امّید نیست. که هیچ شبی بدون ماه و هیچ ماهی، بدون خورشید نیست.
من به تو می‌گویم که قوی باش و ایمان دارم که گاهی کلمات، واقعا معجزه می‌کنند...

#نرگس_صرافیان_طوفان

اندوه که از حد بگذرد، جایش را می‌دهد به یک بی‌اعتنایی مزمن، دیگر مهم نیست بودن یا نبودن، دوست داشتن یا نداشتن، آن‌چه اهمیت دارد یک کشداری رخوتناک حسی است که دیگر تو را به واکنش نمی‌کشاند و در آن لحظه در سکوت فقط نگاه میکنی و نگاه میکنی...


. .

‏این سرزمین آغشته به اندوه،
نامش زمانی ایران بود!

#لاادری

کاش فرشته ای هم بود و آدم ها را هر کجای زمانه که خسته می شدند ، بر می داشت و می برد وسطِ کودکی هایشان رها می کرد .
همانجا که اسباب بازی ها کم بود و دلخوشی ها زیاد ،
مشکلات ، ساده و کوچک بود و قلب ها بزرگ ...
گلدان ها پر گل بود و خانه ها همیشه بوی صمیمیت و عشق می دادند ...
باید فرشته ای باشد که آدم ها را هر زمان که کم آوردند ، بردارد و ببرد به یک عصرِ جمعه ی زمانِ کودکی که بزرگترین اندوه و فاجعه ی دنیا ، تکالیفِ نوشته نشده شان بود .... .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

آخرش, بودنش؛, جبران, تمام, نبودن, هاست, تمامِ, انصافی, شکستن, جادوی, حضورش, دنیای, متحول, جوری, بیند, ندیده, شنود, نشنیده, خسته, محبت, اشباع, کند؛, وجود, دیگر, آرزویی, ماند, برای, نرسیدن, حسرت, اندوهی, خوردن, بعضی, معجزه, انگار, آمده, خوشبختی, بچشی, دلیل, آرامش, لبخند, باشند, زندگی, فکرِ, نیست, تاخورم, جهان, آنکه, سامانش, عزیزدلم, بیماری, گرفتاری, پایانِ, راهِ, نیستند, درست, کنار, میکشی, خودت, تسلیم, گردباد, چموش, شرایط, میکنی, وقتی, میشود, جسورانه, همان, ابتدا, مقابل, اولین, مهرههای, ناخلف, ایستاد, مابقیِ, نجات, ناامید, میشوی, قویتر, چیزی, هستی, بسیار, جسورتر, نباش, غمگین, دادرسی, مسئله, زمان, زخمها, تسکین, میدهد, بلکه, گذشت, سالهای, اجازه, اندوهمان, آشتی, کنیم, میگویم, باشی, میدانم, گاهی, کلمات, واقعا, میکنند, روزهای, زیادی, دیدهام, رنجهای, کشیدهام, جانم, خریدهام, انتهای, دردهای, رفتهام, زخمهای, کرده, اندوههای, مسیرهای, مقصدهای, خوبی, میرسند, مسیری, خالی, امّید, بدون, ماهی, خورشید, ایمان, دارم, بگذرد, جایش, بیاعتنایی, مزمن, دوست, داشتن, نداشتن, آنچه, اهمیت, دارد, کشداری, رخوتناک, واکنش, نمیکشاند, لحظه, سکوت, نگاه, سرزمین, آغشته, نامش, زمانی, ایران, لاادری, فرشته, کجای, زمانه, شدند, وسطِ, کودکی, هایشان, همانجا, اسباب, بازی, دلخوشی, مشکلات, ساده, کوچک, بزرگ, گلدان, خانه, همیشه, صمیمیت, دادند, باید, باشد, آوردند, بردارد, ببرد, عصرِ, جمعه, زمانِ, بزرگترین, فاجعه, تکالیفِ, نوشته, نشده,