پست های مربوط به یادمان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی یادمان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

N'oublions jamais que led non-dits pourront être dits, mais impossible de rattraper ce qui a été prononcé; les cœurs se brisent vite par les mots..

همیشه یادمان باشد که
ناگفته‌ها را میتوان گفت ؛
اما گفته‌ها را نمیتوان پس گرفت
دل‌ها خیلی زود از حرف ها میشکنند...

‌‌‌‌‌‌.࿐

گاهی
آنقدر کسی را باور میکنیم
که یادمان میرود
آدم است..!
او هم دو پا دارد برای رفتن..


. .

عاشق کبوتر بود. میگفت پرنده‌ای وفادارتر از کبوتر نیست. رهایش که میکنی هرجا برود، خیالت راحت است که برمی‌گردد. فقط دو روز حواسش پرت شد، فقط دو روز فراموششان کرد. همه‌شان رفتند، همه‌شان گم شدند. او دانه می‌ریخت، اما دیگر دیر بود! هیچ کدام‌شان برنگشتند. مشکل اینجاست. ما یادمان رفته هیچ تعهدی یک‌ طرفه نیست. وفادارترین کبوتر هم برای ماندنش دانه می‌خواهد، توجه می‌خواهد، عشق می‌خواهد. هیچ کبوتری ناچار به ماندن نیست. هیچ کبوتری …

فردی نزد حکیمی رفت و گفت: خبر داری که فلانی درباره ات چقدر غیبت و بدگویی کرده؟ حکیم با تبسم گفت: او تیری را به سویم پرتاب کرد که به من نرسید، تو چرا آن را برداشتی و در قلبم فرو کردی؟ "یادمان باشد هیچوقت سبب نقل کینه ها و دشمنی ها نباشیم.

✿ کپشن خاص ✿

عاشقِ کبوتر بود !
میگفت پرنده‌ای "وفادار"تر از آن نیست .
رهایش که میکنی هرجا برود، خیالت راحت است که برمی‌گردد ...
فقط دو روز حواسش پرت شد ،
فقط دو روز فراموششان کرد ،
همه‌شان رفتند ،
همه‌شان گم شدند !
او دانه می‌ریخت اما دیر بود ،
هیچ کدامشان برنگشتند !
مشکل اینجاست ؛
ما یادمان رفته هیچ تعهدی یک‌طرفه نیست !
وفادار ترین کبوتر هم، برایِ ماندنش؛
دانه می‌خواهد ،
"توجه" می‌خواهد ،
"عشق" می‌خواهد ...
هیچ کبوتری ، ناچار به ماندن نیست ...
هیچ کبوتری !!!

#نرگس_صرافیان_طوفان

بـاید دلخوشی‌های هرچند کوچک را هم در هوا قاپید و قابشان گرفت. بـاید این دلخوشی‌ها را آرام و عمیق نفس کشید و وارد تمام ذرات وجود کــرد تا یادمان نـرود، قوی باشیم و هنوز چیزهایی هستند که دلیل لبخند ما باشند. بـاید با تمام قدرت روبروی غصه‌ها ایستاد و قـاطعانه گفت: من کـم نمی‌آورم و شکستت می‌دهم !

. .

°
به هیچ چیز این دنیا
اعتباری نیست
همان هایی که
روزی بعد از هر کلمه‌شان
از ما می خواهند که
مراقب خودمان باشیم
همان‌هایی که روزی
اگر یک ساعت از ما
بی‌خبر باشند، دیوانه می‌شوند
روزی هم چنان بی دلیل
میروند و ماه‌ها و سال‌ها
به یادمان نمی‌افتند
که می‌مانیم میان این پارادوکس
که کدامشان تظاهر بود
آن بی قراری ها ؟!
یا این بی خبری‌ها ؟!
به هیچ چیز این دنیا
اعتباری نیست ...
نه به نگرانی هایش
نه به بی‌خبری هایش ...


عاقبت
یک روز
یک نفر می آید
و تمام آنهایی که رفته اند را
از یادمان می برد...

#ایلهان_برک


. .

بـاید دلخوشی‌های هرچند کوچک را هم در هوا قاپید و قابشان گرفت. بـاید این دلخوشی‌ها را آرام و عمیق نفس کشید و وارد تمام ذرات وجود کــرد تا یادمان نـرود، قوی باشیم و هنوز چیزهایی هستند که دلیل لبخند ما باشند. بـاید با تمام قدرت روبروی غصه‌ها ایستاد و قـاطعانه گفت: من کـم نمی‌آورم و شکستت می‌دهم !

. .

از کنار هم بیهوده رد نشویم. روی هم را ببینیم، چشم‌های هم را نگاه کنیم، دست‌های هم را به وقت بستن دکمه‌ها لمس کنیم، صدای هم را بشنویم، برداریم تکه نخ را از روی شانه هم، تا از یاد هم نرویم. حالا همیشه یادمان هست، که کسی هست که دوستش داریم …


. .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

همیشه, یادمان, باشد, ناگفتهها, میتوان, نمیتوان, گرفت, دلها, خیلی, میشکنند, گاهی, آنقدر, باور, میکنیم, میرود, دارد, برای, رفتن, عاشق, کبوتر, میگفت, پرندهای, وفادارتر, نیست, رهایش, هرجا, برود, خیالت, راحت, برمیگردد, حواسش, فراموششان, همهشان, رفتند, شدند, دانه, میریخت, دیگر, کدامشان, برنگشتند, مشکل, اینجاست, رفته, تعهدی, طرفه, ماندنش, میخواهد, توجه, کبوتری, ناچار, فردی, حکیمی, داری, فلانی, درباره, چقدر, غیبت, بدگویی, کرده, تبسم, تیری, سویم, پرتاب, نرسید, برداشتی, قلبم, کردی, هیچوقت, کینه, دشمنی, نباشیم, کپشن, عاشقِ, یکطرفه, ترین, برایِ, ماندنش؛, باید, دلخوشیهای, هرچند, کوچک, قاپید, قابشان, آرام, عمیق, کشید, وارد, تمام, ذرات, وجود, نرود, هنوز, چیزهایی, هستند, دلیل, لبخند, باشند, قدرت, روبروی, غصهها, ایستاد, قاطعانه, نمیآورم, شکستت, میدهم, دنیا, اعتباری, همان, روزی, کلمهشان, خواهند, مراقب, خودمان, همانهایی, ساعت, بیخبر, دیوانه, میشوند, چنان, میروند, ماهها, سالها, نمیافتند, میمانیم, میان, پارادوکس, تظاهر, قراری, خبریها, نگرانی, بیخبری, عاقبت, آنهایی, ایلهانبرک, کنار, بیهوده, نشویم, ببینیم, چشمهای, نگاه, دستهای, بستن, دکمهها, صدای, بشنویم, برداریم, شانه, نرویم, حالا, دوستش,