پست های مربوط به خاطرهای

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی خاطرهای

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

دیگر
تمام خاطرهایمان را نوشته ام!
پایان بودنت در شعرهایم نزدیک است...
برگرد و بگذار نوشتنت را از سر بگیرم
یا ... هر چه بعد این پیش امد
پای خودت...

#دنیا_کاف

قدم زدی تو لحظه های من
تموم خاطرهای من شدی

دنیا کوچکتر از آن است که گمشده ای را در آن یافته باشی
هیچکس اینجا گم نمیشود
آدمها به همان خونسردی که آمده اند
چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند
یکی در مه ... یکی در غبار ... یکی در باران.... یکی در باد و بیرحم ترینشان در برف.... آنچه بر جا می ماند رد پایی است و خاطرهایی که هر از گاه پس می زند مثل نسیم، پرده های اتاقت را....

دنیا کوچکتر از آن است که گمشده ای را در آن یافته باشی
هیچکس اینجا گم نمیشود
آدمها به همان خونسردی که آمده اند
چمدانشان را میبندند و ناپدید میشوند
یکی در مه
یکی در غبار
یکی در باران
یکی در باد
و بیرحمترینشان در برف
آنچه بر جا میماند

رد پایی است

و خاطرهایی که هر از گاه
پس میزند مثل نسیم
پرده های اتاقت را!