پست های مربوط به زمانهای

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی زمانهای

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

ما همه احتیاج داریم زمانهایی با تنهایی برخورد کنیم و حضورش را حس کنیم تا بیاموزیم چطور آرام باشیم بدون حضورِ دیگران.

‏. .

زمانهایےفرامی‌رسد
که تصورمیکنی
همه چیزبه پایان رسیده است...

اماخیلےغیرمنتظره
خدامعجزه اش رانشانت میدهد!

زمانهایی فرا میرسد✨
که تصور میکنی همه چیز✨
به پایان رسیده است اماخیلی✨
غیر منتظره نورےنمایان ✨
می شود در زندگیت✨
وخدامعجزه اش را
نشانت میدهد✨
الهی این لحظه ✨
نصیب همتون بشه✨
شبتون خوش

در زمانهای گذشته اسم قــوربـــاغـــــه فقط " غــــور " بوده
فقط بهش میگفتن "غـــــور"
بعد معلم املاء میخواسته
راهنــمایی کنه میگفتن "غــور" با "غ"
یعنی "غـــــور" رو با "غ" بنویسید نه با "ق"
بعدش ی عده دانش آموز خل و مشنگ
نیمکت آخر بودن اومدن نوشتن "قــــور"
بعدنا یه سری دانش آموز مشنگ تر اومدن
وقتی معلــم میگفت "غـــــور" با "غ"
اینها 2تا اشتباه مینوشتن ینی
هم مینوشــتن "قـــور" و هـم "باغــه" رو آخر جمله می نوشــتن
و اینچنین بود که "غــــور" تبدیل شد به "قــوربـاغـه"
یک ساعتو نیم فکر کردم تا فلسفه اینو یافتم . قدرمو بدونید ;)