کپشن های مربوط به پرده

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی پرده

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

«من هرگز در زندگی به‌اندازه‌ی الآن که خودم را به‌تمامی به تو سپرده‌ام، احساس امنیت نکرده‌ام.»

- از میان نامه‌های عاشقانه آلبر کامو به ماریا کاسارس.


مثل حافظ براش بنویس:

تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو
پرده غنچه می‌درد خنده دلگشای تو ..


من هرگز در زندگی به اندازه‌ی الان که خودم را به تمامی به تو سپرده‌ام احساس امنیت نکرده‌ ام🤍

از نامه های آلبر کامو به ماریا کاسارس.

「♡」

.پرده درون واژن رو .........کشف کرد واونو نشونه باکرگی دونست.

.︎ابن سینا .︎جابربن حیان .︎احمدبن عماد الدین


دلخوش باش
به باریکه‌ ی نوری که از بین چین‌ های پرده روی تخت تابیده..

「♡」

من هرگز در زندگی به اندازه الان که خودم را به تمامی به تو سپرده‌ام احساس امنیت نکرده‌ام...

. .

بار دگر آغاز کن
آن پرده‌ها را ساز کن

بر جمله خوبان ناز کن
ای آفتاب خوش لقا

#مولانا

. .

وه، چه شیرین است.
رنج بردن با فشردن؛
در ره یک آرزو مردانه مردن!
و اندر امید بزرگ خویش
با سرو زندگی‌ بر لب
جان سپردن!
آه؛ اگر باید
زندگانی را بخون خویش رنگ آرزو بخشید
و بخون خویش نقش صورت دلخواه زد بر پرده امید؟

. هوشنگ ابتهاج


. .

کمی آرام‌تر از قبلم. انگار خشمی دیرینه را برون‌ریزی کرده باشم! انگار فریادم را به گوش همانی رسانده‌ام که باید، خشمم را بدون پرده به همانی ابراز کرده‌ام که باید. دیگر با همه دعوا ندارم، دیگر بی‌دلیل خشمگین نیستم و فارغ از نتیجه، آرام‌ترم.
کدخدا آب روستائیان را فروخته بود و من روستاییِ غمگین و خشمگینی بودم که جسورانه توی چشم‌های بی‌شرم کدخدا نگاه کرده بود و یک سیلی محکم به او زده بود.
نه آب بازگشت، نه کدخدا عذرخواهی کرد، اما روستائی، آرام‌تر از همیشه به خانه‌‌اش بازگشت


. .

این روزها هوا پر شده از آرزوهای خوب که برایت به بادها سپرده ام؛کاش پنجره ات باز باشد ..


. .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

هرگز, زندگی, بهاندازهی, الآن, خودم, بهتمامی, سپردهام, احساس, امنیت, نکردهام, میان, نامههای, عاشقانه, آلبر, کامو, ماریا, کاسارس, حافظ, براش, بنویس, بنفشه, میدهد, غنچه, میدرد, خنده, دلگشای, الان, درون, واژن, واونو, نشونه, باکرگی, دونست, سینا, جابربن, حیان, احمدبن, عماد, الدین, دلخوش, باریکه, نوری, تابیده, آغاز, پردهها, جمله, خوبان, آفتاب, مولانا, شیرین, بردن, فشردن؛, آرزو, مردانه, مردن, اندر, امید, بزرگ, خویش, سپردن, باید, زندگانی, بخون, بخشید, صورت, دلخواه, هوشنگ, ابتهاج, آرامتر, قبلم, انگار, خشمی, دیرینه, برونریزی, باشم, فریادم, همانی, رساندهام, خشمم, بدون, ابراز, دیگر, دعوا, ندارم, بیدلیل, خشمگین, نیستم, فارغ, نتیجه, آرامترم, کدخدا, روستائیان, فروخته, روستاییِ, غمگین, خشمگینی, بودم, جسورانه, چشمهای, بیشرم, نگاه, سیلی, محکم, بازگشت, عذرخواهی, همیشه, خانهاش, روزها, آرزوهای, برایت, بادها, ام؛کاش, پنجره, باشد,