کپشن های مربوط به یادمان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی یادمان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Denken Sie an uns Immer so viel wie die Kapazität der Menschen du musst in ihrem Gericht lieben

یادمان باشد همیشه باید به اندازه ظرفیت آدمها در ظرفشان عشق ریخت

.࿐

Never regret your silence, we always lose others because of our many words and not because of our silence...

هرگز از سکوتِ خود پشیمان نشو،
ما همیشه دیگران را به‌خاطر حرف‌های زیادمان از دست می‌دهیم و نه به‌خاطر سکوت زیاد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Remmeber that both king and pawn are placed in one box after playing chess

یادمان باشد که بعد از بازی شطرنج، شاه و سرباز در یک جعبه قرار میگیرند

.࿐

‏مردم ژاپن میگن:
به‌خاطر میخی، نعلی افتاد.
به‌خاطر نعلی، اسبی افتاد.
به‌خاطر اسبی، سواری افتاد.
به‌خاطر سواری، جنگی شکست خورد.
به‌خاطر شکستی، مملکتی نابود شد.
و همه این‌‌ها به‌خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود.
یادمان باشد هر کار ما، حتی کوچک، اثری بزرگ دارد که شاید در همان لحظه ما نبینیم.


. .

اصلا حواسم به حرف هایش نبود
نه اینکه دوستش نداشته باشم !
فقط حوصله ی حرف زدن نداشتم ...
یادمان باشد همه ی آدم ها حق دارند یک وقت هایی خسته باشند ،
حق دارند گاهی حوصله نداشته باشند ،
و حق دارند بخواهند یک زمان هایی سکوت کنند و تویِ لاکِ خودشان باشند ...
آدم هایِ بی حوصله ، همان آدم هایِ سابق اند ،
فقط کمی خسته اند ،
قدری به حالِ خودشان که باشند ؛
خوب می شوند ...

• نرگس صرافیان طوفان

آدم هایِ بی معرفتی هستیم !
زود برایِ هم تکراری می شویم
زود از هم خسته می شویم .
انگار عاشق شدن را یادمان نداده اند
پایِ حرف ماندن را ،
وفاداری را ؛
یادمان نداده اند .
اولش برای به دست آوردنِ هم ، به هر دری می زنیم
به هم که رسیدیم ؛
مقایسه می کنیم ،
دنبالِ عیب هایِ هم می گردیم ،
و راحت از هم سیر می شویم .
انصافا که آدم هایِ بی اراده و سر درگمی هستیم ،
به حرف و قول هایمان هیچ اعتباری نیست .
ما یک مشت بازنده ایم
که انتقامِ نداشته هایمان را ؛
از رابطه ها و آدم هایِ بی گناه می گیریم .

#نرگس_صرافیان_طوفان

N'oublions jamais que led non-dits pourront être dits, mais impossible de rattraper ce qui a été prononcé; les cœurs se brisent vite par les mots..

همیشه یادمان باشد که
ناگفته‌ها را میتوان گفت ؛
اما گفته‌ها را نمیتوان پس گرفت
دل‌ها خیلی زود از حرف ها میشکنند...

‌‌‌‌‌‌.࿐

گاهی
آنقدر کسی را باور میکنیم
که یادمان میرود
آدم است..!
او هم دو پا دارد برای رفتن..


. .

عاشق کبوتر بود. میگفت پرنده‌ای وفادارتر از کبوتر نیست. رهایش که میکنی هرجا برود، خیالت راحت است که برمی‌گردد. فقط دو روز حواسش پرت شد، فقط دو روز فراموششان کرد. همه‌شان رفتند، همه‌شان گم شدند. او دانه می‌ریخت، اما دیگر دیر بود! هیچ کدام‌شان برنگشتند. مشکل اینجاست. ما یادمان رفته هیچ تعهدی یک‌ طرفه نیست. وفادارترین کبوتر هم برای ماندنش دانه می‌خواهد، توجه می‌خواهد، عشق می‌خواهد. هیچ کبوتری ناچار به ماندن نیست. هیچ کبوتری …

فردی نزد حکیمی رفت و گفت: خبر داری که فلانی درباره ات چقدر غیبت و بدگویی کرده؟ حکیم با تبسم گفت: او تیری را به سویم پرتاب کرد که به من نرسید، تو چرا آن را برداشتی و در قلبم فرو کردی؟ "یادمان باشد هیچوقت سبب نقل کینه ها و دشمنی ها نباشیم.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

یادمان, باشد, همیشه, باید, اندازه, ظرفیت, آدمها, ظرفشان, ریخت, هرگز, سکوتِ, پشیمان, دیگران, بهخاطر, حرفهای, زیادمان, میدهیم, بازی, شطرنج, سرباز, جعبه, قرار, میگیرند, مردم, ژاپن, میگن, میخی, نعلی, افتاد, اسبی, سواری, جنگی, شکست, خورد, شکستی, مملکتی, نابود, اینها, نکوبیده, کوچک, اثری, بزرگ, دارد, شاید, همان, لحظه, نبینیم, اصلا, حواسم, هایش, نبود, اینکه, دوستش, نداشته, باشم, حوصله, نداشتم, دارند, هایی, خسته, باشند, گاهی, بخواهند, زمان, کنند, تویِ, لاکِ, خودشان, هایِ, سابق, قدری, حالِ, شوند, نرگس, صرافیان, طوفان, معرفتی, هستیم, برایِ, تکراری, شویم, انگار, عاشق, نداده, پایِ, ماندن, وفاداری, اولش, آوردنِ, زنیم, رسیدیم, مقایسه, کنیم, دنبالِ, گردیم, راحت, انصافا, اراده, درگمی, هایمان, اعتباری, نیست, بازنده, انتقامِ, رابطه, گناه, گیریم, ناگفتهها, میتوان, نمیتوان, گرفت, دلها, خیلی, میشکنند, آنقدر, باور, میکنیم, میرود, رفتن, کبوتر, میگفت, پرندهای, وفادارتر, رهایش, هرجا, برود, خیالت, برمیگردد, حواسش, فراموششان, همهشان, رفتند, شدند, دانه, میریخت, کدامشان, برنگشتند, مشکل, اینجاست, رفته, تعهدی, طرفه, ماندنش, میخواهد, توجه, کبوتری, ناچار, فردی, حکیمی, فلانی, درباره, چقدر, غیبت, بدگویی, کرده, تبسم, تیری, سویم, پرتاب, نرسید, برداشتی, قلبم, کردی, هیچوقت, کینه, دشمنی, نباشیم,