کپشن های مربوط به نیستے

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نیستے

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝖔𝖘𝖈𝖆𝖗 𝖎𝖘 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖊𝖘𝖙 𝖒𝖔𝖒𝖊𝖓𝖙 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚 𝖑𝖆𝖚𝖌𝖍 𝖇𝖚𝖙 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖗𝖊 𝖓𝖔𝖙 𝖍𝖆𝖕𝖕𝖞

اسکار بهترین لحظه هم میرسه به وقتے که،
میخندیولے شاد نیستے ...

.࿐

ای منِ ساده، بہ این جماعت دل خوش نڪن؛
اینجا دنیاے منفعت است
توقع زیادیست ڪسے باشد ڪہ تو را، "بہ خاطر خودت بخواهد"
تو بالاتر از خدا ڪہ نیستے!
اینجا خدا را هم بہ خاطر وعده هایش مے پرستند

...
.

Saddle the judging to God, you're just an on pedestal servant

قضاوت را بگذار بر دوش خدا، تو بنده ے لب پرتگاهے بیش نیستے

‌‌‌‌‌‌.࿐

یادتع بعم میگفتی:
بغض نڪن
اشک نریز
زار نزن
حیفع چشات:)
نیستی ببینیع چشاے سرخمو
نیستے بشنوے صداے هق هقمو
نیستی...
دردناڪ ترین حقیقت زندگیمع:رابطہ‌اے ڪہ واقعے باشہ
طرف مقابلت همہ حواسش
فقط و فقط پیش توعہ
لازم نیست وقتے پیشش نیستے
استرس داشتہ باشے...

. ⃟.

#تو برایم.
مثلِ هیچڪس نیستے.
و هیچڪس برایم ؛ .
مثلِ #تو نیست ...♡.....


:)....️
. .

اے ڪاش یا بودے
یا از اول نبودے
این ڪہ هستے و ڪنارم نیستے
دیوانہ‌ام میڪند...‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌.. ..

سرد بودنمو بزار بہ پاے اینڪہ
اونے نیستے ڪہ روز اول بودے..... ..

‏گاهے فقط خودت میتونے بفهمے چقدر
اون آدم سابق نیستے ...!
.. ..

چیزے نیست
ڪہ مرا سر شوق بیاورو
جز تو
ڪہ تو هم نیستے!


.. ..