کپشن های مربوط به قرنها

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی قرنها

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

هزاران سال از آغاز حیات بشر بر این کره خاکی میگذرد و همه آنان تا به امروز مُرده اند
وما نیز خواهیم مُرد
و برمرگ ما نیز قرنها خواهد گذشت
خوشا آنانکه مردانه مرده اند
و تو ای عزیز!
می دانی که تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته اند ...


" سید مرتضی آوینی "

ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﻤﺪﻫﺎﺷﺎﻥ ﺁﻭﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،
ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺷﺎﻥ ﺗﻮﻗﻊ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺸﺎﻥ
ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺣﺘﯽ
ﮐﻨﺎﺭﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ !

@koojaei

من هرگز نمی نالم!قرنها نالیدن بس است… می خواهم فریاد بزنم اگر نتوانستم سکوت می کنم...

نوروز هر ساله تکرار می شود اما تو شاید قرنها دیگر تکرار نشوی
پس تو را به نوروز شادباش می گویم.