. کپشن خاص .

مبادا رد لب هایت،
رویِ فنجانهای کافه ها جا مانده باشد...
مبادا بچشد غریبه ای طعمش را!
#علی_قاضی_نظام