پست های مربوط به اندوه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی اندوه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

هیچ روزی تکرار نمی‌شود.
هیچ شبی دقیقاً مثل شب پیش نیست.
هیچ بوسه‌ای مثل بوسه‌ی قبل نیست.
و نگاهِ قبلی مثل نگاه بعدی نیست.
روزها، همه زودگذرند
چرا ترس؟
این همه اندوهِ بی‌دلیل برای چیست؟
هیچ‌چیزی همیشگی نیست.
فردا که بیاید، امروز فراموش شده است.


. .

برای من همین بس است،
میان استخوان‌هایم یک راز بمانی و چنان در من جوانه بزنی که یادم برود روزی برای خود انسان بوده‌ام ..
و اکنون پیچکی شدم که تو را میان اندوه‌هایت سبز نگهدارم تا پژمرده و خشک نشوی..

..

بعد از تو کلاف اندوهم را
به هرسو می‌غلتانم
مگر چیزی از آن کاسته شود


#جواد_گنجعلی

«و خداوند فرمود فرشتگان بارانِ اشک ببارند تا زمین زنده گردد و شادمانی گیرد. و فرشتگان گریان شدند و اشک باریدند. و میان فرشتگان فرشته ای بود که اشکِ اندوه از اشکِ شادمانی بازنمی‌شناخت. پس اشکِ اندوه از چشم بارید. و زمین سراسر اندوه شد.»
. .

می‌خواهم همیشه کنارم باشی
تا اگر اندوهِ زمین روی شانه‌هایم افتاد
به سمتِ تو کج شوم


. .

با فقدان گوشی برای شنیدن مواجهیم. با فقدان حوصله، فقدان آغوش، نوازش، تسکین...
همه پُریم از حرف و همه خسته‌ایم از شنیدن، از همدردی، از فهمیدن.
همه لبریزیم و هیچ‌کس برای هیچ‌کس کاری نمی‌کند. ما غرق‌شدگان یک دریاییم و هرکسی در پی نجات خویش و اینکه کسی را به کسی نیست، در چنین شرایطی، اصلا عجیب نیست!
غم‌خواریم، اما برای خودمان. شانه‌ایم اما برای دردهای خودمان و آنقدر برای تسکین اندوه‌های تلنبار شده‌ی وجودمان تحلیل می‌رویم که از ما چیزی برای دیگری نمی‌ماند! به هم که می‌رسیم، تمام شده‌ایم...

#نرگس_صرافیان_طوفان

ما زاده‌ی زخم‌هامان بودیم، زاده‌ی دردها...
ما زاده‌ی روزهایی بودیم که زمانه، ساز به ساز، ناکوک بود و ما زخم به زخم اندوه را با خون‌دل، مرهم می‌گذاشتیم.
ما زاده‌ی تمام ناملایمتی‌های روزگار بودیم و اگر امروز به ادراک عمیقی دست یافته‌ایم، به‌خاطر تمام تجربه‌های سهمگینی‌ست که آن‌ها را به جان و به استخوان زیسته ایم

. .


" سنَحیا بعد کُرباتنا ربیعا
کاننا لم نذق بالأمس مُراً "

پس از اندوه‌ های‌ مان همچون بهار زنده خواهیم شد
انگار که هرگز مزه‌ی تلخی را نچشیدیم.️.

「♡」


«أَلا بذکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ»
مهم نیست چقدر اندوهت عمیق است
زمانی که دلت به نور خدا روشن باشد
قلبت دوباره لبخند خواهد زد .️

「♡」

از تو درباره‌یِ زندگی می‌پرسند،
بگو به زیبایی ِیوسُف،
به اندوهگینی یَعقوب
و به خیانت‌کاریِ‌ برادرانَش...
اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

روزی, تکرار, نمیشود, دقیقاً, نیست, بوسهای, بوسهی, نگاهِ, قبلی, بعدی, روزها, زودگذرند, اندوهِ, بیدلیل, برای, چیست, هیچچیزی, همیشگی, فردا, بیاید, امروز, فراموش, همین, میان, بمانی, چنان, جوانه, بزنی, یادم, برود, انسان, بودهام, اکنون, پیچکی, اندوههایت, نگهدارم, پژمرده, نشوی, کلاف, اندوهم, هرسو, میغلتانم, کاسته, خداوند, فرمود, فرشتگان, بارانِ, ببارند, زمین, زنده, گردد, شادمانی, گیرد, گریان, شدند, باریدند, فرشته, اشکِ, سراسر, میخواهم, همیشه, کنارم, باشی, شانههایم, افتاد, سمتِ, فقدان, گوشی, شنیدن, مواجهیم, حوصله, آغوش, نوازش, تسکین, پُریم, خستهایم, همدردی, فهمیدن, لبریزیم, هیچکس, کاری, نمیکند, غرقشدگان, دریاییم, هرکسی, نجات, خویش, اینکه, چنین, شرایطی, اصلا, عجیب, غمخواریم, خودمان, شانهایم, دردهای, آنقدر, تلنبار, شدهی, وجودمان, تحلیل, میرویم, دیگری, نمیماند, میرسیم, تمام, شدهایم, زادهی, زخمهامان, بودیم, روزهایی, زمانه, ناکوک, خوندل, مرهم, میگذاشتیم, روزگار, ادراک, عمیقی, یافتهایم, بهخاطر, تجربههای, سهمگینیست, آنها, استخوان, زیسته, سنَحیا, کُرباتنا, ربیعا, کاننا, بالأمس, مُراً, همچون, بهار, خواهیم, انگار, هرگز, مزهی, تلخی, نچشیدیم, أَلا, بذکرِ, اللَّهِ, القُلُوبُ, چقدر, اندوهت, زمانی, روشن, باشد, قلبت, دوباره, لبخند, خواهد, دربارهیِ, زندگی, میپرسند, زیبایی, ِیوسُف, اندوهگینی, یَعقوب, برادرانَش,