کپشن های مربوط به شادباش

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی شادباش

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

.کپشن خــاص.

"اردیبـهـشـت" زنی ست...
با دامن کوتاه و گل دار..
که می رقصد و می رقصد...
و بهار...
یاس و بنفشه ،
شادباش بر سر راه او میریزد...

.کپشن خــاص.

"اردیبـهـشـت" زنی ست...
با دامن کوتاه و گل دار..
که می رقصد و می رقصد...
و بهار...
یاس و بنفشه ،
شادباش بر سر راه او میریزد...

با آغاز هر صبح
شادباش وبخند
دوست بدار
فراموش کن
مهربان باش
هرصبح خورشید فریادمیزند:
آی آدمها،کتاب زندگی
چاپِ دوم ندارد!
پس تا میتوانیدعاشقانه و
خالصانه وشاکرانه زندگی کنید

چایت رابنوش نگران فردامباش
دکترنيستم
اما
برايت لبخندزدن به کودکان وسط خيابان راتجويزميکنم
به ﺗﻮ پيشنهادميکنم که شادباشى
هرگزمنتظر"فرداى خيالى"نباش
سهمت رااز"شادى زندگى"همين امروز بگير...

نوروز هر ساله تکرار می شود اما تو شاید قرنها دیگر تکرار نشوی
پس تو را به نوروز شادباش می گویم.