شُده‌ای غُلامِ صورت
به مثالِ بُت پَرَستان
تو
چو یوسُفی
وَلیکِن به درون نَظَر نداری
به خدا جَمالِ خود را چو در آیِنِه ببینی
بُتِ خویش هم توباشی
به کسی گُذَرنداری ...

‌‌"مولانا "