کپشن های مربوط به نمیشم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نمیشم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝙸'𝙼 𝙱𝚈 𝙼𝚈𝚂𝙴𝙻𝙵,
𝚂𝙾 𝙸 𝙳𝙾𝙽'𝚃 𝙵𝙴𝙴𝙻 𝚃𝙾𝙾 𝙸𝙽𝚅𝙾𝙻𝚅𝙴𝙳 ...

تا وقتی خودمو دارم،
زیادی درگیر چیزی نمیشم :)

.࿐

𝒀𝒐𝒖’𝒓𝒆 𝒂𝒍𝒍 𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝑰’𝒎 𝒏𝒐𝒕 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈

تو فقط واسه منی و منم با کسی شریکت نمیشم ᵕᴗᵕ

「♡」

‏من ازت ناراحت نمیشم، فقط برام بی‌ارزش میشی!

‏من ازت ناراحت نمیشم، فقط برام بی‌ارزش میشی!


من هیچوقت بیخیالت نمیشم؛
چون از دست دادن تو مثل از دست دادن تیکه ای از خودمه ..

به این نتیجه
رسیدم ڪه هیچوقت
پیر نمیشم چون تو
همین جوونے مردم....
‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌

ɪ'ᴍ ɴᴏ ᴘᴇʀғᴇᴄᴛ ɴᴇᴠᴇʀ ʜᴀᴠᴇ ʙᴇᴇɴ
ɴᴇᴠᴇʀ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙʀɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ᴇxᴘᴇᴄᴛᴀᴛɪᴏɴs ʟᴏᴡ

من کامل نیستم هیچوقت نبودمـ هیچوقت نمیشم توقعِت رو بیار پایین :)

سیر نمیشم از چشمات.️‍.

.بفرست برای کسیکه بهترین خاطراتتو باهاش ساختی.

I'ᴍ ᴀ sʟᴏᴡ ᴡᴀʟᴋᴇʀ
Bᴜᴛ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ᴡᴀʟᴋ ʙᴀᴄᴋ

شاید سرعتم یکم کم باشه اما من هیچوقت تو مسیرمـ متوقف‌ نمیشم.

میدونی چرا به کسی وابسته نمیشم ..؟
چون دنیا خیلی خیلی کوچیکه ...

‌‌‌‌‌‌.࿐