کپشن های مربوط به نالیدن

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نالیدن

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

انرژی مثبت دادن هنره
وگرنه نالیدن از زندگی رو که همه بلدن

بی خبر از هم خوابیدن چه سود ؟
بر مزار مردگان خویش نالیدن چه سود ؟

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید ،
ورنه بر مزارش آب پاشیدن چه سود ؟

گر نرفتی خانه اش تا زنده بود ،
خانه صاحب عزا خوابیدن چه سود ؟

گر نپرسی حال من تا زنده ام ،
گریه و زاری و نالیدن چه سود ؟

زنده را در زندگی قدرش بدان ،
ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود ؟

گر نکردی یاد من تا زنده ام ،
سنگ مرمر روی قبرم وانهادن ها چه سود.....!؟!

دینداری یعنی خانم محترم
لازم نیست از مغازه دار دو سطر تشکر کنی، یک تشکر و خداحافظی کوتاه کافیه...

دینداری یعنی آقـا!
مشتری شما با شما محرم نیست که بهش رنگ لباس پیشنهاد میدی و میگی این رنگ بهت میاد!

دینداری یعنی خانـم!
لازم نیست با فروشنده نیم ساعت چونه بزنی، یا اگه جنس گرونه .. شروع کنی به نالیدن از گرونی !
نه خدا راضی هست که شما به خاطر ارزونتر خریدن با مرد نامحرم چونه بزنی که گاهی به شوخی کردن هم می کشه! نه همسرت راضی هست با این کار تخفیف بگیری ...

دینداری یعنی آقـای فروشن‍ـده !
شما هم جنس رو به هر قیمتی میخوای بدی ... زود قیمت نهایی رو بگو و منتظر نباش بهت التماس کنن و قربون صدقه ت برن.

دینداری یعنی خانـم!
کسی که شما باید همه طنازی هات رو براش نگه داری، شوهرته ... حواست باشه.

دینداری یعنی آقـای فروشنـده !
تو مغازه ت که هستی، حواست پیش زن و بچه ی خودت باشه.

خانمها ... آقایون ...

شوخی و بگو و بخند با نامحرم
روی روح شما اثر منفی می گذاره و این اثر به خونه هاتون منتقل میشه، و در رفتارتون با مَحرمِ خودتون نمود پیدا می کنه ..

لطفا بیشتر مراقب باشید .

فرستنده : ᗰᙓᔕ☂ᙓᖇ

دینداری یعنی خانم محترم
لازم نیست از مغازه دار دو سطر تشکر کنی، یک تشکر و خداحافظی کوتاه کافیه...

دینداری یعنی آقـا!
مشتری شما با شما محرم نیست که بهش رنگ لباس پیشنهاد میدی و میگی این رنگ بهت میاد!

دینداری یعنی خانـم!
لازم نیست با فروشنده نیم ساعت چونه بزنی، یا اگه جنس گرونه .. شروع کنی به نالیدن از گرونی !
نه خدا راضی هست که شما به خاطر ارزونتر خریدن با مرد نامحرم چونه بزنی که گاهی به شوخی کردن هم می کشه! نه همسرت راضی هست با این کار تخفیف بگیری ...

دینداری یعنی آقـای فروشن‍ـده !
شما هم جنس رو به هر قیمتی میخوای بدی ... زود قیمت نهایی رو بگو و منتظر نباش بهت التماس کنن و قربون صدقه ت برن.

دینداری یعنی خانـم!
کسی که شما باید همه طنازی هات رو براش نگه داری، شوهرته ... حواست باشه.

دینداری یعنی آقـای فروشنـده !
تو مغازه ت که هستی، حواست پیش زن و بچه ی خودت باشه.

خانمها ... آقایون ...

شوخی و بگو و بخند با نامحرم
روی روح شما اثر منفی می گذاره و این اثر به خونه هاتون منتقل میشه، و در رفتارتون با مَحرمِ خودتون نمود پیدا می کنه ..

لطفا بیشتر مراقب باشید .

فرستنده : ᗰᙓᔕ☂ᙓᖇ

امروز هرگاه خواستید کلمه ای ناخوشایند به زبان آورید
به کسانی فکر کنید که قادر به تکلّم نیستند.

قبل از اینکه بخواهید از مزّه ی غذای تان شکایت کنید،
به کسی فکر کنید که اصلاً چیزی برای خوردن ندارد.

امروز پیش از آنکه از زندگی تان شکایت کنید،
به کسی فکر کنید که خیلی زود هنگام، از دنیا رفته

قبل از آنکه از فرزندان تان شکایت کنی،
به کسی فکر کنید که آرزوی بچّه دار شدن دارد

پیش از نالیدن از مسافتی که مجبورید رانندگی کنید،
به کسی فکر کنید که مجبور است همان مسیر را پیاده طی کند.

و پیش از آنکه از شغل تان خسته شوید
و از آن شکایت کنید
به افراد بیکار و ناتوان
و کسانی که در آرزوی داشتن شغل شما هستند
فکر کنید.

زندگی،یک نعمت است با غر زدن و نالیدن به کام خودتان و اطرافیان تلخش نکنید

✅دینداری یعنی خانم محترم
لازم نیست از مغازه دار دو سطر تشکر کنی، یک تشکر و خداحافظی کوتاه کافیه...

✅دینداری یعنی آقـا!
مشتری شما با شما محرم نیست که بهش رنگ لباس پیشنهاد میدی و میگی این رنگ بهت میاد!

✅دینداری یعنی خانـم!
لازم نیست با فروشنده نیم ساعت چونه بزنی، یا اگه جنس گرونه .. شروع کنی به نالیدن از گرونی !
نه خدا راضی هست که شما به خاطر ارزونتر خریدن با مرد نامحرم چونه بزنی که گاهی به شوخی کردن هم می کشه! نه همسرت راضی هست با این کار تخفیف بگیری ...

✅دینداری یعنی آقـای فروشن‍ـده !
شما هم جنس رو به هر قیمتی میخوای بدی ... زود قیمت نهایی رو بگو و منتظر نباش بهت التماس کنن و قربون صدقه ت برن.

✅دینداری یعنی خانـم!
کسی که شما باید همه طنازی هات رو براش نگه داری، شوهرته ... حواست باشه.

✅دینداری یعنی آقـای فروشنـده !
تو مغازه ت که هستی، حواست پیش زن و بچه ی خودت باشه.

✅خانمها ... آقایون ... آرامش خونوده هاتون در گرو رفتارهای شماست ...

شوخی و بگو و بخند با نامحرم روی روح شما اثر می گذاره و این اثر به خونه هاتون منتقل میشه، در رفتارتون با همسرتون نمود پیدا می کنه و باعث سرد شدن میشه


محرم
ماه بالیدن است نه نالیدن
بساطش اموزه است نه موزه
تمرین خوب نگریستن است نه خوب گریستن
نماد شعور مذهب است نه شور مذهب
منتظران به هوش باشید:
که حسین را منتظرانش کشتند

دلم تنگه ...

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ...
ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﯽ ﺣﺎﻝ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ
ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺎﻟﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨﺘﯿﺎﺷﻮﻧﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ
ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺚ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻫﻞ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺘﻦ
ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺚ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻮﯾﻠﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ
ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺚ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﻭﺭﺷﻮﻥ ﺷﻮﻟﻮﻍ نیست
ﺩﯾﮕﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻭ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﻭﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻥ
ﮐﻠﺸﻮﻧﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ
ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯿﺰﻧﻦ
ﮐﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻦ
ﻗﻬﻮﺷﻮﻧﻮ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺑﯿﻤﺰﻩ ﻣﯿﺰﻧﻦ
ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﺑﯽ ﮐﻼﻡ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻥ
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ " ﻧﯿﺴﺘﻦ" ﭘﻮﭼﻦ
ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺮﻩ ﺧﺎﮐﯽ ﺍﻥ
ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺣﺴﺸﻮﻥ ﻓﻠﺞ ﺷﺪﻩ
ﻧﻪ ﺑﻮ ﻣﯿﮑﺸﻦ، ﻧﻪ ﻟﻤﺲ ﻣﯿﮑﻨﻦ، ﻧﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ، ﻧﻪ ﻣﯿﺸﻨﻮﻥ، ﻧﻪ ﻃﻌﻤﯽ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﺑﻌﻀﯿــــــــﺎ ﻫﺴﺘﻦ "ﻣﺚ ﻣﻦ " ، "ﻣﺚ ﺗﻮ" ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﻨﻦ ...
دقیقا .........مثله الان .همیشه یه من....

یادمان باشد محرم و صفر زمان بالیدن است✔ نه فقط نالیدن❌ تمرین خوب نگریستن است✔ نه فقط گریستن❌

یادمان باشد محرم و صفر زمان بالیدن است✔ نه فقط نالیدن❌ تمرین خوب نگریستن است✔ نه فقط گریستن❌

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

انرژی, مثبت, دادن, هنره, وگرنه, نالیدن, زندگی, بلدن, خوابیدن, مزار, مردگان, خویش, زنده, باید, فریادش, رسید, ورنه, مزارش, پاشیدن, نرفتی, خانه, صاحب, نپرسی, گریه, زاری, قدرش, بدان, مشکی, برای, مرده, پوشیدن, نکردی, مرمر, قبرم, وانهادن, دینداری, یعنی, خانم, محترم, لازم, نیست, مغازه, تشکر, خداحافظی, کوتاه, کافیه, مشتری, محرم, لباس, پیشنهاد, میدی, میگی, میاد, فروشنده, ساعت, چونه, بزنی, گرونه, شروع, گرونی, راضی, خاطر, ارزونتر, خریدن, نامحرم, گاهی, شوخی, کردن, همسرت, تخفیف, بگیری, آقای, قیمتی, میخوای, نهایی, منتظر, نباش, التماس, قربون, صدقه, طنازی, براش, شوهرته, حواست, باشه, هستی, خودت, خانمها, آقایون, بخند, منفی, گذاره, خونه, هاتون, منتقل, میشه, رفتارتون, مَحرمِ, خودتون, نمود, پیدا, لطفا, بیشتر, مراقب, باشید, فرستنده, امروز, هرگاه, خواستید, کلمه, ناخوشایند, زبان, آورید, کسانی, کنید, قادر, تکلّم, نیستند, اینکه, بخواهید, مزّه, غذای, شکایت, اصلاً, چیزی, خوردن, ندارد, آنکه, خیلی, هنگام, دنیا, رفته, فرزندان, آرزوی, بچّه, مسافتی, مجبورید, رانندگی, همان, مسیر, پیاده, خسته, شوید, افراد, بیکار, ناتوان, داشتن, هستند, نعمت, خودتان, اطرافیان, تلخش, نکنید, آرامش, خونوده, رفتارهای, شماست, همسرتون, باعث, بالیدن, بساطش, اموزه, تمرین, نگریستن, نماد, شعور, مذهب, منتظران, حسین, منتظرانش, کشتند, تنگه, دقیقا, مثله, الان, همیشه, یادمان, باشد, زمان,